Aktualizacje programu PITy 2019

 • 19-05-2020 wersja 1.2019.3.20
  • W opracowaniu "Jaki formularz wybrać?" zaktualizowano terminy składania niektórych zeznań rocznych (w związku ze zmianami ogłoszonymi w Dz. U. poz. 695 w ustawie o COVID-19).
  • Rozbudowano podstawę prawną do niektórych pól na PIT-OP, PIT-37, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-38, PIT-39 w związku z dodanym art. 52v w ustawie o podatku dochodowym od osĂłb fizycznych.
  • Zaktualizowano tekst jednolity ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 • 14-04-2020 wersja 1.2019.3.11
  • Zaktualizowano tekst jednolity ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
  • Zaktualizowano tekst jednolity ustawy o o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
  • W opracowaniu "Jaki formularz wybrać?" zaktualizowano terminy składania niektórych zeznań rocznych (w związku z ustawą o COVID-19, tj. ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych).
  • Rozbudowano podstawę prawną do niektórych pól na PIT-28, PIT-28S, PIT-28/B, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT/B i PIT/ZG w związku z dodanym art. 52k w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.
  • Rozbudowano podstawę prawną do niektórych pól na PIT-28, PIT-28S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-36, PIT-36S, PIT-38 i PIT-39 w związku z ustawą o COVID-19.
 • 10-03-2020 wersja 1.2019.3.1
  • Premiera wersji użytkowej.
  • Zachęcam do przejścia na program PITy IPS lub Asystent PIT 2019 - https://www.pity-ips.pl.
 • 24-02-2020 wersja 1.2019.2.21
  • Poprawienie działania przelewu podatkowego
  • Poprawienie importu PIT-36 z 2018 roku.
  • Odblokowanie PIT-36 dla małżonków osobno.
  • Poprawienie wyboru państw w załączniku PIT/ZG
 • 15-02-2020 wersja 1.2019.2.1
  • Formularz PIT-36 w wersji finalnej. UWAGA! Program całościowo jeszcze w wersji testowej.
 • 10-02-2020 wersja 1.2019.1.4
  • Premiera wersji testowej programu PITy 2019 IPS (bez PIT-36 i PIT-CFC).