Fundacja Edukacji i Wspierania Rodziny BRAMA

wychowanie i kształcenie młodzieży

Pomoc rodzinom wielodzietnym w dostępie do edukacji na najwyższym poziomie.