• 25-01-2021 wersja 2.2020.5.2
  • Dodano formularz PIT-37 z załącznikami z e-wysyłką.
  • Dodano broszurę informacyjną do PIT-37.
 • 21-01-2021 wersja 2.2020.4.2
  • Poprawienie uszkodzonego rysunki PIT-19A.
 • 20-01-2021 wersja 2.2020.4.1
  • Dodano e-wysyłkę do PIT-28.
 • 20-01-2021 wersja 2.2020.3.1
  • Dodano e-wysyłkę do PIT-38 i PIT-39.
  • Dodano formularz ZAP-3 (z e-wysyłką).
  • Dodano broszury informacyjne do PIT/D i PIT/O.
 • 14-01-2021 wersja 2.2020.2.4
  • Dodano e-wysyłkę do PIT-16A i PIT-19A.
  • Dodano broszury informacyjne do PIT-38 i PIT-39.
 • 13-01-2021 wersja 2.2020.2.3
  • Dodanie eksportu rozliczenia do schowka i importu ze schowka.
  • Poprawienie importu pola Rok z zeznań utworzonych w programie PITy2019 i starszych.
 • 11-01-2021 wersja 2.2020.2.1
  • Dołączenie PIT-28 i PIT-28S (uzupełnienie o wysyłkę do e-Deklaracji przewidziane jest 21 stycznia).
 • 07-01-2021 wersja 2.2020.1.1
  • Premiera wersji 2020. Dostępne formularze za 2020 rok PIT-38, PIt-39, PIT-16A i PIT-19A.

2021

 • 27-11-2020 wersja 2.2019.12.7
  • Poprawka wysyłania PIT-36S z PIT/B. Do danych XML nie był dołączany PIT/B. Należy ponownie wysłać PIT-36S jako korektę.
 • 13-11-2020 wersja 2.2019.12.6
  • Na PIT-36 i PIT-36S za 2019 r. w poz. dotyczącej obliczenia podatku dodano pomoc kontekstową (dodatkowe informacje).
 • 18-09-2020 wersja 2.2019.12.4
  • Poprawienie przełączania rodzaju rozliczenia po otwarciu zapisanego rozliczenia.
 • 15-09-2020 wersja 2.2019.12.3
  • Poprawiono przeliczanie ulgi abolicyjnej na PIT/O odliczanej od podatku obliczonego wg skali podatkowej w przypadku osiągania przychodów z zagranicy z pozarolniczej działalności gospodarczej, dla których ma zastosowanie metoda proporcjonalna i wybrano obliczanie ulgi abolicyjnej "przez program".
 • 03-06-2020 wersja 2.2019.12.2
  • W opracowaniu "Jaki formularz wybrać?" zaktualizowano terminy składania niektórych zeznań rocznych (na podstawie aktualizacji w Dz. U. z 2020 r. poz. 875 przepisów m.in. ustawy o COVID-19, tj. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych).
  • Rozbudowano podstawę prawną do niektórych pól na DSF-1 w związku z aktualizacją ustawy o COVID-19.
  • Rozbudowano funkcjonalność w poz. 1 na DSF-1.
 • 19-05-2020 wersja 2.2019.12.1
  • Dodano PIT-R (wersja 20) i PIT-11 (wersja 25).
  • W opracowaniu "Jaki formularz wybrać?" zaktualizowano terminy składania niektórych zeznań rocznych (w związku ze zmianami ogłoszonymi w Dz. U. poz. 695 w ustawie o COVID-19).
  • Rozbudowano podstawę prawną do niektórych pól na PIT-OP, PIT-37, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-38, PIT-39 w związku z dodanym art. 52v w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.
  • Zaktualizowano tekst jednolity ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
  • Usunięto automatyczne uzupełnianie roku w poz. 3 na DSF-1 (informacja ze strony internetowej ministerialnej: "Uwaga - w poz. 3 DSF-1 należy wpisać rok kalendarzowy, w którym z dniem 30 kwietnia upływa termin zapłaty daniny solidarnościowej wykazywanej w tej deklaracji").
