1% w programie PITy… IPS stosowanym indywidualnie

Corocznie do programu włączonych jest kilkanaście OPP, które nie mają innych możliwości finansowania niż 1%, a zasięg propagowania tej idei mają jedynie lokalny, mimo prowadzenia działań w szerszej skali społecznej.

Program używany nieodpłatnie podstawia do pozycji formularza Numer KRS jeden z numerów Organizacji włączonych do programu. Numer ten pojawi się, jeżeli z obliczeń wynika możliwość naliczenia jednego procenta podatku. Tak więc obydwie poz. Numer KRS jak i Wnioskowana kwota są wypełniane automatycznie. Nie wyklucza to możliwości wpisania numeru KRS dowolnie wybranej OPP, czy wybrania innej z listy wyboru.

1% w programie PITy… IPS stosowanym zarobkowo (po wpisaniu nr licencji)

W biurach rachunkowych, kancelariach podatkowych – słowem wszędzie, gdzie programu używa się do obsługi klientów – po wpisaniu nr licencji działanie programu w tej sekcji formularzy jest inne. Niezależnie od tego czy podatek zaistnieje czy nie, pole KRS pozostaje puste, ponieważ decyzja o skierowaniu 1% do OPP należy do podatnika. Dopiero wskazanie Organizacji z listy wyboru w tej poz. formularza lub wpisanie nr KRS „z ręki”, powoduje pojawienie się kwoty 1% w poz. Wnioskowana kwota.

Nie wszyscy klienci biur i kancelarii podatkowych zwracają uwagę na możliwość przekazania 1% podatku na rzecz wybranej Organizacji Pożytku Publicznego. To właśnie w Waszych rękach, Szanowni Państwo, znajduje się możliwość pozyskania największej części z sumarycznej, ogólnokrajowej kwoty.

W imieniu OPP prosimy rozliczających podatek usługowo – przypominajcie o 1% Waszym klientom. Dla podopiecznych OPP to bardzo ważny temat, dla was – można powiedzieć – zaledwie chwila, jaką poświęcacie na cele dobroczynne!

W programie poprzez listę wyboru w pozycji „Numer KRS” stwarzamy szybką możliwość przekazania 1% na rzecz OPP wybranej z listy Organizacji. Kliknięcie nazwy organizacji lub odsyłacza „Wybierz do zeznania” powoduje wpisanie nr KRS wskazanej organizacji.Wybór OPP w programie PITy roczne

Niektórzy – z powodu braku czasu – przejawiają niechęć wobec szukania konkretnej Organizacji, ale mają wolę wsparcia określonego rodzaju działań. Dobór OPP w programie obejmuje:

  • opiekę nad niepełnosprawnymi,
  • aktywizację, wychowanie i kształcenie młodzieży,
  • opiekę paliatywną – hospicyjną,
  • promowanie wartości rodzinnych i obronę życia,
  • wyprowadzanie z uzależnień oraz bezdomności.

Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe

wychowanie oraz kształcenie artystyczne i ogólne

Zatroszczmy się razem o wychowanie przyszłego pokolenia!

św. Celestyn w programie PITy

Stowarzyszenie św. Celestyna

opieka nad niepełnosprawnymi

Pomagając niepełnosprawnym i chorym pomagamy też sobie, bo dobro zawsze do nas wraca

Latarnia w programie PITy

Fundacja  Latarnia

ratowanie z uzależnień

Jesteśmy by pomagać innym

Bonifraterska Fundacja Dobroczynna

opieka nad niepełnosprawnymi

Czyń z nami dobro! To bardzo proste!

Stowarzyszenie „Żyj dla Innych” w programie PITy

Stowarzyszenie Żyj dla Innych

opieka nad niepełnosprawnymi

Działamy na rzecz Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Sióstr Orionistek we Włocławku

Fundacja Młodzież dla Chrystusa – Polska

aktywizacja i wychowanie młodzieży

Działamy po to, aby przynosić nadzieję i przełom w życiu młodych ludzi.

Fundacja KAIROS

wsparcie potrzebujących

Liczy się każdy krok w dobrą stronę

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio

wyprowadzanie z bezdomności

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio istnieje po to, by każda osoba bezdomna mogła znaleźć lub odzyskać dom

Fundacja Pomocy Dzieciom

opieka nad niepełnosprawnymi

Kompleksowa pomoc dzieciom niepełnosprawnym, wsparcie rodzin wielodzietnych, pomoc humanitarna.

Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym RAZEM

opieka nad niepełnosprawnymi

Twórz razem z nami dom, gdzie gości radość i ciepło, może żyć i się rozwijać

Fundacja Edukacji i Wspierania Rodziny BRAMA

wychowanie i kształcenie młodzieży

Pomoc rodzinom wielodzietnym w dostępie do edukacji na najwyższym poziomie.

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełno­sprawnych Powiatu Iławskiego PROMYK

opieka nad niepełnosprawnymi

Rozbuduj razem z nami OŚRODEK WSPARCIA

Stowarzyszenie Prometeusz Siedlce – zapalmy płomyk nadziei. KS Prometeusz

aktywizacja niepełnosprawnych

Prowadzimy świetlicę środowiskową, oraz profilaktyczne zaję­cia spor­to­we dla dzieci.

Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych „Spes”

opieka nad niepełnosprawnymi

Pomagamy nieprzerwanie od roku 1986. Z naszej pomocy korzysta blisko 600 osób rocznie.

Fundacja Świętego Barnaby

wyprowadzanie z bezdomności

Niesiemy pomoc rodzinom w skrajnej biedzie, osobom z problemem bezdomności i dzieciom w całej Polsce.

Zespół Folklorystyczny LAZURKI

propagowanie kultury i edukacja

Staramy się zaszczepić wśród młodych ludzi miłość i szacunek do polskiej tradycji ludowej oraz kultury narodowej.

Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza”

Hospicjum – by godnie żyć, aż do końca…

1% podatku to Twój udział w opiece nad chorym u kresu życia.

Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym „Bratek”

opieka nad niepełnosprawnymi

Rehabilitacja oraz nauka dzieci i młodzieży ze znacznym upośledzeniem umysłowym.

Fundacja „Czyste Serca”

wychowanie i kształcenie młodzieży

Pomagamy wzrastać ku pełni miłości — wychowanie – edukacja – profilaktyka – poradnictwo

Fundacja NASZA SZKOŁA

wychowanie i kształcenie młodzieży

Wychowanie oparte na wartościach ewangelicznych