Fundacja KAIROS

wsparcie potrzebujących

Pomagamy osobom w trudnych sytuacjach życiowych – robimy to z przyjemnością :)