  • Dodano linki do fragmentów ustaw na rysunkach formularzy: PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-36S, PIT-36LS, PIT/IP, DSF-1, PIT-CFC, PIT/CFI, PIT-28, PIT-28S, PIT-28/B.
  • Rozbudowano linki do fragmentów ustaw na rysunkach formularzy: PIT-16A, PIT-19A.
 • 15-04-2020 wersja 2.2019.11.12
  • Poprawienie wyboru danych podmiotów z Biura IPS.
  • Zapamiętywanie i odtwarzanie edycji pól przy zmienianiu zakładek formularzy.
  • W menu "Pomoc" dodano nowe opracowanie "Kredyt mieszkaniowy a zaniechanie poboru podatku" (dot. PIT-11 za 2019 r. od banków).
  • Zaktualizowano tekst jednolity ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
  • Zaktualizowano tekst jednolity ustawy o o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
  • W opracowaniu "Jaki formularz wybrać?" zaktualizowano terminy składania niektórych zeznań rocznych (w związku z ustawą o COVID-19, tj. ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych).
  • Rozbudowano podstawę prawną do niektórych pól na PIT-28, PIT-28S, PIT-28/B, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT/B i PIT/ZG w związku z dodanym art. 52k w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.
  • Rozbudowano podstawę prawną do niektórych pól na PIT-28, PIT-28S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-36, PIT-36S, PIT-38, PIT-39 i APA-P w związku z ustawą o COVID-19.
 • 26-03-2020 wersja 2.2019.11.2
  • Usunięcie usterki pobierania aktualizacji przez program wprowadzonej w wersji 2.2019.11.1.
 • 25-03-2020 wersja 2.2019.11.1
  • Dodanie wysyłki do e-deklaracji APA-P i PIT-CFC.
  • Poprawienie działania zmiany nazwy rozliczenia.
  • W ustawieniach bazy danych dla MsSQL poprawienie działania [Kopiuj teraz].
 • 20-03-2020 wersja 2.2019.10.17
  • Poprawiono odświeżanie obliczeń w poz. 351 na PIT-36 przy zaznaczonym "Tak" w poz. 351a i pustych poz. 286 i 338. Prosimy o sprawdzenie kwoty w PIT-36 w poz.351.
  • Tymczasowe usunięcie wyboru jakości wyświetlanego rysunku formularza. Do czasu rozwiązania problemów technicznych ustawienie jakości standardowej.
 • 18-03-2020 wersja 2.2019.10.15
  • Dodano podlinkowania do fragmentów ustaw na "rysunkach" formularzy PIT/B, PIT/Z.
  • Rozbudowano podlinkowania do fragmentów ustaw na "rysunku" formularza PIT/ZG, PIT/O.
  • Dodano tablicę wyboru w poz. 19 na APA-P i APA-P zał.
  • Na prośbę użytkowników dodaliśmy oddzielne podpola na kwotę podatnika (poz. 351b) i małżonka (poz. 351c) na PIT-36 - po wypełnieniu przynajmniej jednego z nich, poz. 351 zostanie przeliczona (jak dokonany wybór w poz. 351a).
  • Dopracowano wyświetlanie rysunków formularza (zlikwidowano sporadyczne znikanie rysunków stron).
 • 16-03-2020 wersja 2.2019.10.12
  • Poprawienie odczytu rozliczeń z plików archiwum.
  • W Program\Ustawienia programu dodanie wyboru jakości wyświetlania rysunków formularzy.
 • 14-03-2020 wersja 2.2019.10.11
  • Dodano druki przelewów podatkowych do DSF-1.
  • Dodano APA-P zał (dodatkowe sekcje D i F).
  • Dodano formularz UPO do DSF-1.
