Wymagania programu PITy 20xx Asystent

Przeznaczony jest do pracy pod systemem Windows w wersji 7, 8 i 10.
W XP oraz Vista program można uruchomić, jednak nie zadziała wysyłka e-deklaracji, ponieważ te wersje systemu nie obsługują szyfrowania TLS1.2.

Jest to program typu portable – nie ma instalatora, pobierając należy go zapisać do docelowego katalogu (folderu) z którego będzie uruchamiany. Podczas pierwszego uruchomienia jest możliwość wyboru miejsca utworzenia ikony uruchomieniowej programu – na pulpicie, czy w menu „Start” Windows.

 

 

Warunki użytkowania programu PITy roczne IPS

 1. Licencja na używanie programu jest bezpłatna dla osób rozliczających własne zeznania lub dla osób bezinteresownie pomagających w rozliczeniach innym podatnikom.
 2. Osoby korzystające z programu na warunkach licencji bezpłatnej wyrażają zgodę na to, aby program podpowiedział w zeznaniu numer KRS promowanej Organizacji Pożytku Publicznego.
 3. Firmy, urzędy i osoby wypełniające zeznania odpłatnie lub w ramach obowiązków służbowych powinny posiadać zakupioną licencję czasową lub zwykłą na użytkowanie modułów PIT-36 i PIT-37 za rok podatkowy, którego dotyczy program.
 4. Osoby korzystające z programu na warunkach licencji bezpłatnej oraz Użytkownicy posiadający licencję czasową lub zwykłą mają prawo do użytkowania Oprogramowania na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych ulokowanych pod jednym adresem fizycznym oraz adresem fizycznym jednostki organizacyjnej Użytkownika.
 5. Licencjobiorca ani użytkownik ani każda inna osoba nie ma prawa do: zmieniania, tłumaczenia, analizowania, dekompilowania lub jakiejkolwiek innej formy ingerowania w Program, tworzenia opracowań będących pochodną Programu lub materiałów opisowych, tj. opracowań, w których wykorzystano procedury będące własnością IPS, sprzedawania i wypożyczania Programu.
 6. Opracowania, o których mowa w punkcie 5, nie mogą być wykorzystane do rozwijania, wytwarzania lub wprowadzania do obrotu programu komputerowego o istotnie podobnej formie wyrażania lub do innych czynności naruszających prawa autorskie.
 7. Autor programu dołożył NAJWIĘKSZYCH starań, aby program działał prawidłowo w zakresie technicznym a szczególnie merytorycznym. Ponieważ program jest tworem myśli ludzkiej, nie można wykluczyć, że nie jest wolny od błędów. Z tego powodu autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody materialne i niematerialne.
 8. Ten program komputerowy nie jest źródłem prawa. Dodatkowe opracowania w nim zawarte mają charakter informacyjny i nie stanowią wykładni prawa, ani objaśnień podatkowych, o których mowa w art. 14a § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej.
 9. Publikowanie programu na płytach CD-ROM dołączanych do gazet i czasopism oraz publikowanie na stronach internetowych jest możliwe tylko za PISEMNĄ zgodą autora.
 10. Dozwolone jest nieodpłatne kopiowanie wersji instalacyjnej programu i przekazywanie innym osobom.

Marcin Konopka
IPS Przedsiębiorstwo Informatyczne

PITy 2021 Asystent

Program PITy 2021 Asystent przeznaczony do wypełniania deklaracji podatkowych PIT za 2021 rok, posłuży do rozliczeń, do końca lutego 2022 r. w przypadku ryczałtu, oraz od 15 lutego do końca kwietnia 2022 r. do rozliczenia podatku na zasadach ogólnych, a także do końca września 2022 r. w rozliczeniu PIT-CFC.

Program umożliwi:

 • wypełnienie, sprawdzenie i obliczenie podatku bezpośrednio na formularzach:

PIT-16A, ORD-ZU, UPO, (do końca stycznia)
PIT-19A, ORD-ZU, UPO, (do końca stycznia)
PIT-28, PIT-28/B, PIT/D, PIT/O, PIT-2K, ORD-ZU, UPO, PIT/WZR,
PIT-36, PIT/B, PIT/BR, PIT/D, PIT/DS, PIT/IP, PIT/NZI, PIT/M, PIT/MIT, PIT/PM, PIT/O, PIT/SE, PIT/WZ, PIT/Z, PIT/ZG, PIT-2K, SSE-R, SSE-R/A, SSE/A, ORD-ZU, UPO,
PIT-36L, PIT/B, PIT/BR, PIT/DS, PIT/IP, PIT/MIT, PIT/PM, PIT/O, PIT/SE, PIT/WZ, PIT/Z, PIT/ZG, ORD-ZU, UPO,
PIT-37, PIT/D, PIT-2K, PIT/O, ORD-ZU, UPO,
PIT-38, PIT/ZG, ORD-ZU, UPO,
PIT-39, PIT/ZG, ORD-ZU, UPO,
PIT-CFC, PIT/CFI, ORD-ZU, UPO,
PIT-OP, UPO,
DSF, UPO,
APA-P, UPO,
NIP-7, UPO.

a także

wypełnienie druczka przelewu podatkowego

oraz druku ZAP-3 w przypadku konieczności poinformowania Urzędu Skarbowego o zmianie danych podatnika;

 • wydrukowanie deklaracji w całości lub na oryginalnych formularzach z urzędu skarbowego,
 • eksport do pliku pdf, bądź
 • wysłanie zeznań do systemu e-Deklaracje.

Program należy pobrać do docelowego katalogu, w którym się uruchomi. Jest to wersja portable, bez instalatora.

Warunki użytkowania programu

Prosimy o zapoznanie się z warunkami licencji (w prawym panelu, na górze strony) przed pobraniem i rozpoczęciem użytkowania programu.

Do zastosowań profesjonalnych – osobny program

Biurom rachunkowym, kancelariom podatkowym oraz osobom usługowo wypełniającym PITy, polecamy osobny program o nazwie PITy IPS.