• 29-04-2019 wersja 1.2018.5.11
  • Aktualizacja listy OPP uprawnionych do otrzymania 1% podatku.
  • Usunięcie błędu "Index of bounds" występującego w niepolskich systemach Windows w przypadku wpisania dowolnego numeru KRS O.P.P.
  • Usunięcie podpól dla kwot odliczeń ulgi na dzieci na kolejnych załącznikach PIT/O w przypadku rezygnacji z obliczeń automatycznych.

 • 17-04-2019 wersja 1.2018.5.9
  • Aktualizacja listy OPP uprawnionych do otrzymania 1% podatku.

 • 04-04-2019 wersja 1.2018.5.8
  • Dodanie odnośników do fragmentów ustaw w broszurach do formularzy PIT.
  • Dodanie komunikatu ostrzegawczego do części "Dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dzieci" na PIT-37 i PIT-36 w przypadku jak były składki na ubezpieczenia a nie było dochodów.

 • 15-03-2019 wersja 1.2018.5.7
  • Aktualizacja wykazu umów międzynarodowych o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz o wymianie informacji podatkowej.

 • 14-03-2019 wersja 1.2018.5.6
  • Dodanie zabezpieczenia nadpisania zeznania, które zostało wysłane do e-edeklaracji i otrzymało status 200.

 • 05-03-2019 wersja 1.2018.5.3
  • Zaktualizowanie schematów wysyłki ZAP-3 (możliwy do wysyłania wg ustawy od 8 marca 2019), PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38 i PIT-39

 • 18-02-2019 wersja 1.2018.5.1
  • Dodanie do ZAP-3 wysyłki do e-deklaracji.
  • Poprawienie wyświetlania numeru referencyjnego e-Deklaracji w PIT-OP.
  • Poprawienie działania słownika w PIT-OP w polu "Numer Identyfikacji Podatkowej".
  • W wysyłce do e-deklaracji usprawnienie rozpoznawania nazwy urzędu skarbowego.

 • 13-02-2019 wersja 1.2018.4.3
  • Poprawienie wyświetlania listy formularzy podatnika gdy dodano spację na końcu imienia lub nazwiska.
  • Uzupełnienie importu z poprzedniego roku o PIT-OP.
  • Aktualizacja listy OPP uprawnionych do otrzymania 1% podatku.

 • 22-01-2019 wersja 1.2018.4.1
  • Dodanie wysyłki do e-deklaracji dla PIT-36S.
  • Dodanie ujednoliconego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 • 21-01-2019 wersja 1.2018.3.3
  • Dla PIT-36S poprawienie obliczeń dochodu/straty z pozarolniczej działalności gospodarczej (poz. 55/56) w przypadku nie zaznaczenia kwadratu w poz. 41b.

 • 18-01-2019 wersja 1.2018.3.1
  • Dodanie PIT-36/PIT-36S, PIT-37 (PIT-36S obecnie bez wysyłki do e-deklaracji.)

 • 12-01-2019 wersja 1.2018.2.3
  • Gotowe PIT-36L/PIT-36LS, PIT-TP, ZAP-3 (obecnie bez wysyłki do e-deklaracji do czasu opublikowania schematu przez Min.Fin.)
 • 02-01-2019 wersja 1.2018.1.1
  • Premiera programu PITy-2018
   • PIT-16A, PIT-19A, PIT-28, PIT-38, PIT-39, CFC, OP - są gotowe
   • PIT-36L, PIT-TP i ZAP-3 - zostaną oddane najpóźniej do dnia 15 stycznia 2019r.
   • PIT-36 i PIT-37 - zostaną oddane najpóźniej do dnia 20 stycznia 2019r.

   Wszystkie osoby, które pobrały wersję roboczą przypadkowo dostępną na serwerze dziś przed 1400 bardzo przepraszam. Autor – Marcin Konopka.