  • Dodano formularz UPO do APA-P.
  • Dodano podlinkowania do fragmentów ustaw na "rysunkach" formularzy PIT/MIT, PIT/NZI, PIT/PM.
  • W Program\Ustawienia programu|Baza danych|Edycja dodanie ustawień zapisywania (archiwizowania) rozliczeń w plikach.
  • W Program\Ustawienia programu|Baza danych|Edycja dodanie opcji reindeksacji bazy danych - [Napraw teraz].
  • Aktualizacja listy OPP.
  • Dodano możliwość kopiowania i wklejania sumatora.
  • Różne udoskonalenia.
 • 10-03-2020 wersja 1.2019.10.1
  • Dodano formularz PIT-CFC.
  • Dodano załącznik PIT/CFI.
  • Rozbudowano podlinkowania do fragmentów ustaw na "rysunku" formularza PIT-39.
  • Różne udoskonalenia.
 • 05-03-2020 wersja 1.2019.9.5
  • Dodanie wysyłki do e-deklaracji w PIT-36S.
  • Dodanie wysyłki do e-deklaracji w DSF-1.
  • Różne udoskonalenia.
 • 03-03-2020 wersja 1.2019.9.2
  • Rozszerzenie opcji przycisku [Sprawdź] w "Program / Ustawienia programu - Sprawdzaj import ze starszych wersji programu przy starcie" o powtórny import dokumentów w celu reindeksowania bazy danych.
 • 28-02-2020 wersja 1.2019.9.1
  • Dołączenie formularza APA-P.
  • Dołączenie (obecnie nieaktywnego) formularza PIT/CFI.
  • Dołączenie treści "Stanowisko Ministerstwa Finansów Departamentu Podatków Dochodowych w sprawie kosztów uzyskania przychodów przysługujących podatnikom korzystającym z tzw. ulgi dla młodych" (dostępna z poziomu menu "Pomoc" oraz w PIT-36 i PIT-37 jako dodatkowe pliki pomocy do pól).
  • Rozbudowanie komunikatów związanych z tzw. ulgą dla młodych na PIT-36 i PIT-37.
  • Rozbudowanie podstawy prawnej dla niektórych pól formularzy PIT-36 i PIT-37.
  • Dostosowanie obliczeń zaokrągleń niektórych kwot: w bardzo rzadkich przypadkach np. obliczenie 6111,855 było zaokrąglone do 6111,85 zamiast do 6111,86.
  • Dodanie automatycznego importu słowników autopodpowiedzi z programów PITy2017..2019.
  • Poprawki i udoskonalenia m.in. w sumatorze czy podgląd daty utworzenia i modyfikacji zeznania.
 • 24-02-2020 wersja 1.2019.8.2
  • Usunięcie problemu z wyświetlaniem rysunku załączników.
 • 19-02-2020 wersja 1.2019.8.1
  • dodanie formularzy PIT-40A/11A i PIT-8C.
  • rozbudowa opisów do podpól "a" w poz. dotyczących składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne na PIT-37 i PIT-36.
  • Aktualizacja spisu OPP na dzień 11 lutego.
  • Różne udoskonalenia.
 • 15-02-2020 wersja 1.2019.7.1
  • Zakończenie testów PIT-36 i PIT-36S
  • Dołączenie (obecnie nieaktywnego) formularza APA-P.
  • W ustawieniach programu - baza danych - dodanie opcji importuj zeznania z bazy danych SQLite.
 • 14-02-2020 wersja 1.2019.6.5
  • W PIT-37 i PIT-36 dostosowanie obliczeń "obliczonego podatku" (poz. 114 na PIT-37 i poz. 225 na PIT-36) do sposobu preferowanego przez Ministerstwo Finansów: dotyczy wybranego sposobu opodatkowania innego niż "indywidualnie" gdy uzyskiwane były tylko przychody z Polski - w niektórych przypadkach była różnica 1 grosza.
