Warunki użytkowania programu Asystent PIT – Fundacji Nasza Szkoła

  1. Program jest przeznaczony dla osób rozliczających zeznania PIT własne lub osób bliskich.
  2. Program można używać także w celu świadczenia usług nieodpłatnej pomocy w rozliczaniu rocznych zeznań PIT.
  3. Programu nie można używać w celu świadczenia odpłatnych usług wypełniania zeznań PIT.
  4. Intencją autora programu jest zachęcenie podatników do przekazywania 1% podatku wskazanych w programie lub innych dowolnych Organizacji Pożytku Publicznego.
  5. Autor programu dołożył NAJWIĘKSZYCH starań, aby program działał prawidłowo w zakresie technicznym a szczególnie merytorycznym. Ponieważ program jest tworem myśli ludzkiej, nie można wykluczyć, że nie jest wolny od błędów. Z tego powodu autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody materialne i niematerialne.
  6. Publikowanie programu na płytach CD-ROM dołączanych do gazet i czasopism oraz publikowanie na stronach internetowych jest możliwe tylko za PISEMNĄ zgodą autora.

Autor
Fundacja Nasza Szkoła
KRS: 0000147428