Historia aktualizacji programu DRUKI IPS Mini

 

Licencja programu DRUKI IPS mini

 

Definicje

 • Program - aplikacja “DRUKI IPS mini”.
 • Autor - Marcin Sławomir Konopka reprezentowany przez IPS Przedsiębiorstwo Informatyczne.
 • Użytkownik - osoba fizyczna, która uruchomiła program i nim się posługuje.
 • Pośrednicy - osoby fizyczne lub niefizyczne rozpowszechniające Program za pomocą sieci komputerowych, płyt i czasopism.
 • Sporadyczne wykorzystanie programu - korzystanie z programu w celu wypełnienia i wydrukowania formularzy, których użycie nie było planowane i nie będzie powtarzane w okresach cyklicznych.
 • Numer licencji - numer aktywujący bezpłatną licencję na określony czas od dnia akceptacji przez Użytkownika warunków licencji.
 • Licencja komercyjna - licencja nadana odpłatnie.
 • Stopka - Tekst wyświetlany na dole strony formularza.

Treść licencji

 1. Autor udostępnia Program na zasadach licencji CAREWARE (http://pl.wikipedia.org/wiki/Careware) czyli w zamian za dobrowolną opłatę na rzecz instytucji dobroczynnej.
 2. Program jest całkowitą własnością Autora i jest chroniony przez prawo polskie (Ustawa z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 880, z późn. zm.). Autor oświadcza, że jest twórcą Programu. Program stanowi jego własność i nie narusza praw własności intelektualnej osób trzecich.
 3. Użytkownik ma prawo do zainstalowania Programu samodzielnie lub z pomocą innych osób na komputerze w domu lub stanowisku pracy, uruchamiania Programu, pobierania i otwierania wybranych formularzy, wypełniania formularzy danymi, zapisania i wydrukowania.
 4. Użytkownik ani każda inna osoba nie ma prawa do: zmieniania, tłumaczenia, analizowania, dekompilowania lub jakiejkolwiek innej formy ingerowania w Program, tworzenia opracowań będących pochodną Programu lub materiałów opisowych, tj. opracowań, w których wykorzystano procedury będące własnością IPS, sprzedawania i wypożyczania Programu.
 5. Opracowania, o których mowa w punkcie 4, nie mogą być wykorzystane do rozwijania, wytwarzania lub wprowadzania do obrotu programu komputerowego o istotnie podobnej formie wyrażania lub do innych czynności naruszających prawa autorskie. Autor programu będzie dochodził swoich praw określonych na mocy właściwych przepisów.
 6. Autor programu dokłada wszelkich starań, aby program działał bez wad, a w szczególności aby zastosowane algorytmy obliczeń i komunikatów działały zgodnie z wymogami wynikającymi ze specyfiki każdego formularza. Jednakże nie można założyć, że program w całości lub części jest pozbawiony wad i błędów.
 7. Autor ani Pośrednicy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z użycia Programu.
 8. Autor udostępnia Program Użytkownikom poprzez swoje strony internetowe. Pośrednicy, którzy chcą umieścić Program na innych stronach internetowych, mogą to uczynić po uzyskaniu pisemnej zgody Autora. Umieszczenie Programu na innych stronach internetowych bez zgody Autora jest złamaniem praw autorskich i praw pokrewnych, m.in. art. 16 i art. 17 ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 880, z późn. zm.) i będzie ścigane na mocy odpowiednich przepisów.
 9. Program do pełnego działania wymaga uzyskania Numeru licencji.
 10. W celu uzyskania Numeru licencji konieczna jest akceptacja przez Użytkownika warunków licencji. Autor każdorazowo udziela bezpłatnej licencji na okres 10 dni.
 11. Program akceptuje większość Licencji komercyjnych wydawanych przez Autora.
 12. Program akceptuje Stopkę posiadaną przez Użytkownika.

Zaakceptowanie warunków licencji jest możliwe po zainstalowaniu i uruchomieniu programu.

Program DRUKI IPS Mini

Szanowny Użytkowniku,

Program Druki IPS mini zaplanowałem i skonstruowałem tak, aby był pomocny dla osób sporadycznie wypełniających różne druki, aby jego obsługa była intuicyjna.

Nie zalecam stosowania programu w biurach, firmach czy w innych miejscach, gdzie formularze wypełnia się cyklicznie i dla wielu osób. Jednak także i tam - gdy zachodzi niespodziewana potrzeba wypełnienia jakichś formularzy - proponuję jego użycie.

Jeśli chciałbyś, Użytkowniku, korzystać z programu w sposób ciągły czy cykliczny, to proponuję, abyś raczej sięgnął po moje bardziej rozbudowane programy, których ofertę znajdziesz wkrótce na stronie internetowej.

Mam nadzieję, że i ten program okaże się pomocny. Staram się, aby był jak najprostszy, przyjazny i szybki w użyciu.

Będę wdzięczny, jeśli zechcesz wesprzeć dowolnym datkiem “Fundację Nasza Szkoła”

Z poważaniem
Autor - Marcin Sławomir Konopka

Program przeznaczony jest pod systemy z rodziny Windows XP, Vista, 7, 8 i 10.

Wersja portable wymaga dostępu do Internetu dla wczytania modułu formularza.