Wymagania programu PITy

Przeznaczony jest do pracy pod systemem Windows w wersji 7, 8 i 10.
W XP oraz Vista program można uruchomić, jednak nie zadziała wysyłka e-deklaracji, ponieważ te wersje systemu nie obsługują szyfrowania TLS1.2.

 

 

PITy 2017 IPS

Program PITy 2017 IPS jest przeznaczony do wypełniania deklaracji podatkowych PIT za 2017 rok; posłuży do rozliczeń, do końca stycznia 2018 w przypadku ryczałtu, oraz do końca kwietnia do rozliczenia podatku na zasadach ogólnych, a także do końca września 2018 r. w rozliczeniu PIT-CFC.

 Program umożliwia:

  • wypełnienie, sprawdzenie i obliczenie podatku bezpośrednio na formularzach:

PIT-16A, ORD-ZU, UPO,
PIT-19A, ORD-ZU, UPO,
PIT-28, PIT-28/A, PIT-28/B, PIT/D, PIT-2K, PIT/O, SPR/MT, ORD-ZU, UPO,
PIT-36, PIT/B, PIT/Z, PIT/D, PIT-2K, PIT/O, PIT/ZG, PIT/DS, PIT/BR, PIT/TP,SSE-R, SSE-R/A, SSE/A, PIT/M, SPR/MT, ORD-ZU, UPO,
PIT-36L, PIT/B, PIT/TP, PIT/Z, PIT/ZG, PIT/DS, PIT/BR, ORD-ZU, SPR/MT, UPO,
PIT-37, PIT/D, PIT-2K, PIT/O, ORD-ZU, UPO,
PIT-38, PIT/ZG, ORD-ZU, UPO,
PIT-39, PIT/ZG, ORD-ZU, UPO,
PIT-CFC, ORD-ZU,

a także
wypełnienie druczka przelewu podatkowego

oraz druku ZAP-3 w przypadku konieczności poinformowania Urzędu Skarbowego o zmianie danych podatnika;

  • wydrukowanie deklaracji w całości lub na oryginalnych formularzach z urzędu skarbowego,
  • eksport do pliku pdf, emf bądź
  • wysłanie zeznań do systemu e-Deklaracje.

Poniżej prezentujemy przegląd charakterystycznych dla programu zrzutów ekranowych:

Warunki użytkowania programu

Prosimy o zapoznanie się z warunkami licencji (w prawym panelu, na górze strony) przed pobraniem i rozpoczęciem użytkowania programu.

Warunki użytkowania programu PITy roczne IPS

  1. Licencja na używanie programu jest bezpłatna dla osób rozliczających własne zeznania lub dla osób bezinteresownie pomagających w rozliczeniach innym podatnikom.
  2. Osoby korzystające z programu na warunkach licencji bezpłatnej zobowiązują się do przekazania 1% podatku (o ile taki wystąpi) dowolnie wybranej Organizacji Pożytku Publicznego. Wyrażają także zgodę na to, aby program podpowiedział w zeznaniu numer KRS promowanej O.P.P.
  3. Firmy, urzędy i osoby wypełniające zeznania odpłatnie lub w ramach obowiązków służbowych powinny posiadać zakupioną licencję czasową lub zwykłą na użytkowanie modułów PIT-36 i PIT-37 z programami Formularze IPS i Biuro Rachunkowe IPS.
  4. Autor programu dołożył NAJWIĘKSZYCH starań, aby program działał prawidłowo w zakresie technicznym a szczególnie merytorycznym. Ponieważ program jest tworem myśli ludzkiej, nie można wykluczyć, że nie jest wolny od błędów. Z tego powodu autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody materialne i niematerialne.
  5. Publikowanie programu na płytach CD-ROM dołączanych do gazet i czasopism oraz publikowanie na stronach internetowych jest możliwe tylko za PISEMNĄ zgodą autora.
  6. Dozwolone jest nieodpłatne kopiowanie wersji instalacyjnej programu i przekazywanie innym osobom.

Marcin Konopka
IPS Przedsiębiorstwo Informatyczne