strona główna
  www.ips-infor.com.pl

strona główna

pliki do pobrania

warunki licencji

archiwum

FORUM

O.P.P.


IPS Przedsiębiorstwo Informatyczne
proponuje program komputerowy:

logo  Program PITy 2011 czyli pomoc w rozliczeniu podatku za 2011 rok na formularzach:
 • PIT-28, PIT-28/A, PIT-28/B, PIT/D, PIT-2K i PIT/O,
 • PIT-36, PIT/B, PIT/Z, PIT/D, PIT-2K, PIT/O, PIT/ZG, PIT/M,
 • PIT-36L, PIT/B, PIT/Z i PIT/ZG,
 • PIT-37, PIT/D, PIT-2K, PIT/O,
 • PIT-38, PIT/ZG,
 • PIT-39, PIT/ZG,
 • przelewy podatkowe

To jest już czternasta edycja programu przeznaczonego dla wypełniających zeznania podatkowe.

Ten program umożliwia:

 • wypełnienie zeznań PIT z załącznikami bezpośrednio na formularzach,
 • automatyczne obliczenie i sprawdzenie danych,
 • wsparcie dowolnej OPP,
 • wydrukowanie PIT-ów na czystych kartkach lub gotowych drukach,
 • umożliwia wysłanie zeznań przez internet do systemu e-Deklaracje,
 • więcej informacji >>
 • pobierz >>

 

Więcej zalet programu PITy 2011:

Zalety merytoryczne:

 • Rozliczenie podatku PIT za 2011 rok.
 • Rozliczanie podatnika, małżonków razem lub osobno.
 • Uszczegółowione obliczenia w formularzach i załącznikach na podstawie rozszerzonych danych, w tym:
  • pilnowanie limitów kosztów ze stosunku pracy z Polski i zagranicy,
  • pilnowanie limitów kosztów z działalności wykonywanej osobiście z Polski i zagranicy,
  • pilnowanie limitów odliczeń i ulg,
  • obliczanie ulgi prorodzinnej.
 • Udostępnia ujednolicone przepisy ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych i o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
 • Udostępnia tabelę umów z państwami o unikaniu podwójnego opodatkowania.
 • Udostępnia broszury Ministerstwa Finansów i dodatkowe szczegółowe opisy.
 • Program udostępnia wszystkie formularze (jak co roku) potrzebne podczas rozliczenia rocznego PIT za 2011 rok, tj. PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-28/A, PIT-28/B, PIT/D, PIT-2K, PIT/O, PIT/B, PIT/Z, PIT/ZG, PIT/M, przelewy podatkowe.

Zalety użytkowe:

 • Prostota obsługi i wypełnianie na aktywnych formularzach.
 • Przenoszenie wszelkich danych do zeznań z załączników i odwrotnie. Użytkownik może wpisywać dane w dowolnej kolejności.
 • Lista informacyjna na bieżąco komunikuje o brakujących, nadmiarowych lub błędnych danych. Wystarczy kliknąć na komunikacie błędu, aby poprawić.
 • Sprawdza poprawność wpisanych numerów np. PESEL, REGON, NIP, numerów rachunków bankowych.
 • Udostępnia w polach tablice wyboru i słowniki z najczęściej używanymi wpisami.
 • W celu uszczegółowienia obliczeń niektóre pola posiadają specjalne "podpola" lub kalkulatory - osobne, liczące okna.
 • Zapamiętywanie wzorów obliczeniowych wpisanych bezpośrednio w pola formularzy.
 • Zapamiętywanie większej ilości danych (np. o nazwach i kwotach faktur) w sumatorach dostępnych w każdym polu kwotowym.
 • Możliwość wpisywania dowolnych danych i blokowania obliczeń w polach formularzy w celu wymuszenia innego wyniku (przydatne np. w przypadku wystąpienia różnic w interpretacji przepisów podatkowych przez różne urzędy skarbowe).
 • Możliwość wpisania dowolnych notatek do formularza lub do każdego pola formularza.
 • Import danych z poprzedniego roku zapisanych programem PITy 2010 lub w Biurze Rachunkowym IPS.
 • Import danych z programu Puzzle firmy ADAD.
 • Eksport formularzy do PDF jako pliku lub załącznika do listu e-mail.
 • Wydruk formularzy w całości lub samych danych na oryginalnych formularzach pobranych z Urzędu Skarbowego.
 • Udostępnia korekty drukarskie, które ułatwiają wydruk zeznania na papierowym wzorze pobranym z Urzędu Skarbowego.
 • Wysłanie zeznań przez internet do systemu e-Deklaracje.
 • Dodatkowy blankiet wpłaty/przelewu podatku.
 • Wbudowana baza Urzędów Skarbowych z adresami i ich numerami rachunków bankowych.
 • Automatyczne uzupełnianie numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych na przelewach podatkowych po wybraniu nazwy na zeznaniu głównym.
 • Użytkownicy mogą skorzystać z internetowego forum podatkowego i technicznego.
 • Pomoc merytoryczna dostępna w każdym zeznaniu i w polach formularzy.
 • Dostępna pomoc techniczna: telefoniczna, e-mailowa, na Spiku, Gadu-Gadu, Skype.
 • Formularze na ekranie mogą być wyświetlane w dowolnej skali i różnym ułożeniu.
 • Możliwość automatycznego sprawdzania dostępności aktualizacji programu.
 • Jest bezpłatny dla wypełniających zeznania podatkowe dla siebie lub osób bliskich - nie ograniczamy ilości takich zeznań wypełnionych dla osób bliskich za pomocą programu.
 • Zapisywanie rozliczeń do pliku - bez ograniczeń np. ilościowych.
 • Wspiera Organizacje Pożytku Publicznego. Poprzez wpłaty darowizn lub przekazanie 1% podatku użytkownicy wsparli promowane przez autora organizacje dobroczynne kwotą przekraczającą 70 mln zł!
 • Nasze programy z serii PITy były nagradzane pierwszym miejscem w rankingach programów do wypełniania zeznań podatkowych publikowanych przez czasopisma PC World, Chip itd.
 • Tradycja - to już 14. wydanie.

 

 


Biuro Handlowe IPS O/Siedlce
ul. Brzeska 12
08-110 Siedlce
tel. 25-633-12-84
      25-633-12-85
fax 25-633-12-84
wyślij e-mail - siedlce@ips-infor.com.pl

Biuro Handlowe IPS O/Bydgoszcz
ul. Pomorska 59
85-046 Bydgoszcz
tel. 52-345-70-37
      52-345-62-70
fax 52-345-70-37
wyślij e-mail - bydgoszcz@ips-infor.com.pl

Pomoc IPS - Przedsiębiorstwo Informatyczne
tel. 25-631-16-10
Skontaktuj się z nami przez
Spika!

Gadu-Gadu
Skype
wyślij e-mail - pomoc@ips-infor.com.pl
© IPS - Przedsiębiorstwo Informatyczne