1% w programie PITy… IPS stosowanym indywidualnie

Corocznie do programu włączonych jest kilkanaście OPP, które nie mają innych możliwości finansowania niż 1%, a zasięg propagowania tej idei mają jedynie lokalny, mimo prowadzenia działań w szerszej skali społecznej.

Program używany nieodpłatnie podstawia do pozycji formularza Numer KRS jeden z numerów Organizacji włączonych do programu. Numer ten pojawi się, jeżeli z obliczeń wynika możliwość naliczenia jednego procenta podatku. Tak więc obydwie poz. Numer KRS jak i Wnioskowana kwota są wypełniane automatycznie. Nie wyklucza to możliwości wpisania numeru KRS dowolnie wybranej OPP, czy wybrania innej z listy wyboru.

1% w programie PITy… IPS stosowanym zarobkowo (po wpisaniu nr licencji)

W biurach rachunkowych, kancelariach podatkowych – słowem wszędzie, gdzie programu używa się do obsługi klientów – po wpisaniu nr licencji działanie programu w tej sekcji formularzy jest inne. Niezależnie od tego czy podatek zaistnieje czy nie, pole KRS pozostaje puste, ponieważ decyzja o skierowaniu 1% do OPP należy do podatnika. Dopiero wskazanie Organizacji z listy wyboru w tej poz. formularza lub wpisanie nr KRS „z ręki”, powoduje pojawienie się kwoty 1% w poz. Wnioskowana kwota.

Nie wszyscy klienci biur i kancelarii podatkowych zwracają uwagę na możliwość przekazania 1% podatku na rzecz wybranej Organizacji Pożytku Publicznego. To właśnie w Waszych rękach, Szanowni Państwo, znajduje się możliwość pozyskania największej części z sumarycznej, ogólnokrajowej kwoty.

W imieniu OPP prosimy rozliczających podatek usługowo – przypominajcie o 1% Waszym klientom. Dla podopiecznych OPP to bardzo ważny temat, dla was – można powiedzieć – zaledwie chwila, jaką poświęcacie na cele dobroczynne!

W programie poprzez listę wyboru w pozycji „Numer KRS” stwarzamy szybką możliwość przekazania 1% na rzecz OPP wybranej z listy Organizacji. Kliknięcie nazwy organizacji lub odsyłacza „Wybierz do zeznania” powoduje wpisanie nr KRS wskazanej organizacji.Wybór OPP w programie PITy roczne

Niektórzy – z powodu braku czasu – przejawiają niechęć wobec szukania konkretnej Organizacji, ale mają wolę wsparcia określonego rodzaju działań. Dobór OPP w programie obejmuje:

  • opiekę nad niepełnosprawnymi,
  • aktywizację, wychowanie i kształcenie młodzieży,
  • opiekę paliatywną – hospicyjną,
  • promowanie wartości rodzinnych i obronę życia,
  • wyprowadzanie z uzależnień oraz bezdomności.

Stowarzyszenie Żyj dla Innych

Nasza miłość nie zamyka drzwi

Działamy na rzecz Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Sióstr Orionistek we Włocławku

Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza”

Hospicjum – by godnie żyć, aż do końca…

1% podatku to Twój udział w opiece nad chorym u kresu życia.

Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów

opieka paliatywna

Pomagamy w terminalnej fazie choroby, wspieramy rodziny w czasie odejścia najbliższej osoby i w okresie żałoby.

Fundacja Młodzież dla Chrystusa – Polska

aktywizacja i wychowanie młodzieży

Działamy po to, aby przynosić nadzieję i przełom w życiu młodych ludzi.

Fundacja Mamy i Taty

promowanie wartości rodzinnych

Mama i Tata – chrońmy wartości, które dają nam szczęście!

Fundacja Pomocy Dzieciom

opieka nad niepełnosprawnymi

Kompleksowa pomoc dzieciom niepełnosprawnym, wsparcie rodzin wielodzietnych, pomoc humanitarna.

Stowarzyszenie SURSUM CORDA

opieka nad niepełnosprawnymi

W górę serca" – dobro to nie wiedza, ale czyn: Twój 1% + nasze zaangażowanie = pomoc cho­rym, niepełnosprawnym, rozwój wolontariatu!

Fundacja Świętego Barnaby

wyprowadzanie z bezdomności

Niesiemy pomoc rodzinom w skrajnej biedzie, osobom z problemem bezdomności i dzieciom w całej Polsce.

Fundacja Służby Rodzinie NADZIEJA

ochrona wartości rodzinnych

Pomagamy samotnym matkom, wspie­ramy leczenie niepłod­noś­ci, opie­kujemy się rodzinami dysfunkcyjnymi.

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełno­sprawnych Powiatu Iławskiego PROMYK

opieka nad niepełnosprawnymi

Wybuduj z nami Ośrodek Wsparcia, bo każdy powinien mieć swoje miejsce, gdzie nie będzie samotny.

Fundacja KAIROS

aktywizacja i wychowanie młodzieży

Pomagamy osobom w trudnych sytuacjach życiowych – robimy to z przyjemnością :)

Stowarzyszenie Prometeusz Siedlce – zapalmy płomyk nadziei. KS Prometeusz

aktywizacja niepełnosprawnych

Prowadzimy świetlicę środowiskową, oraz profilaktyczne zaję­cia spor­to­we dla dzieci.

Stowarzyszenie Przyjaciół Ludzkiego Życia

ochrona wartości rodzinnych i życia

Ratujemy życie dzieci, chronimy rodzinę, uczymy kultury życia i miłości.

Dzieło Pomocy św. O. Pio

wyprowadzanie z bezdomności

Wspieramy osoby bezdomne oraz zagrożone bezdomnością w ich drodze do domu.

Fundacja Edukacji i Wspierania Rodziny BRAMA

wychowanie i kształcenie młodzieży

Pomoc rodzinom wielodzietnym w dostępie do edukacji na najwyższym poziomie.

Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym RAZEM

opieka nad niepełnosprawnymi

Upośledzenie umysłowe – to nie wyrok. Terapia i szkolenie drogą do odkrywania uzdolnień nietuzinkowych osobowości.

Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

opieka nad niepełnosprawnymi

Obejmujemy opieką dzieci w ciężkim stanie klinicznym, najuboższych, osoby z  niepeł­no­sprawnością intelektualną i ich rodziny.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom BRATEK

opieka nad niepełnosprawnymi

Rehabilitacja oraz nauka dzieci i młodzieży ze znacznym upośledzeniem umysłowym.

Zespół Folklorystyczny LAZURKI

propagowanie kultury i edukacja

Staramy się zaszczepić wśród młodych ludzi miłość i szacunek do polskiej tradycji ludowej oraz kultury narodowej.

Fundacja NASZA SZKOŁA

wychowanie i kształcenie

Tworzymy szkołę jako wspólnotę nauczycieli i rodzin troszczących się o wychowanie i naukę dzieci.

Fundacja CZYSTE SERCA

wychowanie młodzieży

Profilaktyka ryzykownych zachowań młodzieży – przemoc, środki psychoaktywne, przedwczesna inicjacja seksualna.