Historia aktualizacji PITy 2017

Nie myli się tylko ten, który nic nie robi. Nie każda aktualizacja musi być jednak skutkiem błędu. Wprowadzamy nieraz usprawnienia, nowe funkcjonalności programu. Tutaj dowiesz się czy warto aktualizować program zanim wypełnisz swój PIT.


 • 13-04-2018 wersja 1.2017.1.37
  • Aktualizacja schmatu wysyłania formularza ZAP-3.
 • 04-04-2018 wersja 1.2017.1.35
  • Dodanie pobierania danych identyfikacyjnych i adresowych z nowego Biura Rachunkowego IPS (wymagana także aktualizacja programu BR IPS!).
  • Poprawienie wyświetlania niektórych dużych liter w oknie wyboru zapisanych zeznań.
 • 17-03-2018 wersja 1.2017.1.28
  • Poprawienie graficznego podglądu wysłanych formularzy w oknie wysyłki do e-Deklaracji.
 • 01-03-2018 wersja 1.2017.1.27
  • Aktualizacja adresów urzędów skarbowych.
  • Dodanie nowych certyfikatów SSL Min.Fin. dla e-Deklaracji.
  • Aktualizacja tworzenia podpisu wysyłanych zeznań certyfikatem kwalifikowanym z uwzględnieniem algorytmu SHA-256.
 • 22-02-2018 wersja 1.2017.1.26
  • Dodanie formularza PIT-OP
  • Przywrócenie po zmianach w wersji .1.19 poprawnego drukowania stron w zadanej kolejności.
  • Poprawienie numeracji pól w niektórych komunikatach o błędach lub informacjach.
  • W oknie zapisu formularzy zabezpieczenie wyboru katalogu przed zakleszczeniem w przypadku zmiany aktywnej aplikacji. W oknie wyboru katalogu dodanie możliwości utworzenia nowego katalogu.
 • 16-02-2018 wersja 1.2017.1.19
  • Poprawienie zapamiętywania ustawień przesunięcia stron dla wydruku w trybie - najpierw nieparzyste.
 • 15-02-2018 wersja 1.2017.1.18
  • Poprawienie importu z programu PUZZLE na PIT/B kwot przychodów i kosztów spółki i podatnika.
  • Aktualizacja wykazu O.P.P. uprawnionych do otrzymywania 1% podatku.
  • Poprawienie zastosowania na formularzu koloru czcionki danych ustawionej we właściwościach programu.
  • Aktualizacja adresów urzędów skarbowych.
  • Poprawienie tworzenia UPO w pliku PDF.
 • 07-02-2018 wersja 1.2017.1.16
  • Zmiana sposobu zaokršglania kwot cząstkowych w algorytmach obliczeń. Dotychczasowe rozwiązanie w sporadycznych przypadkach mogło powodować zawyżanie kwot wynikowych o 1 grosz, a w efekcie tego możliwe było zawyżenie kwoty podatku o 1 zł.
  • Poprawienie importu z programu PUZZLE kwoty należnej zaliczki.
  • Poprawienie importu z programu PUZZLE na PIT/B kwoty kosztów spółki.
 • 30-01-2018 wersja 1.2017.1.11
  • Poprawiono import z 2016r. kwot wydatków i ulgi mieszkaniowej do odliczenia w latach następnych wykazanych w PIT/D załączonego do PIT-37.
  • Dodano wysyłkę ZAP-3(4) do e-Deklaracji. Wykorzystano schemat ZAP-3(3).
  • Zaktualizowano system załaczania PDF do e-mail,
  • w broszurkach do PIT/D i PIT-28 dodano podlinkowania do fragmentów ustaw,
  • zaktualizowano adresy urzędów skarbowych,
  • rozbudowano pomoc do podpola "Przez cały 2017 rok podatnik nie miał małżonka" znajdującego się w okreśœlonych sytuacjach na PIT-37, PIT-36, PIT/D, PIT-2K,
 • 16-01-2018 wersja 1.2017.1.7
  • Aktualizacja adresów urzędów skarbowych.
 • 15-01-2018 wersja 1.2017.1.5
  • Dodanie korekt drukarskich PIT-36L, PIT-16A, PIT-19A, PIT/B, PIT/O, PIT/ZG.
  • Aktualizacja listy Organizacji Pożytku Publicznego uprawnionych do otrzymywania 1% podatku.
 • 11-01-2018 wersja 1.2017.1.4
  • Dodanie korekt drukarskich PIT-28, PIT-36, PIT-37 i PIT-38.
  • W PIT-CFC poprawiono błąd powielania adresu z części B.2. w części B.1.
  • W ZAP-3 poprawiono błąd powielania adresu z części B.3.2. występującego w przypadku zmiany kraju lub sposobu rozliczenia.
 • 04-01-2018 wersja 1.2017.1.1
  • Premiera wersji użytkowej.
 • 27-12-2017 wersja 1.2017.0.1
  • Premiera wersji testowej