  • Znaczne poprawienie szybkości współpracy z bazą programu Biuro Rach..IPS.
  • Poprawienie okna pobierania kwoty autoryzującej w wysyłce do e-deklaracji.
 • 13-02-2020 wersja 1.2019.6.1
  • Dołączenie formularza PIT-36. Wersja testowa.
  • Dodanie formularza DSF-1.
  • Umożliwienie wprowadzania formuł w sumatorach.
  • Rozszerzenie funkcjonalności o tworzenie nowych zeznań [eksportuj do nowego ...] na podstawie poprzednich lat bezpośrednio z panela "Otwórz rozliczenie"
 • 12-02-2020 wersja 1.2019.5.1
  • Dołączenie PIT-36S w wersji testowej.
  • Uzupełnienie auto-podpowiedzi w polach.
 • 12-02-2020 wersja 1.2019.4.14
  • Poprawienie synchronizacji danych podatniów na PIT/O.
  • Usunięcie dublowania zapisu zeznań w bazie danych pewnych przypadkach.
 • 11-02-2020 wersja 1.2019.4.11
  • Dołączenie broszurek opracowanych na podstawie Min.Fin. do PIT-37, PIT-36 i PIT-36S.
  • Wprowadzenie zabezpieczenia danych e-deklaracji przed usunięciem.
  • Wprowadzenie zapamiętywania formuł w polach formularzy.
  • Umożliwienie szukania zeznania i podatnika bez rozróżniania polskich liter.
  • Usunięcie błędu kasowania dokumentu z bazy danych.
 • 07-02-2020 wersja 1.2019.4.5
  • Dostosowanie obliczeń, na podstawie udziału procentowego na PIT/B, w przypadku kwot po przecinku ,99 groszy
  • Rozbudowanie importu z lat poprzednich pobieranie danych KRS OPP, nazwę OPP, cel szczegółowy, zaznaczenie kwadratu dotyczšcego zgody na przekazanie danych do OPP.
 • 06-02-2020 wersja 1.2019.4.2
  • Zakończenie testów PIT-37.
  • Dołączenie broszurek opracowanych na podstawie Min.Fin. do PIT/D, PIT/O, PIT-39, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-38.
 • 05-02-2020 wersja 1.2019.3.6
  • Usunięcie problemów z zapisem modyfikowanych zeznań w bazie MySQL.
  • Usunięcie problemów z połączeniem z bazą MySQL.
 • 03-02-2020 wersja 1.2019.3.3
  • Naprawienie zapisu dużych zeznań i importu zeznań do bazy MySQL.
 • 31-01-2020 wersja 1.2019.3.1
  • Dodanie formularza PIT-37 (łącznie z e-wysyłką). Wersja "testowa".
  • Usunięcie zbędnego komunikatu o braku wysyłki w PIT-36L.
 • 29-01-2020 wersja 1.2019.2.42
  • Dodanie wysyłki do e-deklaracji PIT-36L.
 • 28-01-2020 wersja 1.2019.2.40
  • Korekta informacji o roku rozliczenia (w niektórych przypadkach zeznanie za 2019 rok mogło być zapisane w bazie danych jako zeznania za 2017 lub 2018 rok).
  • Uzupełnienie numeracji dla licencji na moduł PITy 2017.
  • Poprawienie sortowania zeznań wg statusu e-deklaracji.
 • 21-01-2022 wersja 1.2019.2.35
  • Dodanie wysyłki do e-deklaracji PIT-16A.
  • Poprawienie zapisu podatników w imporcie do bazy danych zeznań z plików *.PITy2017NG,*.PITy2018NG.
  • Umożliwienie użycia [Ctrl]+[V] w sumatorze.
 • 21-01-2020 wersja 1.2019.2.31
  • Poprawienie wpisywania numerów licencji.
  • Poprawienie filtrowania listy zapisanych zeznań według statusu wysyłki do e-deklaracji.
