• 16-01-2020 wersja 1.2019.2.7
  • Dodanie formularza OLDCT.
  • W oknie wysyłki do e-Deklaracji umożliwienie usunięcia wysłanych danych.
  • Poprawienie roku wyszukiwania kwoty autoryzacyjnej.
  • Dodanie w menu Pomoc wywołania TaxoPedia.pl.
 • 15-01-2020 wersja 1.2019.2.5
  • Dodanie wysyłki do e-deklaracji dla PIT-28.
  • Wprowadzenie zapamiętywania ustawień interfejsu programu.
  • Poprawienie odczytu zeznań zapisanych wczeœniejszą wersją.
  • Zabezpieczenie przed niepotrzebnym przenoszeniem danych o e-deklaracjach z poprzednich lat.
 • 10-01-2020 wersja 1.2019.1.262
  • Dodany PIT/O do PIT-28 i PIT-28S.
  • Dodane PIT-36L i PIT-36LS z załącznikami, z wyjątkiem PIT/O.
  • Aktualizacja przelewu podatkowego: ze względu na publikację w dniu 7.01.2020 r. obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 3 stycznia 2020 r.
 • 08-01-2020 wersja 1.2019.1.250
  • Dodanie zeznań PIT-28 i PIT-28S (obecnie bez załącznika PIT/O).
  • Dodanie wysyłki do e-deklaracji do PIT-19A.
  • Poprawienie importu z PITy2018 i PITy2017 dla zeznań małżonków osobno.
 • 04-01-2020 wersja 1.2019.1.243
  • Dodanie akceptacji licencji dla programu PITY 2019.
  • Poprawienie importu rozliczeń z plików *.PITY2018NG z danymi e-deklaracji.
 • 03-01-2020 wersja 1.2019.1.237
  • Dodanie modułu rozliczeń za 2019 rok - obecnie dostępne formularze:
   • do wydruku i e-deklaracji PIT-OP, ZAP-3 , PIT-38, PIT-39
   • Ponieważ nie opublikowano jeszcze schematów wysyłki elektronicznej – tylko do wydruku: PIT-16A, PIT-19A.

 • 26-03-2019 wersja 1.2018.1.90
  • Dodanie ukrywania przez użytkownika wybranych komunikatów.
  • Przyśpieszenie współpracy z bazą danych.
 • 15-03-2019 wersja 1.2018.1.43
  • W PIT-11 usunięcie nadmiarowych komunikatów o błędach.
  • Przyśpieszenie odczytywania listy dokumentów z bazy danych.
 • 09-03-2019 wersja 1.2018.1.18
  • Poprawienie zapisu zeznania w przypadku otwarcia i zapisu bez modyfikacji danych.
 • 05-03-2019 wersja 1.2018.1.1
  • Premiera programu.