Wymagania programu PITy

Przeznaczony jest do pracy pod systemem Windows w wersji 7, 8 i 10.
W XP oraz Vista program można uruchomić, jednak nie zadziała wysyłka e-deklaracji, ponieważ te wersje systemu nie obsługują szyfrowania TLS1.2.

 

 

PITy 2017 IPS

Program PITy 2017 IPS jest przeznaczony do wypełniania deklaracji podatkowych PIT za 2017 rok; posłuży do rozliczeń, do końca stycznia 2018 w przypadku ryczałtu, oraz do końca kwietnia do rozliczenia podatku na zasadach ogólnych, a także do końca września 2018 r. w rozliczeniu PIT-CFC.

 Program umożliwia:

 • wypełnienie, sprawdzenie i obliczenie podatku bezpośrednio na formularzach:

PIT-16A, ORD-ZU, UPO,
PIT-19A, ORD-ZU, UPO,
PIT-28, PIT-28/A, PIT-28/B, PIT/D, PIT-2K, PIT/O, SPR/MT, ORD-ZU, UPO,
PIT-36, PIT/B, PIT/Z, PIT/D, PIT-2K, PIT/O, PIT/ZG, PIT/DS, PIT/BR, PIT/TP,SSE-R, SSE-R/A, SSE/A, PIT/M, SPR/MT, ORD-ZU, UPO,
PIT-36L, PIT/B, PIT/TP, PIT/Z, PIT/ZG, PIT/DS, PIT/BR, ORD-ZU, SPR/MT, UPO,
PIT-37, PIT/D, PIT-2K, PIT/O, ORD-ZU, UPO,
PIT-38, PIT/ZG, ORD-ZU, UPO,
PIT-39, PIT/ZG, ORD-ZU, UPO,
PIT-CFC, ORD-ZU,

a także
wypełnienie druczka przelewu podatkowego

oraz druku ZAP-3 w przypadku konieczności poinformowania Urzędu Skarbowego o zmianie danych podatnika;

 • wydrukowanie deklaracji w całości lub na oryginalnych formularzach z urzędu skarbowego,
 • eksport do pliku pdf, emf bądź
 • wysłanie zeznań do systemu e-Deklaracje.

Poniżej prezentujemy przegląd charakterystycznych dla programu zrzutów ekranowych:

Warunki użytkowania programu

Prosimy o zapoznanie się z warunkami licencji (w prawym panelu, na górze strony) przed pobraniem i rozpoczęciem użytkowania programu.

Warunki użytkowania programu PITy roczne IPS

 1. Licencja na używanie programu jest bezpłatna dla osób rozliczających własne zeznania lub dla osób bezinteresownie pomagających w rozliczeniach innym podatnikom.
 2. Osoby korzystające z programu na warunkach licencji bezpłatnej zobowiązują się do przekazania 1% podatku (o ile taki wystąpi) dowolnie wybranej Organizacji Pożytku Publicznego. Wyrażają także zgodę na to, aby program podpowiedział w zeznaniu numer KRS promowanej O.P.P.
 3. Firmy, urzędy i osoby wypełniające zeznania odpłatnie lub w ramach obowiązków służbowych powinny posiadać zakupioną licencję czasową lub zwykłą na użytkowanie modułów PIT-36 i PIT-37 z programami Formularze IPS i Biuro Rachunkowe IPS.
 4. Autor programu dołożył NAJWIĘKSZYCH starań, aby program działał prawidłowo w zakresie technicznym a szczególnie merytorycznym. Ponieważ program jest tworem myśli ludzkiej, nie można wykluczyć, że nie jest wolny od błędów. Z tego powodu autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody materialne i niematerialne.
 5. Publikowanie programu na płytach CD-ROM dołączanych do gazet i czasopism oraz publikowanie na stronach internetowych jest możliwe tylko za PISEMNĄ zgodą autora.
 6. Dozwolone jest nieodpłatne kopiowanie wersji instalacyjnej programu i przekazywanie innym osobom.

Marcin Konopka
IPS Przedsiębiorstwo Informatyczne