• 29-04-2019 wersja 1.2018.5.11
  • Aktualizacja listy OPP uprawnionych do otrzymania 1% podatku.
  • Usunięcie błędu "Index of bounds" występującego w niepolskich systemach Windows w przypadku wpisania dowolnego numeru KRS O.P.P.
  • Usunięcie podpól dla kwot odliczeń ulgi na dzieci na kolejnych załącznikach PIT/O w przypadku rezygnacji z obliczeń automatycznych.

 • 17-04-2019 wersja 1.2018.5.9
  • Aktualizacja listy OPP uprawnionych do otrzymania 1% podatku.

 • 04-04-2019 wersja 1.2018.5.8
  • Dodanie odnośników do fragmentów ustaw w broszurach do formularzy PIT.
  • Dodanie komunikatu ostrzegawczego do części "Dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dzieci" na PIT-37 i PIT-36 w przypadku jak były składki na ubezpieczenia a nie było dochodów.

 • 15-03-2019 wersja 1.2018.5.7
  • Aktualizacja wykazu umów międzynarodowych o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz o wymianie informacji podatkowej.

 • 14-03-2019 wersja 1.2018.5.6
  • Dodanie zabezpieczenia nadpisania zeznania, które zostało wysłane do e-edeklaracji i otrzymało status 200.

 • 05-03-2019 wersja 1.2018.5.3
  • Zaktualizowanie schematów wysyłki ZAP-3 (możliwy do wysyłania wg ustawy od 8 marca 2019), PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38 i PIT-39

 • 18-02-2019 wersja 1.2018.5.1
  • Dodanie do ZAP-3 wysyłki do e-deklaracji.
  • Poprawienie wyświetlania numeru referencyjnego e-Deklaracji w PIT-OP.
  • Poprawienie działania słownika w PIT-OP w polu "Numer Identyfikacji Podatkowej".
  • W wysyłce do e-deklaracji usprawnienie rozpoznawania nazwy urzędu skarbowego.

 • 13-02-2019 wersja 1.2018.4.3
  • Poprawienie wyświetlania listy formularzy podatnika gdy dodano spację na końcu imienia lub nazwiska.
  • Uzupełnienie importu z poprzedniego roku o PIT-OP.
  • Aktualizacja listy OPP uprawnionych do otrzymania 1% podatku.

 • 22-01-2019 wersja 1.2018.4.1
  • Dodanie wysyłki do e-deklaracji dla PIT-36S.
  • Dodanie ujednoliconego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 • 21-01-2019 wersja 1.2018.3.3
  • Dla PIT-36S poprawienie obliczeń dochodu/straty z pozarolniczej działalności gospodarczej (poz. 55/56) w przypadku nie zaznaczenia kwadratu w poz. 41b.

 • 18-01-2019 wersja 1.2018.3.1
  • Dodanie PIT-36/PIT-36S, PIT-37 (PIT-36S obecnie bez wysyłki do e-deklaracji.)

 • 12-01-2019 wersja 1.2018.2.3
  • Gotowe PIT-36L/PIT-36LS, PIT-TP, ZAP-3 (obecnie bez wysyłki do e-deklaracji do czasu opublikowania schematu przez Min.Fin.)
 • 02-01-2019 wersja 1.2018.1.1
  • Premiera programu PITy-2018
   • PIT-16A, PIT-19A, PIT-28, PIT-38, PIT-39, CFC, OP - są gotowe
   • PIT-36L, PIT-TP i ZAP-3 - zostaną oddane najpóźniej do dnia 15 stycznia 2019r.
   • PIT-36 i PIT-37 - zostaną oddane najpóźniej do dnia 20 stycznia 2019r.

   Wszystkie osoby, które pobrały wersję roboczą przypadkowo dostępną na serwerze dziś przed 1400 bardzo przepraszam. Autor – Marcin Konopka.

Wymagania programu PITy

Przeznaczony jest do pracy pod systemem Windows w wersji 7, 8 i 10.
W XP oraz Vista program można uruchomić, jednak nie zadziała wysyłka e-deklaracji, ponieważ te wersje systemu nie obsługują szyfrowania TLS1.2.

 

 

PITy 2018 IPS

Program PITy 2018 IPS przeznaczony do wypełniania deklaracji podatkowych PIT za 2018 rok; posłuży do rozliczeń, do końca stycznia 2019 r. w przypadku ryczałtu, oraz do końca kwietnia do rozliczenia podatku na zasadach ogólnych, a także do końca września 2019 r. w rozliczeniu PIT-CFC.

Dla biur rachunkowych, kancelarii podatkowych lub osób usługowo wypełniających PITy, konieczne jest zwrócenie się do Przedsiębiorstwa Informatycznego IPS celem wykupienia licencji na użytkowanie programu z poszerzoną funkcjonalnością – zgodnie z profesjonalnymi potrzebami.

