PITy 2015 IPS

Program PITy 2015 IPS jest przeznaczony do wypełniania deklaracji podatkowych PIT za 2015 rok; służy do rozliczeń, do końca stycznia 2016 w przypadku ryczałtu, oraz do końca kwietnia do rozliczenia podatku na zasadach ogólnych.

 Program Umożliwia:

  • wypełnienie, sprawdzenie i obliczenie podatku bezpośrednio na formularzach:

PIT-16A, ORD-ZU, UPO,
PIT-19A, ORD-ZU, UPO,
PIT-28, PIT-28/A, PIT-28/B, PIT/D, PIT-2K, PIT/O, ORD-ZU, UPO,
PIT-36, PIT/B, PIT/Z, PIT/D, PIT-2K, PIT/O, PIT/ZG, PIT/M, SPR-MT, ORD-ZU, UPO,
PIT-36L, PIT/B, PIT/Z, PIT/ZG, SPR-MT, ORD-ZU, UPO, 
PIT-37, PIT/D, PIT-2K, PIT/O, ORD-ZU, UPO,
PIT-38, PIT/ZG, ORD-ZU, UPO,
PIT-39, PIT/ZG, ORD-ZU, UPO,

a także
wypełnienie druczka przelewu podatkowego

oraz druku ZAP-3 w przypadku konieczności poinformowania Urzędu Skarbowego o zmianie danych podatnika;

  • wydrukowanie deklaracji w całości lub na oryginalnych formularzach z urzędu skarbowego, bądź
  • wysłanie zeznań do systemu e-Deklaracje.

Poniżej prezentujemy przegląd charakterystycznych dla programu zrzutów ekranowych:

Warunki użytkowania programu

Prosimy o zapoznanie się z warunkami licencji przed pobraniem i rozpoczęciem użytkowania programu.