Historia aktualizacji Asystent PIT 2016

Narze­kać i wy­tykać błędy nie jest trud­no, ale komu się one nie zdarzają?


 • 25.04.2017
  • Poprawienie błędów objawiających się czasami komunikatami o braku modułów DLL.
  • Udostępnienie do edycji poz. 50 w PIT-40A
 • 24.04.2017 - Poprawienie importu "pfr" (wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego). W wersji Asystenta PIT z 22 kwietnia mogły ginąć importowane kwoty kosztów. Proszę o sprawdzenie.
 • 22.04.2017 - Szereg zmian i poprawek.
 • 14.04.2017 - Szereg zmian i poprawek, w tym poprawienie obliczeń ulgi abolicyjnej w przypadku rozliczania dochodów zagranicznych z DG rozliczanych wg. skali podatkowej.
 • 08.04.2017 - Dodanie mozliwości utworzenia zeznania na podstawie "PFR" - wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego.
 • 04.04.2017 - Dodanie wypełniania wniosku o rozliczenie podatnika PIT-WZ.
  Szereg poprawek.
 • 24.03.2017 - Szereg poprawek.
 • 15.03.2017 - Dodanie wypełniania oświadczenia PIT-OP oraz szereg poprawek.
 • 08.03.2017 - Szereg poprawek, w dodanie "przewodnika" w PIT-11 w polu kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy.
 • 07.03.2017 - Szereg poprawek, w tym poprawione tworzenie formularzy na podstawie PIT-8C oraz poprawę obliczania limitu przychodu rodziców w uldze na jedno dziecko.
 • 25.02.2017 - Szereg poprawek oraz utworzenie programu jednoplikowego niewymagającego instalacji w Windows.
 • 23.02.2017 - Szereg poprawek w tym automatyczne zaznaczenie kwot składek ZUS/KRUS do przenoszenia na PIT-11 itp.
 • 22.02.2017 - Premiera wersji "beta" programu Asystent PIT 2016.

Warunki użytkowania programu Asystent PIT – Fundacji Nasza Szkoła

 1. Program jest przeznaczony dla osób rozliczających zeznania PIT własne lub osób bliskich.
 2. Program można używać także w celu świadczenia usług nieodpłatnej pomocy w rozliczaniu rocznych zeznań PIT.
 3. Programu nie można używać w celu świadczenia odpłatnych usług wypełniania zeznań PIT.
 4. Intencją autora programu jest zachęcenie podatników do przekazywania 1% podatku wskazanych w programie lub innych dowolnych Organizacji Pożytku Publicznego.
 5. Autor programu dołożył NAJWIĘKSZYCH starań, aby program działał prawidłowo w zakresie technicznym a szczególnie merytorycznym. Ponieważ program jest tworem myśli ludzkiej, nie można wykluczyć, że nie jest wolny od błędów. Z tego powodu autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody materialne i niematerialne.
 6. Publikowanie programu na płytach CD-ROM dołączanych do gazet i czasopism oraz publikowanie na stronach internetowych jest możliwe tylko za PISEMNĄ zgodą autora.

Autor
Fundacja Nasza Szkoła
KRS: 0000147428

 

Przedstawiamy wersję BETA programu Asystent PIT. To program (pisany z udziałem tego samego Autora co pozostałe programy, ale produkcji Fundacji Nasza Szkoła), który jest interesującą alternatywą dla PITy IPS jako bezpłatne narzędzie dla podatników.
Program działa na bazie tego samego silnika obliczeń. Kwoty dochodu, kosztów, zaliczek itd. można wpisywać standardowo, tak jak w „PITach IPS” bezpośrednio w formularzach albo… podać dane do rozliczenia podatku, a doborem właściwego druku i jego wypełnieniem danymi zajmie się "Asystent PIT".

Warto zwrócić uwagę na łatwość dołączania formularzy (załączników), zmieniania formularzy jak. np. z PIT-37 na PIT-36, czy zmieniania rodzaju rozliczenia np. z małżonków osobno na razem. W tym ostatnim przypadku Asystent pokaże czy warto rozliczyć się osobno, czy też razem, a zdecydować o tym na podstawie pokazanych wartości podatku do zapłacenia można jednym kliknięciem.

 Program umożliwia:

 • wypełnienie, sprawdzenie i obliczenie, drukowanie, wysyłanie do e-Deklaracji formularzy:

PIT-16A, ORD-ZU, UPO,
PIT-19A, ORD-ZU, UPO,
PIT-28, PIT-28/A, PIT-28/B, PIT/D, PIT-2K, PIT/O, SPR/MT, ORD-ZU, UPO,
PIT-36, PIT/B, PIT/Z, PIT/D, PIT-2K, PIT/O, PIT/TP, PIT/ZG, PIT/DS, PIT/BR, SSE-R, SSE-R/A, SSE/A, PIT/M, SPR/MT, ORD-ZU, UPO,
PIT-36L, PIT/B, PIT/TP, PIT/Z, PIT/ZG, PIT/DS, PIT/BR, ORD-ZU, SPR/MT, UPO,
PIT-37, PIT/D, PIT-2K, PIT/O, ORD-ZU, UPO,
PIT-38, PIT/ZG, ORD-ZU, UPO,
PIT-39, PIT/ZG, ORD-ZU, UPO,
PIT-CFC, ORD-ZU,

PIT-OP,  PIT-WZ

a także
wypełnienie druczka przelewu podatkowego

oraz druku ZAP-3 w przypadku konieczności poinformowania Urzędu Skarbowego o zmianie danych podatnika;

 • tworzenie zeznania PIT na podstawie „pfr” - wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego;
 • wprowadzanie danych na formularzach i w "Asystencie";
 • razem czy osobno - porównanie podatku w rozliczeniu małżonków i możliwość zmiany w dowolnym momencie.

Program przeznaczony jest dla systemu Windows w wersjach XP, 7, 8 i 10. Jest to jednoplikowy program portable – nie wymaga instalacji, należy go zapisać do katalogu z którego będzie uruchamiany i do tego katalogu również najwygodniej zapisywać wypełnione formularze.

W przyszłości planowana także wersja dla Max OSX, iOS i Android.

Wymiana doświadczeń i zgłaszanie uwag o funkcjonowaniu programu możliwe jest na FORUM Asystenta.

Uwagi o działaniu programu można zgłaszać e-mailem.

Poniżej prezentujemy przegląd charakterystycznych dla programu zrzutów ekranowych:

 

Wymagania programu Asystent PIT

Windows 7, 8 i 10.