Kto zataja swój błąd, ukrywa prawdę, jednocześnie każąc błądzić innym.

 • 26.01.2022 wersja 2.2022.5.1
  • Dodano PIT-37 z załącznikami PIT/O, ORD-ZU, UPO oraz e-wysyłką.
  • Dla PIT-36L dodano załącznik PIT/BR.
  • Dodano PIT-40A/11A (jako formularz otrzymany od płatnika).
  • Dodano OLDCT.
  • Dodano e-wysyłkę do APA-P.
 • 22.01.2022 wersja 2.2022.4.6
  • Dodanie e-wysyłki do PIT-36L.
  • Poprawienie pozycji wypełnień i wyglądu czcionek na wydruku do PDF.
 • 21.01.2022 wersja 2.2022.4.5
  • Poprawienie obsługi licencji za poprzednie lata rozliczeń.
  • Dodanie e-wysyłki PIT-OP.
 • 20.01.2022 wersja 2.2022.4.4
  • Usunięcie błędu drukowania w wydruku zaawansowanym (na wydruku brak rysunku formularza) wprowadzonego w poprzedniej wersji tj. z dnia 19 stycznia.
  • Usunięcie błędów wyświetlania listy zapisanych rozliczeń (i innych elementów) przy niestandardowych ustawieniach ekranu Windows (np. "duży kontrast").
 • 19.01.2022 wersja 2.2022.4.1
  • Dla PIT-38 dodano załącznik PIT/ZG
  • Dla PIT-39 dodano załącznik PIT/ZG
  • Dla PIT-36L dodano załączniki PIT/B, PIT/IP, PIT/ZG, PIT/O, PIT/NZI
  • Dodano APA-P oraz APA-P zał.
  • Dodano PIT-8C (jako formularz otrzymany od płatnika)
  • Dodano e-wysyłkę do DSF-1
 • 13.01.2022 wersja 2.2022.3.1
  • Dla PIT-36L dodano załączniki PIT/MIT, PIT/PM, PIT/WZ, PIT/SE.
  • Dodano e-wysyłkę do PIT-39 (do użycia w e-deklaracjach od 17.01.2022 r.)
  • Dodano e-wysyłkę do PIT-38 (do użycia w e-deklaracjach od 18.01.2022 r.)
 • 10.01.2022 wersja 2.2022.2.1
  • Dodano PIT-36L z załącznikami PIT/DS i ORD-ZU
   • Dodano e-wysyłkę do PIT-16A
   • Dodano e-wysyłkę do PIT-19A
 • 05.01.2022 wersja 2.2022.1.152
  • Premiera PITy IPS edycja za 2021 rok.
  • UWAGA! W przypadku niemożności pobrania aktualizacji poprzez program prosimy pobrać plik ze strony przez przeglądarkę internetową.
  • Program zawiera
   • PIT-16A z załącznikami,
   • PIT-19A z załącznikami,
   • PIT-OP,
   • PIT-38 z załącznikiem ORD-ZU,
   • PIT-39 z załącznikiem ORD-ZU,
   • DSF-1,
   • ZAP-3 (z e-wysyłką),
   • NIP-7 z załącznikami (z e-wysyłką).

 

 • 29.04.2021 wersja 2.2020.24.7
  • Rozbudowano podlinkowania do fragmentów ustaw w broszurach do PIT/O, PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-36S.
  • Na PIT-36S dodano komunikat do poz. "Strata z pozarolniczej działalności gospodarczej po zmniejszeniach" w przypadku poniesienia straty z pozarolniczej działalności gospodarczej i dałączenia PIT/WZ.
  • Dodano pomoc kontekstową w postaci dodatkowych informacji na PIT/O do poz. 19-22 i w części D do poz. 4-5.
  • Zwiększenie maksymalnej ilości załączników dla PIT-36, PIT-36L i PIT-36LS do 300 szt.
  • Różne usprawnienia.
 • 22.04.2021 wersja 2.2020.24.4
  • Na PIT-36, PIT-36L i PIT-36LS dodano komunikaty do poz. "Strata z pozarolniczej działalności gospodarczej po zmniejszeniach" w przypadku poniesienia straty z pozarolniczej działalności gospodarczej i załączenia PIT/WZ.
  • Zaktualizowano tablicę wyboru urzędów skarbowych.
  • Zaktualizowano kontrolę KRS Organizacji Pożytku Publicznego według najnowszego wykazu.
 • 15.04.2021 wersja 2.2020.24.1
  • UWAGA: od dnia 15.04.2021 r. wpłaty z tytułu DSF-1 realizuje się przy użyciu mikrorachunku podatkowego (Dz. U. z 14.04.2021 r. poz. 690) - dostosowaliśmy przelew podatkowy dołączany do DSF-1 do tych przepisów.
 • 12.04.2021 wersja 2.2020.23.8
  • Rozbudowano pomoc kontekstową do niektórych pól formularza PIT/O dodając opracowania "Dodatkowe informacje".
  • Różne usprawnienia, np. zapamiętywanie ustawień 2 strony obok siebie, działanie klawiszy Home i End.
  • Poprawka w dołączaniu rozliczenia małżonka do rozliczenia podatnika (dodanie przeliczania zestawu w przypadku gdy jest w zestawie PIT/D).
  • Zaktualizowano kontrolę KRS Organizacji Pozytku Publicznego według najnowszego wykazu.
  • Na stronie https://taxopedia.pl w "PITopedia 2020" w "Odliczenia i ulgi od dochodu/przychodu (PIT/O)" dodano kolejne opracowania.
 • 29.03.2021 wersja 2.2020.23.6
  • Poszerzono opcjię "Rozliczenie / Zmień rozliczenie / Zamień miejscami podatnika z małżonkiem" o możliwość zamiany w "Rozliczeniu małżonków razem".
  • Dodanie opcji "Rozliczenie / Zmień rozliczenie / Dołącz rozliczenie małżonka" - tworzenie rozliczenia małżonków z osobnych rozliczeń.
  • Dodanie opcji "Rozliczenie / Zmień rozliczenie / Rozłącz rozliczenie małżonków" - tworzenie dwóch osobnych rozliczeń z "rozliczenia małżonków osobno".
  • Dodano możliwość dołączenia formularzy UPO z poziomu okna wysyłki do e-deklaracji.
 • 23.03.2021 wersja 2.2020.23.4
  • Dodanie importu PIT-11, PIT-R, PIT-8C i PIT-40A/11A z programu DRUKI IPS Pro.
  • Naprawienie błędu wprowadzonego w wersji 2.2020.23.3 - część urzędów skarbowych nie była widoczna na liście wyboru.
 • 23.03.2021 wersja 2.2020.23.3
  • Dodanie importu z programu DRUKI IPS Pro (wersja testowa).
  • Poprawienie obsługi polskich znaków w liście urzędów skarbowych na niepolskim ustawieniu Windows.
  • Dodanie menu dokumentu.
  • Różne usprawnienia i poprawki.
 • 16.03.2021 wersja 2.2020.23.1
  • Dodano załącznik PIT/Z do PIT-36, PIT-36L, PIT-36S i PIT-36LS.
  • Zoptymalizowano "rysunki" kilku formularzy (DSF-1, PIT/M, PIT/NZI, PIT/MIT, PIT/PM, PIT-CFC, PIT/CFI, SSE/A) pod kątem wielkości tworzonych plików PDF.
  • Na PIT-36 dodano dwa komunikaty informacyjne w przypadku obliczenia przez program zgodnie ze zdaniem z broszury informacyjnej do PIT-36: "Jeżeli u podatników, którzy osiągnęli w roku podatkowym wyłącznie przychody z tytułu emerytur i rent zagranicznych, które nie podlegały ubruttowieniu w związku z wejściem w życie ustawy od 1 stycznia 1992 r. (stosownie do art. 55 ust. 6 ustawy), po odliczeniu podatku według skali, pozostaje kwota przychodu niższa niż kwota stanowiąca 20% górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej w stosunku rocznym, podatek określa się tylko w wysokości nadwyżki ponad tę kwotę".
  • Dodano możliwość zamiany miejscami podatnika i małżonka w "Rozliczeniu małżonków osobno".
  • Dodano nowe menu "Właściwości dokumentu" z wyborem czcionki, koloru czcionki i możliwością przekreślania pustych pól.
  • Dołaczono import danych z Excela do menu "Rozliczenie / Import z aplikacji zewnętrznych."
  • Uproszczono format danych do importowania z arkuszy Excela (zobacz opis).
  • Dodano możliwość skojarzenia plików typu *.PITyIPS z programem PITyIPS w celu otwierania plików poprzez kliknięcie na pliku w ekspolatorze.
  • Poprawienie pobierania słowników zapisanych w PITy 2019 IPS
  • Na stronie taxopedia.pl dodano "Zestawienie zmian w przepisach za dany rok podatkowy", opracowanie dotyczące ulgi na dzieci i informacje o ZAP-3.
 • 08.03.2021 wersja 2.2020.22.2
  • Przywrócenie poprawnego importu rozliczeń ze schowka.
 • 06.03.2021 wersja 2.2020.22.1
  • Dodano formularz PIT-11 (uzupełnianie PIT-37 / PIT-36 na podstawie danych z PIT-11).
  • Zoptymalizowano "rysunki" kilku formularzy (PIT/BR, PIT/ZG, PIT/OP) pod kątem wielkości tworzonych plików PDF.
  • Poprawienie działania i funkcjonalności sumatora.
  • Usunięcie błędu w sumatorze, który mógł (po edycji przez użytkownika) powodować powielanie kwoty przeniesionej z innych formularzy.
 • 04.03.2021 wersja 2.2020.21.6
  • Dodanie opcji importu z arkuszy Excela (*.xls, *.xlsx). Zobacz format arkusza. Obecnie import z Excela dostepny z menu: Rozliczenie / Importuj z pliku lub schowka.
  • Dodanie opcji importu z programów TaxPro i Puzzle - menu: Rozliczenie / Importu z aplikacji zewnętrznych.
  • Dodano linki do podstaw prawnych na "rysunkach formularzy" PIT-36, PIT/IP, PIT-40A/11A(wersja 20).
  • Na PIT/ZG pod "więcej >" obok poz. 9a dodano podlinkowanie do wysokości diet dla poszczególnych państw.
  • Na PIT/ZG do poz. 9a i 9 rozbudowano podstawę prawną o wysokość diet dla poszczególnych państw.
  • Zoptymalizowano "rysunki" formularzy pod kątem wielkości tworzonych plików PDF.
  • Na stronie https://taxopedia.pl rozbudowano "PITopedia 2020".
 • 26.02.2021 wersja 2.2020.20.3
  • Aktualizacja schematu wysyłki PIT-36 - dostosowanie do zmian M.F.
 • 25.02.2021 wersja 2.2020.20.2
  • Poprawiono wywołanie e-wysyłki PIT-36S.
 • 25.02.2021 wersja 2.2020.20.1
  • Dodano e-wysyłkę do PIT-36S.
  • Poprawiono obliczanie sumy w sumatorze w przypadku znaku "." (kropki) ustawionej jako znak dziesiętny w systemie Windows.
  • Dodano linki do podstaw prawnych na "rysunkach formularzy" PIT-36L, PIT-36LS, PIT-36S, PIT/WZ, PIT/SE.
 • 22.02.2021 wersja 2.2020.19.2
  • Na zakładce "Podsumowanie" poprawiono wyświetlanie kwoty w "Łączna kwota do zapłaty (-) / do zwrotu".
  • Dodano pomoc merytoryczną w postaci podstawy prawnej do pól formularza PIT/WZ.
  • Na PIT/WZ dostosowano komunikaty do wymagań e-wysyłki.
  • Dodano pomoc merytoryczną w postaci podstawy prawnej do pól z części H.3 formularza PIT-36 i pól z części F.3 formularza PIT-36S.
 • 22.02.2021 wersja 2.2020.19.1
  • Dodano e-wysyłkę PIT-CFC.
  • Dodano e-wysyłkę APA-P.
  • Dodane komunikaty informujące o braku możliwości jednoczesnego wysłania do e-deklaracji kwot z pozycji 27, 28 sekcji D i 36,37 sekcji E załącznika PIT/WZR dołączonego do PIT-28(23) lub PIT-28S(23).
 • 19.02.2021 wersja 2.2020.18.4
  • Dodano linki do podstaw prawnych na "rysunkach formularzy" PIT-28, PIT-28S.
  • Na PIT/WZR dostosowano komunikaty do wymagań e-wysyłki.
  • W module za 2019 rok poprawiono obliczanie ulgi abolicyjnej na PIT/O odliczanej od podatku obliczonego wg skali podatkowej w przypadku osiągania przychodów z zagranicy z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy, dla których ma zastosowanie metoda proporcjonalna i wybrano obliczanie ulgi abolicyjnej "przez program".
 • 18.02.2021 wersja 2.2020.18.1
  • Dodano przelewy podatkowe (1 odc. i 1x2 odc.) dla PIT-CFC i DSF-1.
  • Dodano linki do podstaw prawnych na "rysunkach formularzy" PIT/O i PIT-37.
  • Dodano broszurę informacyjną do SSE-R.
  • Dodano dodatkowe informacje do poz. 3 na DSF-1 (dostępne jako pomoc merytoryczna do pola).
 • 17-02-2021 wersja 2.2020.17.1
  • Dodano formularz DSF-1 z e-wysyłką.
  • Dodano e-wysyłkę NIP-7.
  • Dodano e-wysyłkę do formularza PIT-36LS.
  • Poprawiono: formularz PIT-40A/11A dołączony do rozlicznia były "gubiony" w momencie konwersji rozliczenia na inny sposób opodatkowania.
  • Poprawiono: niewłaściwe działanie klawisza [Alt] w niektórych polach edycyjnych.
  • Na stronie https://taxopedia.pl w PITopedia 2020 dodano "Co się zmieniło na rysunku formularza w porównaniu z poprzednim rokiem?".
 • 16-02-2021 wersja 2.2020.15.3
  • Usunięcie problemu ze startem programu w niektórych wersjach Windows 7. Poprawienie rozmieszczenia tekstów. Program może wymagać dwukrotnego uruchomienia (w takim przypadku zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat).
  • Jeszcze jedna poprawka techniczna - usunięcie błędu uniemożliwiającego start programu w niektórych przypadkach gdy w Windows jest ustawione skalowanie czcionek.
 • 16-02-2021 wersja 2.2020.15.1
  • Dodano e-wysyłkę PIT-36L
  • Dodano PIT-CFC z załacznikiem PIT/CFI.
  • Dodano samodzielny PIT-R.
 • 13-02-2021 wersja 2.2020.14.2
  • Poprawienie skalowania wydruku.
 • 13-02-2021 wersja 2.2020.14.1
  • Dodano e-wysyłkę do PIT-28S.
  • Dodanie marginesów stron w wydruku uproszczonym.
 • 12-02-2021 wersja 2.2020.13.1
  • Dodano formularz PIT-36S z załącznikami PIT/B, PIT/BR, PIT/SE, PIT/WZ, SSE-R, SSE/A, SSE-R/A, PIT/O, PIT/ZG, PIT/MIT, PIT/NZI, PIT/PM, PIT/IP, ORD-ZU, UPO.
  • Dodano formularz NIP-7 z załącznikami.
  • Dodano formularz PIT-40A/11A wersja 20 i wersja 19 (uzupełnianie PIT-37 / PIT-36 na podstawie danych z PIT-40A/11A).
  • Przyspieszenie tworzenia powtarzających się wydruków.
 • 11-02-2021 wersja 2.2020.10.2
  • Poprawiono drukowanie zaznaczeń kwadratów w poz. 147 i 148 na PIT-28S na wydruku zaawansowanym.
  • Poprawka polegająca na zabezpieczeniu, aby na wydruku zaawansowanym numer referencyjny drukował się zawsze małymi literami.
 • 10-02-2021 wersja 2.2020.12.1
  • Dodano formularz PIT-8C (uzupełnianie PIT-38 na podstawie danych z PIT-8C).
  • Dodano formularz OLDCT (oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych).
  • Poprawiono błąd "Access ..." pokazujący się przy zmianie rodzaju rozliczenia np. z indywidualnie na osoby samotnie wychowującej dziecko (usterka była wprowadzona w wersji 2.2020.11.1 z dnia 9 luty).
 • 09-02-2021 wersja 2.2020.11.1
  • Dodano formularz PIT-36L z załącznikami PIT/B, PIT/BR, PIT/SE, PIT/WZ, PIT/ZG, PIT/O, PIT/DS, PIT/MIT, PIT/NZI, PIT/PM, PIT/IP, ORD-ZU, przelewy podatkowe (1 odc. i 1x2 odc.), UPO.
  • Dodano formularz PIT-36LS z załącznikami PIT/B, PIT/BR, PIT/SE, PIT/WZ, PIT/ZG, PIT/O, PIT/MIT, PIT/NZI, PIT/PM, PIT/IP, ORD-ZU, UPO.
  • Dodano formularz APA-P z załącznikami.
  • Nowa opcja (eksperymentalna) - Folder wymiany plików rozliczeń. Służy do ułatwienia wymiany rozliczeń pomiędzy dwoma komputerami, np. stacjonarnym i laptopem.
  • Poprawka w wydruku trzeciej strony PIT-36.
 • 08-02-2021 wersja 2.2020.10.1
  • Dodano e-wysyłkę do PIT-36.
 • 05-02-2021 wersja 2.2020.9.1
  • Dodano e-wysyłkę do PIT-OP (Uwaga! Obecnie formularza nie przyjmuje bramka e-deklaracji).
  • Udoskonalenia w rysunkach wielu formularzy.
  • Poprawiono obliczanie ulgi abolicyjnej w latach 2017-2019 w rozliczeniach małżonków osobno w przypadku gdy jednocześnie obydwoje małżonkowie korzystali z odliczeń tej ulgi na PIT-36L.
 • 04-02-2021 wersja 2.2020.8.5
  • W edytorze formularzy dodanie pasków z tytułem formularza i numere strony.
  • Kilka poprawek, w tym w oknie wyboru formularza dla kwoty autoryzacyjnej.
 • 03-02-2021 wersja 2.2020.8.1
  • Dodano załączniki PIT/O i PIT/IP do PIT-36.
 • 02-02-2021 wersja 2.2020.7.3
  • Odblokowanie chwilowo zablokowanego PIT/O dla PIT/28 i PIT/37. Odblokowanie PIT/O dla PIT-36 nastąpi prawdopodobnie 3 lutego.
  • Poprawienie wydruku do PDF z wyłaczonym tłem.
 • 01-02-2021 wersja 2.2020.7.1
  • Dodano formularz PIT-36 z załącznikami PIT/B, PIT/BR, PIT/SE, PIT/WZ,PIT/DS, SSE-R, SSE/A, SSE-R/A, PIT/D, PIT-2K, PIT/M, PIT/ZG, PIT/MIT, PIT/NZI, PIT/PM, ORD-ZU, przelewy podatkowe (1 odc. i 1x2 odc.), UPO.
  • Dodano broszury informacyjne do PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS.
  • Usunięto usterkę mogącą objawiać się czarnymi plamami na wydrukach.
  • Zmniejszono objętość wydruków do plików PDF niektórych formularzy. Wydruki kolejnych formularzy będą sukcesywnie modyfikowane.
 • 29-01-2021 wersja 2.2020.6.2
  • Usunięcie błędu systemowego mogącego pojawiać się po wysłaniu danych do e-Deklaracji (usterka była wprowadzona w wersji 6.1 z 27 stycznia).
 • 27-01-2021 wersja 2.2020.6.1
  • Dodano formularze przelewów podatkowych (1 odc. i 1x2 odc.) do PIT-28, PIT-37, PIT-38 i PIT-39.
  • W oknie wydruku uproszczonego dodano możliwość ukrycia tła oraz prosty wydruk do PDF.
 • 26-01-2021 wersja 2.2020.5.3
  • Usunięcie usterki (wystepującej w Windows 7) wyświetlania i drukowania formularzy PIT-28, 28B, WZR, 37, O i D.
 • 25-01-2021 wersja 2.2020.5.2
  • Dodano formularz PIT-37 z załącznikami z e-wysyłką.
  • Dodano broszurę informacyjną do PIT-37.
 • 21-01-2021 wersja 2.2020.4.2
  • Poprawienie uszkodzonego rysunki PIT-19A.
 • 20-01-2021 wersja 2.2020.4.1
  • Dodano e-wysyłkę do PIT-28.
 • 20-01-2021 wersja 2.2020.3.1
  • Dodano e-wysyłkę do PIT-38 i PIT-39.
  • Dodano formularz ZAP-3 (z e-wysyłką).
  • Dodano broszury informacyjne do PIT/D i PIT/O.
 • 14-01-2021 wersja 2.2020.2.4
  • Dodano e-wysyłkę do PIT-16A i PIT-19A.
  • Dodano broszury informacyjne do PIT-38 i PIT-39.
 • 13-01-2021 wersja 2.2020.2.3
  • Dodanie eksportu rozliczenia do schowka i importu ze schowka.
  • Poprawienie importu pola Rok z zeznań utworzonych w programie PITy2019 i starszych.
 • 11-01-2021 wersja 2.2020.2.1
  • Dołączenie PIT-28 i PIT-28S (uzupełnienie o wysyłkę do e-Deklaracji przewidziane jest 21 stycznia).
 • 07-01-2021 wersja 2.2020.1.1
  • Premiera wersji 2020. Dostępne formularze za 2020 rok PIT-38, PIt-39, PIT-16A i PIT-19A.

        • 27-11-2020 wersja 2.2019.12.7
         • Poprawka wysyłania PIT-36S z PIT/B. Do danych XML nie był dołączany PIT/B. Należy ponownie wysłać PIT-36S jako korektę.
        • 13-11-2020 wersja 2.2019.12.6
         • Na PIT-36 i PIT-36S za 2019 r. w poz. dotyczącej obliczenia podatku dodano pomoc kontekstową (dodatkowe informacje).
        • 18-09-2020 wersja 2.2019.12.4
         • Poprawienie przełączania rodzaju rozliczenia po otwarciu zapisanego rozliczenia.
        • 15-09-2020 wersja 2.2019.12.3
         • Poprawiono przeliczanie ulgi abolicyjnej na PIT/O odliczanej od podatku obliczonego wg skali podatkowej w przypadku osiągania przychodów z zagranicy z pozarolniczej działalności gospodarczej, dla których ma zastosowanie metoda proporcjonalna i wybrano obliczanie ulgi abolicyjnej "przez program".
        • 03-06-2020 wersja 2.2019.12.2
         • W opracowaniu "Jaki formularz wybrać?" zaktualizowano terminy składania niektórych zeznań rocznych (na podstawie aktualizacji w Dz. U. z 2020 r. poz. 875 przepisów m.in. ustawy o COVID-19, tj. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych).
         • Rozbudowano podstawę prawną do niektórych pól na DSF-1 w związku z aktualizacją ustawy o COVID-19.
         • Rozbudowano funkcjonalność w poz. 1 na DSF-1.
        • 19-05-2020 wersja 2.2019.12.1
         • Dodano PIT-R (wersja 20) i PIT-11 (wersja 25).
         • W opracowaniu "Jaki formularz wybrać?" zaktualizowano terminy składania niektórych zeznań rocznych (w związku ze zmianami ogłoszonymi w Dz. U. poz. 695 w ustawie o COVID-19).
         • Rozbudowano podstawę prawną do niektórych pól na PIT-OP, PIT-37, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-38, PIT-39 w związku z dodanym art. 52v w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.
         • Zaktualizowano tekst jednolity ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
         • Usunięto automatyczne uzupełnianie roku w poz. 3 na DSF-1 (informacja ze strony internetowej ministerialnej: "Uwaga - w poz. 3 DSF-1 należy wpisać rok kalendarzowy, w którym z dniem 30 kwietnia upływa termin zapłaty daniny solidarnościowej wykazywanej w tej deklaracji").
         • Dodano linki do fragmentów ustaw na rysunkach formularzy: PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-36S, PIT-36LS, PIT/IP, DSF-1, PIT-CFC, PIT/CFI, PIT-28, PIT-28S, PIT-28/B.
         • Rozbudowano linki do fragmentów ustaw na rysunkach formularzy: PIT-16A, PIT-19A.
        • 15-04-2020 wersja 2.2019.11.12
         • Poprawienie wyboru danych podmiotów z Biura IPS.
         • Zapamiętywanie i odtwarzanie edycji pól przy zmienianiu zakładek formularzy.
         • W menu "Pomoc" dodano nowe opracowanie "Kredyt mieszkaniowy a zaniechanie poboru podatku" (dot. PIT-11 za 2019 r. od banków).
         • Zaktualizowano tekst jednolity ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
         • Zaktualizowano tekst jednolity ustawy o o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
         • W opracowaniu "Jaki formularz wybrać?" zaktualizowano terminy składania niektórych zeznań rocznych (w związku z ustawą o COVID-19, tj. ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych).
         • Rozbudowano podstawę prawną do niektórych pól na PIT-28, PIT-28S, PIT-28/B, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT/B i PIT/ZG w związku z dodanym art. 52k w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.
         • Rozbudowano podstawę prawną do niektórych pól na PIT-28, PIT-28S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-36, PIT-36S, PIT-38, PIT-39 i APA-P w związku z ustawą o COVID-19.
        • 26-03-2020 wersja 2.2019.11.2
         • Usunięcie usterki pobierania aktualizacji przez program wprowadzonej w wersji 2.2019.11.1.
        • 25-03-2020 wersja 2.2019.11.1
         • Dodanie wysyłki do e-deklaracji APA-P i PIT-CFC.
         • Poprawienie działania zmiany nazwy rozliczenia.
         • W ustawieniach bazy danych dla MsSQL poprawienie działania [Kopiuj teraz].
        • 20-03-2020 wersja 2.2019.10.17
         • Poprawiono odświeżanie obliczeń w poz. 351 na PIT-36 przy zaznaczonym "Tak" w poz. 351a i pustych poz. 286 i 338. Prosimy o sprawdzenie kwoty w PIT-36 w poz.351.
         • Tymczasowe usunięcie wyboru jakości wyświetlanego rysunku formularza. Do czasu rozwiązania problemów technicznych ustawienie jakości standardowej.
        • 18-03-2020 wersja 2.2019.10.15
         • Dodano podlinkowania do fragmentów ustaw na "rysunkach" formularzy PIT/B, PIT/Z.
         • Rozbudowano podlinkowania do fragmentów ustaw na "rysunku" formularza PIT/ZG, PIT/O.
         • Dodano tablicę wyboru w poz. 19 na APA-P i APA-P zał.
         • Na prośbę użytkowników dodaliśmy oddzielne podpola na kwotę podatnika (poz. 351b) i małżonka (poz. 351c) na PIT-36 - po wypełnieniu przynajmniej jednego z nich, poz. 351 zostanie przeliczona (jak dokonany wybór w poz. 351a).
         • Dopracowano wyświetlanie rysunków formularza (zlikwidowano sporadyczne znikanie rysunków stron).
        • 16-03-2020 wersja 2.2019.10.12
         • Poprawienie odczytu rozliczeń z plików archiwum.
         • W Program\Ustawienia programu dodanie wyboru jakości wyświetlania rysunków formularzy.
        • 14-03-2020 wersja 2.2019.10.11
         • Dodano druki przelewów podatkowych do DSF-1.
         • Dodano APA-P zał (dodatkowe sekcje D i F).
         • Dodano formularz UPO do DSF-1.
         • Dodano formularz UPO do APA-P.
         • Dodano podlinkowania do fragmentów ustaw na "rysunkach" formularzy PIT/MIT, PIT/NZI, PIT/PM.
         • W Program\Ustawienia programu|Baza danych|Edycja dodanie ustawień zapisywania (archiwizowania) rozliczeń w plikach.
         • W Program\Ustawienia programu|Baza danych|Edycja dodanie opcji reindeksacji bazy danych - [Napraw teraz].
         • Aktualizacja listy OPP.
         • Dodano możliwość kopiowania i wklejania sumatora.
         • Różne udoskonalenia.
        • 10-03-2020 wersja 1.2019.10.1
         • Dodano formularz PIT-CFC.
         • Dodano załącznik PIT/CFI.
         • Rozbudowano podlinkowania do fragmentów ustaw na "rysunku" formularza PIT-39.
         • Różne udoskonalenia.
        • 05-03-2020 wersja 1.2019.9.5
         • Dodanie wysyłki do e-deklaracji w PIT-36S.
         • Dodanie wysyłki do e-deklaracji w DSF-1.
         • Różne udoskonalenia.
        • 03-03-2020 wersja 1.2019.9.2
         • Rozszerzenie opcji przycisku [Sprawdź] w "Program / Ustawienia programu - Sprawdzaj import ze starszych wersji programu przy starcie" o powtórny import dokumentów w celu reindeksowania bazy danych.
        • 28-02-2020 wersja 1.2019.9.1
         • Dołączenie formularza APA-P.
         • Dołączenie (obecnie nieaktywnego) formularza PIT/CFI.
