Fundacja Pomocy Dzieciom

opieka nad niepełnosprawnymi

Kompleksowa pomoc dzieciom niepełnosprawnym, wsparcie rodzin wielodzietnych, pomoc humanitarna.