1% w programie PITy… IPS stosowanym indywidualnie

Corocznie do programu włączonych jest kilkanaście OPP, które nie mają innych możliwości finansowania niż 1%, a zasięg propagowania tej idei mają jedynie lokalny, mimo prowadzenia działań w szerszej skali społecznej.

Program używany nieodpłatnie podstawia do pozycji formularza Numer KRS jeden z numerów Organizacji włączonych do programu. Numer ten pojawi się, jeżeli z obliczeń wynika możliwość naliczenia jednego procenta podatku. Tak więc obydwie poz. Numer KRS jak i Wnioskowana kwota są wypełniane automatycznie. Nie wyklucza to możliwości wpisania numeru KRS dowolnie wybranej OPP, czy wybrania innej z listy wyboru.

1% w programie PITy… IPS stosowanym zarobkowo (po wpisaniu nr licencji)

W biurach rachunkowych, kancelariach podatkowych – słowem wszędzie, gdzie programu używa się do obsługi klientów – po wpisaniu nr licencji działanie programu w tej sekcji formularzy jest inne. Niezależnie od tego czy podatek zaistnieje czy nie, pole KRS pozostaje puste, ponieważ decyzja o skierowaniu 1% do OPP należy do podatnika. Dopiero wskazanie Organizacji z listy wyboru w tej poz. formularza lub wpisanie nr KRS „z ręki”, powoduje pojawienie się kwoty 1% w poz. Wnioskowana kwota.

Nie wszyscy klienci biur i kancelarii podatkowych zwracają uwagę na możliwość przekazania 1% podatku na rzecz wybranej Organizacji Pożytku Publicznego. To właśnie w Waszych rękach, Szanowni Państwo, znajduje się możliwość pozyskania największej części z sumarycznej, ogólnokrajowej kwoty.

W imieniu OPP prosimy rozliczających podatek usługowo – przypominajcie o 1% Waszym klientom. Dla podopiecznych OPP to bardzo ważny temat, dla was – można powiedzieć – zaledwie chwila, jaką poświęcacie na cele dobroczynne!

W programie poprzez listę wyboru w pozycji „Numer KRS” stwarzamy szybką możliwość przekazania 1% na rzecz OPP wybranej z listy Organizacji. Kliknięcie nazwy organizacji lub odsyłacza „Wybierz do zeznania” powoduje wpisanie nr KRS wskazanej organizacji.Wybór OPP w programie PITy roczne

Niektórzy – z powodu braku czasu – przejawiają niechęć wobec szukania konkretnej Organizacji, ale mają wolę wsparcia określonego rodzaju działań. Dobór OPP w programie obejmuje:

  • opiekę nad niepełnosprawnymi,
  • aktywizację, wychowanie i kształcenie młodzieży,
  • opiekę paliatywną – hospicyjną,
  • promowanie wartości rodzinnych i obronę życia,
  • wyprowadzanie z uzależnień oraz bezdomności.

Fundacja NASZA SZKOŁA

wychowanie i kształcenie

Wychowanie oparte na wartościach ewangelicznych