Fundacja Świętego Barnaby

wyprowadzanie z bezdomności

Niesiemy pomoc rodzinom w skrajnej biedzie, osobom z problemem bezdomności i dzieciom w całej Polsce.