Fundacja Młodzież dla Chrystusa – Polska

aktywizacja i wychowanie młodzieży

Działamy po to, aby przynosić nadzieję i przełom w życiu młodych ludzi.