Zespół Folklorystyczny LAZURKI

propagowanie kultury i edukacja

Staramy się zaszczepić wśród młodych ludzi miłość i szacunek do polskiej tradycji ludowej oraz kultury narodowej.