Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Bratek”

opieka nad niepełnosprawnymi

Rehabilitacja oraz nauka dzieci i młodzieży ze znacznym upośledzeniem umysłowym.