  • W PIT-28S ponowne dopracowanie obliczeń w poz.53 i obliczeń z nią związanych.
  • Możliwość dołączenia do zeznania przelewu i UPO bez utraty numeru referencyjnego.
  • W ustawieniach programu przycisk [Sprawdź] - dodanie wyboru katalogu dokumentów *.PITy…NG.
 • 18-01-2020 wersja 1.2019.2.18
  • W PIT-28S poprawienie obliczeń w poz.53.
  • Poprawienie współpracy z MSSQL Server 2017.
 • 17-01-2020 wersja 1.2019.2.14
  • Zabezpieczenie przed przenoszeniem danych o e-deklaracjach z poprzednich lat do nowych rozliczeń.
  • Poprawienie działalnia importu zeznań zawierajšcych ulgę na dzieci.
  • Poprawka wysyłki e-deklaracji PIT-28. Jeśli z zakresu poz. 100-108 wypełniono tylko poz. 108 (tj. poz. 100-107 puste lub wpisano "0,00") i wartość w poz. 108 = 0,01 to nie przenosiło wartości z poz. 108 do danych xml.
 • 16-01-2020 wersja 1.2019.2.7
  • Dodanie formularza OLDCT.
  • W oknie wysyłki do e-Deklaracji umożliwienie usunięcia wysłanych danych.
  • Poprawienie roku wyszukiwania kwoty autoryzacyjnej.
  • Dodanie w menu Pomoc wywołania TaxoPedia.pl.
 • 15-01-2020 wersja 1.2019.2.5
  • Dodanie wysyłki do e-deklaracji dla PIT-28.
  • Wprowadzenie zapamiętywania ustawień interfejsu programu.
  • Poprawienie odczytu zeznań zapisanych wczeœniejszą wersją.
  • Zabezpieczenie przed niepotrzebnym przenoszeniem danych o e-deklaracjach z poprzednich lat.
 • 10-01-2020 wersja 1.2019.1.262
  • Dodany PIT/O do PIT-28 i PIT-28S.
  • Dodane PIT-36L i PIT-36LS z załącznikami, z wyjątkiem PIT/O.
  • Aktualizacja przelewu podatkowego: ze względu na publikację w dniu 7.01.2020 r. obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 3 stycznia 2020 r.
 • 08-01-2020 wersja 1.2019.1.250
  • Dodanie zeznań PIT-28 i PIT-28S (obecnie bez załącznika PIT/O).
  • Dodanie wysyłki do e-deklaracji do PIT-19A.
  • Poprawienie importu z PITy2018 i PITy2017 dla zeznań małżonków osobno.
 • 04-01-2020 wersja 1.2019.1.243
  • Dodanie akceptacji licencji dla programu PITY 2019.
  • Poprawienie importu rozliczeń z plików *.PITY2018NG z danymi e-deklaracji.
 • 03-01-2020 wersja 1.2019.1.237
  • Dodanie modułu rozliczeń za 2019 rok - obecnie dostępne formularze:
   • do wydruku i e-deklaracji PIT-OP, ZAP-3 , PIT-38, PIT-39
   • Ponieważ nie opublikowano jeszcze schematów wysyłki elektronicznej – tylko do wydruku: PIT-16A, PIT-19A.

 • 26-03-2019 wersja 1.2018.1.90
  • Dodanie ukrywania przez użytkownika wybranych komunikatów.
  • Przyśpieszenie współpracy z bazą danych.
 • 15-03-2019 wersja 1.2018.1.43
  • W PIT-11 usunięcie nadmiarowych komunikatów o błędach.
  • Przyśpieszenie odczytywania listy dokumentów z bazy danych.
 • 09-03-2019 wersja 1.2018.1.18
  • Poprawienie zapisu zeznania w przypadku otwarcia i zapisu bez modyfikacji danych.
 • 05-03-2019 wersja 1.2018.1.1
  • Premiera programu.