 Program umożliwia:

 • wypełnienie, sprawdzenie i obliczenie podatku bezpośrednio na formularzach:

PIT-16A, ORD-ZU, UPO,
PIT-19A, ORD-ZU, UPO,
PIT-28/PIT-28S, PIT-28/A, PIT-28/B, PIT/D, PIT-2K, PIT/O, SPR/MT, ORD-ZU, UPO,
PIT-36/PIT-36S, PIT-2K,PIT/B, PIT/Z, PIT/D, PIT/MIT, PIT/O, PIT/ZG, PIT/DS, PIT/BR, SSE-R, SSE-R/A, SSE/A, PIT/M, SPR/MT, ORD-ZU, UPO,
PIT-36L/PIT-36LS, PIT/B, PIT/BR, PIT/DS, PIT/MIT, PIT/Z, PIT/ZG, ORD-ZU, SPR/MT, UPO,
PIT-37, PIT/D, PIT-2K, PIT/O, ORD-ZU, UPO, (składany od 15 lutego)
PIT-38, PIT/ZG, ORD-ZU, UPO, (składany od 15 lutego)
PIT-39, PIT/ZG, ORD-ZU, UPO,
PIT-CFC, ORD-ZU,
PIT-TP, ORD-ZU, UPO

a także

wypełnienie druczka przelewu podatkowego

oraz druku ZAP-3 w przypadku konieczności poinformowania Urzędu Skarbowego o zmianie danych podatnika;

 • wydrukowanie deklaracji w całości lub na oryginalnych formularzach z urzędu skarbowego,
 • eksport do pliku pdf, emf bądź
 • wysłanie zeznań do systemu e-Deklaracje.

Poniżej prezentujemy przegląd charakterystycznych dla programu zrzutów ekranowych:

Warunki użytkowania programu

Prosimy o zapoznanie się z warunkami licencji (w prawym panelu, na górze strony) przed pobraniem i rozpoczęciem użytkowania programu.

Warunki użytkowania programu PITy roczne IPS

 1. Licencja na używanie programu jest bezpłatna dla osób rozliczających własne zeznania lub dla osób bezinteresownie pomagających w rozliczeniach innym podatnikom.
 2. Osoby korzystające z programu na warunkach licencji bezpłatnej wyrażają zgodę na to, aby program podpowiedział w zeznaniu numer KRS promowanej Organizacji Pożytku Publicznego.
 3. Firmy, urzędy i osoby wypełniające zeznania odpłatnie lub w ramach obowiązków służbowych powinny posiadać zakupioną licencję czasową lub zwykłą na użytkowanie modułów PIT-36 i PIT-37 za rok podatkowy, którego dotyczy program.
 4. Osoby korzystające z programu na warunkach licencji bezpłatnej oraz Użytkownicy posiadający licencję czasową lub zwykłą mają prawo do użytkowania Oprogramowania na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych ulokowanych pod jednym adresem fizycznym oraz adresem fizycznym jednostki organizacyjnej Użytkownika.
 5. Licencjobiorca ani użytkownik ani każda inna osoba nie ma prawa do: zmieniania, tłumaczenia, analizowania, dekompilowania lub jakiejkolwiek innej formy ingerowania w Program, tworzenia opracowań będących pochodną Programu lub materiałów opisowych, tj. opracowań, w których wykorzystano procedury będące własnością IPS, sprzedawania i wypożyczania Programu.
 6. Opracowania, o których mowa w punkcie 5, nie mogą być wykorzystane do rozwijania, wytwarzania lub wprowadzania do obrotu programu komputerowego o istotnie podobnej formie wyrażania lub do innych czynności naruszających prawa autorskie.
 7. Autor programu dołożył NAJWIĘKSZYCH starań, aby program działał prawidłowo w zakresie technicznym a szczególnie merytorycznym. Ponieważ program jest tworem myśli ludzkiej, nie można wykluczyć, że nie jest wolny od błędów. Z tego powodu autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody materialne i niematerialne.
 8. Ten program komputerowy nie jest źródłem prawa. Dodatkowe opracowania w nim zawarte mają charakter informacyjny i nie stanowią wykładni prawa, ani objaśnień podatkowych, o których mowa w art. 14a § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej.
 9. Publikowanie programu na płytach CD-ROM dołączanych do gazet i czasopism oraz publikowanie na stronach internetowych jest możliwe tylko za PISEMNĄ zgodą autora.
 10. Dozwolone jest nieodpłatne kopiowanie wersji instalacyjnej programu i przekazywanie innym osobom.

Marcin Konopka
IPS Przedsiębiorstwo Informatyczne