Historia aktualizacji PITy 2017

Nie myli się tylko ten, który nic nie robi. Nie każda aktualizacja musi być jednak skutkiem błędu. Wprowadzamy nieraz usprawnienia, nowe funkcjonalności programu. Tutaj dowiesz się czy warto aktualizować program zanim wypełnisz swój PIT.


 

Wymagania programu PITy

Windows XP SP3, Vista, 7, 8 i 10.

 

 

PITy 2017 IPS

Program PITy 2017 IPS, będący aktualnie w opracowaniu, jest przeznaczony do wypełniania deklaracji podatkowych PIT za 2017 rok; posłuży do rozliczeń, do końca stycznia 2018 w przypadku ryczałtu, oraz do końca kwietnia do rozliczenia podatku na zasadach ogólnych.

 Program umożliwia:

  • wypełnienie, sprawdzenie i obliczenie podatku bezpośrednio na formularzach:

PIT-16A, ORD-ZU, UPO,
PIT-19A, ORD-ZU, UPO,
PIT-28, PIT-28/A, PIT-28/B, PIT/D, PIT-2K, PIT/O, SPR/MT, ORD-ZU, UPO,
PIT-36, PIT/B, PIT/Z, PIT/D, PIT-2K, PIT/O, PIT/ZG, PIT/DS, PIT/BR, SSE-R, SSE-R/A, SSE/A, PIT/M, SPR/MT, ORD-ZU, UPO,
PIT-36L, PIT/B, PIT/Z, PIT/ZG, PIT/DS, PIT/BR, SPR/MT, ORD-ZU, SPR/MT, UPO,
PIT-37, PIT/D, PIT-2K, PIT/O, ORD-ZU, UPO,
PIT-38, PIT/ZG, ORD-ZU, UPO,
PIT-39, PIT/ZG, ORD-ZU, UPO,
PIT-CFC, ORD-ZU,

a także
wypełnienie druczka przelewu podatkowego

oraz druku ZAP-3 w przypadku konieczności poinformowania Urzędu Skarbowego o zmianie danych podatnika;

  • wydrukowanie deklaracji w całości lub na oryginalnych formularzach z urzędu skarbowego,
  • eksport do pliku pdf, emf bądź
  • wysłanie zeznań do systemu e-Deklaracje.

Poniżej prezentujemy przegląd charakterystycznych dla programu zrzutów ekranowych:

Warunki użytkowania programu

Prosimy o zapoznanie się z warunkami licencji przed pobraniem i rozpoczęciem użytkowania programu.

Warunki użytkowania programu PITy roczne IPS

  1. Licencja na używanie programu jest bezpłatna dla osób rozliczających własne zeznania lub dla osób bezinteresownie pomagających w rozliczeniach innym podatnikom.
  2. Osoby korzystające z programu na warunkach licencji bezpłatnej zobowiązują się do przekazania 1% podatku (o ile taki wystąpi) dowolnie wybranej Organizacji Pożytku Publicznego. Wyrażają także zgodę na to, aby program podpowiedział w zeznaniu numer KRS promowanej O.P.P.
  3. Firmy, urzędy i osoby wypełniające zeznania odpłatnie lub w ramach obowiązków służbowych powinny posiadać zakupioną licencję czasową lub zwykłą na użytkowanie modułów PIT-36 i PIT-37 z programami Formularze IPS i Biuro Rachunkowe IPS.
  4. Autor programu dołożył NAJWIĘKSZYCH starań, aby program działał prawidłowo w zakresie technicznym a szczególnie merytorycznym. Ponieważ program jest tworem myśli ludzkiej, nie można wykluczyć, że nie jest wolny od błędów. Z tego powodu autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody materialne i niematerialne.
  5. Publikowanie programu na płytach CD-ROM dołączanych do gazet i czasopism oraz publikowanie na stronach internetowych jest możliwe tylko za PISEMNĄ zgodą autora.
  6. Dozwolone jest nieodpłatne kopiowanie wersji instalacyjnej programu i przekazywanie innym osobom.

Marcin Konopka
IPS Przedsiębiorstwo Informatyczne