Historia aktualizacji PITy 2016

Nie myli się tylko ten, który nic nie robi. Nie każda aktualizacja musi być jednak skutkiem błędu. Wprowadzamy nieraz usprawnienia, nowe funkcjonalności programu. Tutaj dowiesz się czy warto aktualizować program.


 • 25-04-2017 wersja 1.8.3.20
  • Popawienie obsługi wysyłki korekt zeznań po zakończeniu okresu rozliczeń.
 • 14-04-2017 wersja 1.8.3.16
  • Usunięcie błędu w obliczeniach ulgi abolicyjnej jeśli ulgę stosuje się do przychodów zagranicznych z działalności gospodarczej opodatkowanej wg skali podatkowej.
 • 23-03-2017 wersja 1.8.3.15
  • Usunięcie błędu wprowadzonego w ostatniej wersji programu wystepującego podczas importu danych z poprzedniego roku.
 • 17-03-2017 wersja 1.8.3.14
  • Aktualizacja bazy urzędów skarbowych.
  • Poprawienie przenoszenia danych podatnika na formularz przelewu/wpłaty podatku.
  • Uniezależnienie sprawdzania i wysyłki formularza ZAP-3 od formy wpisania numeru rachunku IBAN (znaków rozdzielających - myślnika lub spacji).
 • 15-03-2017 wersja 1.8.3.12
  • Poprawienie akceptacji nowych numerów licencji w przypadku braku programu Biuro Rachunkowe IPS.
 • 11-03-2017 wersja 1.8.3.11
  • Poprawienie wysyłki do e-deklarcji -bez podpisu- w przypadku zamieszczenia treści w załaczniku ORD/ZU podzielonej na wiele linii.
 • 10-03-2017 wersja 1.8.3.10
  • Poprawienie drukowania wykupionej przez użytkownika stopki w przypadku wpisania numeru licencji, a nie licencjonowania poprzez plik ipsreg.dta.
 • 08-03-2017 wersja 1.8.3.9
  • W tabeli wyboru państw przywrócenie Polski (poza wyborem w PIT/ZG).
 • 07-03-2017 wersja 1.8.3.8
  • Poprawienie obliczania limtu dochodu rodziców w uldze na jedno dziecko.
 • 02-03-2017 wersja 1.8.3.8
  • Poprawienie obliczania limtu dochodu rodziców w uldze na jedno dziecko.
 • 02-03-2017 wersja 1.8.3.7
  • Poprawienie nowego importu danych z poprzedniego roku
  • W PIT-CFC i PIT/DS poprawienie wyświetlania udziałów procentowych na dwa lub więcej miejsc po przecinku.
 • 01-03-2017 wersja 1.8.3.6
  • Usunięcie błedu wprowadzonego w wersji 1.8.3.5 polegającego na nieprzenoszeniu danych stałych do formularza dołaczonego w odczytanym z pliku zestawu formularzy.
 • 28-02-2017 wersja 1.8.3.5
  • Poprawienie działania nowego importu z poprzedniego roku.
 • 25-02-2017 wersja 1.8.3.4
  • Poprawienie wyświetlania polskich liter w oknie komunikatów.
 • 23-02-2017 wersja 1.8.3.3
  • Poprawienie obsługi polskich liter w niepolskich Windows.
  • Zwiększenie maksymalnej ilości załączników PIT/B do 15 szt.
  • Dodanie nowego importu danych z poprzedniego roku.
  • Dodanie nowego importu danych z poprzedniego roku.
  • W PIT/B w pozycjach przychodów i kosztów dodanie pola "Kraj".
 • 18-01-2017 wersja 1.8.1.11
  • W PIT-37 usunięcie komunikatu blokującego wysyłkę do e-deklaracji w przypadku rozliczenia wspólnego małżonków i odliczeń ulgi na dzieci gdy na PIT/O poz.8 ulgi była wypełniona.
 • 13-01-2017 wersja 1.8.1.10
  • Dodanie importu PIT-19/A z poprzedniego roku.
 • 12-01-2017 wersja 1.8.1.9
  • Dodanie korekt drukarskich dla PIT-16A, PIT/B i PIT/O.
 • 11-01-2017 wersja 1.8.1.8
  • Dodanie korekt drukarskich dla PIT-36 i PIT-37.
  • W PIT-36 poprawienie automatycznego wstawiania numeru referencyjnego e-deklaracji do pola "3.Nr dokumentu".
  • Poprawa wysyłania do e-deklaracji formularzy SSE.
 • 05-01-2017 wersja 1.8.1.7
  • Dodanie korekty drukarskiej dla PIT-28.
  • Przywrócenie przenoszenia urzędu skarbowego z formularzy PIT na formularze przelewu/wpłaty
  • W wysyłce do e-deklaracji usunięcie błędu polegającego na możliwości nieprawidłowego przenoszenia pozycji Kraj, z sekcji D załącznika PIT/O jeżeli dołączono więcej niż jeden PIT/O do formularza PIT-37.
  • Różne poprawki.
 • 03.01.2017 wersja 1.8.1.5
  • Dodanie wysyłki do e-deklaracji formularza PIT-CFC.
  • Poprawienie importu z zeszłego roku formularza PIT-38.
  • Poprawienie importu z zeszłego roku formularza PIT-28 w rozliczeniu wspólnym małżonków
  • Poprawienie błędu wydruku UPO uruchamianego z okna wysyłki.
  • W oknie wysyłki do e-deklaracji poprawienie podglądu kwot przychodu z zeszłorocznych deklaracji.
  • Poprawki we współpracy formularzy zestawu SSE-R
 • 02.01.2017 - Poprawka tworzenia XML PIT-37 z odliczeniami na dzieci dla e-Deklaracji.
 • 31.12.2016 - Premiera wersji użytkowej programu PITy2016 (wersja 1.8.1.1)
 • 16.12.2016 - Premiera programu PITy2016 (wersja 1.8.0.13) do testowania.