Fundacja „Czyste Serca”

wychowanie i kształcenie młodzieży

Pomagamy wzrastać ku pełni miłości — wychowanie – edukacja – profilaktyka – poradnictwo