Program o nazwie PITy IPS przeznaczony dla profesjonalistów wypełniających zeznania podatkowe usługowo (wymagający wykupienia licencji) umożliwia korzystanie z bazy danych klientów, ma szereg nowych funkcjonalności przydatnych w zawodowym wypełnianiu zeznań podatkowych.

Umożliwia również użytkownikom indywidualnym nieodpłatnie (t.j. bez wpisanego klucza licencyjnego) wypełnienie do 3 rocznych zeznań podatkowych.

W odróżnieniu od dotąd przygotowywanych programów do rozliczeń za kolejne lata podatkowe, jest wieloletnim programem, uzupełnianym o wskażniki i formularze obowiązujące w kolejnych latach podatkowych.
Zawiera pełne rozliczenia począwszy od składanych za 2017 rok.

Osobom rozliczającym się samodzielnie oraz rozliczającym nieodpłatnie inne osoby polecamy bezpłatny program PITy 2021 Asystent.

Podmioty wykorzystujące program do działalności odpłatnego rozliczania podatków zapraszamy do zakupu klucza licencyjnego na osbnej stronie.

Więcej informacji – na osobnej stronie.

Krótki przegląd programu: