Wymagania programu PITy IPS

Przeznaczony jest do pracy pod systemem Windows w wersji 7, 8 i 10