         • Dołączenie treści "Stanowisko Ministerstwa Finansów Departamentu Podatków Dochodowych w sprawie kosztów uzyskania przychodów przysługujących podatnikom korzystającym z tzw. ulgi dla młodych" (dostępna z poziomu menu "Pomoc" oraz w PIT-36 i PIT-37 jako dodatkowe pliki pomocy do pól).
         • Rozbudowanie komunikatów związanych z tzw. ulgą dla młodych na PIT-36 i PIT-37.
         • Rozbudowanie podstawy prawnej dla niektórych pól formularzy PIT-36 i PIT-37.
         • Dostosowanie obliczeń zaokrągleń niektórych kwot: w bardzo rzadkich przypadkach np. obliczenie 6111,855 było zaokrąglone do 6111,85 zamiast do 6111,86.
         • Dodanie automatycznego importu słowników autopodpowiedzi z programów PITy2017..2019.
         • Poprawki i udoskonalenia m.in. w sumatorze czy podgląd daty utworzenia i modyfikacji zeznania.
        • 24-02-2020 wersja 1.2019.8.2
         • Usunięcie problemu z wyświetlaniem rysunku załączników.
        • 19-02-2020 wersja 1.2019.8.1
         • dodanie formularzy PIT-40A/11A i PIT-8C.
         • rozbudowa opisów do podpól "a" w poz. dotyczących składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne na PIT-37 i PIT-36.
         • Aktualizacja spisu OPP na dzień 11 lutego.
         • Różne udoskonalenia.
        • 15-02-2020 wersja 1.2019.7.1
         • Zakończenie testów PIT-36 i PIT-36S
         • Dołączenie (obecnie nieaktywnego) formularza APA-P.
         • W ustawieniach programu - baza danych - dodanie opcji importuj zeznania z bazy danych SQLite.
        • 14-02-2020 wersja 1.2019.6.5
         • W PIT-37 i PIT-36 dostosowanie obliczeń "obliczonego podatku" (poz. 114 na PIT-37 i poz. 225 na PIT-36) do sposobu preferowanego przez Ministerstwo Finansów: dotyczy wybranego sposobu opodatkowania innego niż "indywidualnie" gdy uzyskiwane były tylko przychody z Polski - w niektórych przypadkach była różnica 1 grosza.
         • Znaczne poprawienie szybkości współpracy z bazą programu Biuro Rach..IPS.
         • Poprawienie okna pobierania kwoty autoryzującej w wysyłce do e-deklaracji.
        • 13-02-2020 wersja 1.2019.6.1
         • Dołączenie formularza PIT-36. Wersja testowa.
         • Dodanie formularza DSF-1.
         • Umożliwienie wprowadzania formuł w sumatorach.
         • Rozszerzenie funkcjonalności o tworzenie nowych zeznań [eksportuj do nowego ...] na podstawie poprzednich lat bezpośrednio z panela "Otwórz rozliczenie"
        • 12-02-2020 wersja 1.2019.5.1
         • Dołączenie PIT-36S w wersji testowej.
         • Uzupełnienie auto-podpowiedzi w polach.
        • 12-02-2020 wersja 1.2019.4.14
         • Poprawienie synchronizacji danych podatniów na PIT/O.
         • Usunięcie dublowania zapisu zeznań w bazie danych pewnych przypadkach.
        • 11-02-2020 wersja 1.2019.4.11
         • Dołączenie broszurek opracowanych na podstawie Min.Fin. do PIT-37, PIT-36 i PIT-36S.
         • Wprowadzenie zabezpieczenia danych e-deklaracji przed usunięciem.
         • Wprowadzenie zapamiętywania formuł w polach formularzy.
         • Umożliwienie szukania zeznania i podatnika bez rozróżniania polskich liter.
         • Usunięcie błędu kasowania dokumentu z bazy danych.
        • 07-02-2020 wersja 1.2019.4.5
         • Dostosowanie obliczeń, na podstawie udziału procentowego na PIT/B, w przypadku kwot po przecinku ,99 groszy
         • Rozbudowanie importu z lat poprzednich pobieranie danych KRS OPP, nazwę OPP, cel szczegółowy, zaznaczenie kwadratu dotyczšcego zgody na przekazanie danych do OPP.
        • 06-02-2020 wersja 1.2019.4.2
         • Zakończenie testów PIT-37.
         • Dołączenie broszurek opracowanych na podstawie Min.Fin. do PIT/D, PIT/O, PIT-39, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-38.
        • 05-02-2020 wersja 1.2019.3.6
         • Usunięcie problemów z zapisem modyfikowanych zeznań w bazie MySQL.
         • Usunięcie problemów z połączeniem z bazą MySQL.
        • 03-02-2020 wersja 1.2019.3.3
         • Naprawienie zapisu dużych zeznań i importu zeznań do bazy MySQL.
        • 31-01-2020 wersja 1.2019.3.1
         • Dodanie formularza PIT-37 (łącznie z e-wysyłką). Wersja "testowa".
         • Usunięcie zbędnego komunikatu o braku wysyłki w PIT-36L.
        • 29-01-2020 wersja 1.2019.2.42
         • Dodanie wysyłki do e-deklaracji PIT-36L.
        • 28-01-2020 wersja 1.2019.2.40
         • Korekta informacji o roku rozliczenia (w niektórych przypadkach zeznanie za 2019 rok mogło być zapisane w bazie danych jako zeznania za 2017 lub 2018 rok).
         • Uzupełnienie numeracji dla licencji na moduł PITy 2017.
         • Poprawienie sortowania zeznań wg statusu e-deklaracji.
        • 21-01-2022 wersja 1.2019.2.35
         • Dodanie wysyłki do e-deklaracji PIT-16A.
         • Poprawienie zapisu podatników w imporcie do bazy danych zeznań z plików *.PITy2017NG,*.PITy2018NG.
         • Umożliwienie użycia [Ctrl]+[V] w sumatorze.
        • 21-01-2020 wersja 1.2019.2.31
         • Poprawienie wpisywania numerów licencji.
         • Poprawienie filtrowania listy zapisanych zeznań według statusu wysyłki do e-deklaracji.
         • W PIT-28S ponowne dopracowanie obliczeń w poz.53 i obliczeń z nią związanych.
         • Możliwość dołączenia do zeznania przelewu i UPO bez utraty numeru referencyjnego.
         • W ustawieniach programu przycisk [Sprawdź] - dodanie wyboru katalogu dokumentów *.PITy…NG.
        • 18-01-2020 wersja 1.2019.2.18
         • W PIT-28S poprawienie obliczeń w poz.53.
         • Poprawienie współpracy z MSSQL Server 2017.
        • 17-01-2020 wersja 1.2019.2.14
         • Zabezpieczenie przed przenoszeniem danych o e-deklaracjach z poprzednich lat do nowych rozliczeń.
         • Poprawienie działalnia importu zeznań zawierajšcych ulgę na dzieci.
         • Poprawka wysyłki e-deklaracji PIT-28. Jeśli z zakresu poz. 100-108 wypełniono tylko poz. 108 (tj. poz. 100-107 puste lub wpisano "0,00") i wartość w poz. 108 = 0,01 to nie przenosiło wartości z poz. 108 do danych xml.
        • 16-01-2020 wersja 1.2019.2.7
         • Dodanie formularza OLDCT.
         • W oknie wysyłki do e-Deklaracji umożliwienie usunięcia wysłanych danych.
         • Poprawienie roku wyszukiwania kwoty autoryzacyjnej.
         • Dodanie w menu Pomoc wywołania TaxoPedia.pl.
        • 15-01-2020 wersja 1.2019.2.5
         • Dodanie wysyłki do e-deklaracji dla PIT-28.
         • Wprowadzenie zapamiętywania ustawień interfejsu programu.
         • Poprawienie odczytu zeznań zapisanych wczeœniejszą wersją.
         • Zabezpieczenie przed niepotrzebnym przenoszeniem danych o e-deklaracjach z poprzednich lat.
        • 10-01-2020 wersja 1.2019.1.262
         • Dodany PIT/O do PIT-28 i PIT-28S.
         • Dodane PIT-36L i PIT-36LS z załącznikami, z wyjątkiem PIT/O.
         • Aktualizacja przelewu podatkowego: ze względu na publikację w dniu 7.01.2020 r. obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 3 stycznia 2020 r.
        • 08-01-2020 wersja 1.2019.1.250
         • Dodanie zeznań PIT-28 i PIT-28S (obecnie bez załącznika PIT/O).
         • Dodanie wysyłki do e-deklaracji do PIT-19A.
         • Poprawienie importu z PITy2018 i PITy2017 dla zeznań małżonków osobno.
        • 04-01-2020 wersja 1.2019.1.243
         • Dodanie akceptacji licencji dla programu PITY 2019.
         • Poprawienie importu rozliczeń z plików *.PITY2018NG z danymi e-deklaracji.
        • 03-01-2020 wersja 1.2019.1.237
         • Dodanie modułu rozliczeń za 2019 rok - obecnie dostępne formularze:
          • do wydruku i e-deklaracji PIT-OP, ZAP-3 , PIT-38, PIT-39
          • Ponieważ nie opublikowano jeszcze schematów wysyłki elektronicznej – tylko do wydruku: PIT-16A, PIT-19A.

     • 26-03-2019 wersja 1.2018.1.90
      • Dodanie ukrywania przez użytkownika wybranych komunikatów.
      • Przyśpieszenie współpracy z bazą danych.
     • 15-03-2019 wersja 1.2018.1.43
      • W PIT-11 usunięcie nadmiarowych komunikatów o błędach.
      • Przyśpieszenie odczytywania listy dokumentów z bazy danych.
     • 09-03-2019 wersja 1.2018.1.18
      • Poprawienie zapisu zeznania w przypadku otwarcia i zapisu bez modyfikacji danych.
     • 05-03-2019 wersja 1.2018.1.1
      • Premiera programu.