Historia Aktualizacji programu e-Poczta

 • 14.10.2015
  • W menu dodanie opcji "Zapisu XML do pliku".
 • 17.03.2015 (wersja 1.2.4.0)
  • Wprowadzenie mechanizmu zabezpieczającego wysyłane dane przed utratą numeru referencyjnego w przypadku nagłego przerwania czy zawieszenia programu w czasie trwania wysyłki.
  • Dodanie podglądu danych XML w postaci graficznej.
  • Formatowanie podglądu tekstowego XML.
 • 10.03.2015 (wersja 1.2.3.10)
  • Dodanie obsługi bazy danych MySQL poprzez sterownik ADO.
  • Zmiany polepszające szybkość i stabilność wysyłania danych w trybie przyśpieszonym.
 • 05.02.2015 (wersja 1.2.3.4)
  • Opracowanie automatycznego wypełniania pola na numer referencyjny na stronie Urzędowego Potwierdzenia Odbioru po kliknięciu (2x) na liście numerów referencyjnych.
  • Poprawki polepszające stabilność wysyłania danych w trybie przyśpieszonym.
  • Dodanie parametru FORMAT w trybie wsadowym. Umożliwia usuwanie z importowanego XML niepotrzebnych pustych gałęzi, kodowanie UTF-8, dodanie nagłówka UTF-8.
  • Dodanie możliwości formatowania XML (przełącznik "Formatuj" w oknie importu z XML).
  • Umożliwienie ponownego wysyłania lub usunięcia dokumentów ze statusem 300.
 • 05.02.2015 (wersja 1.2.3.2)
  • Dostosowanie programu do wymogów wysyłki formularza SD-3.
  • Dodane w oknie wysyłki menu podręcznego z poleceniami skalowania podglądu, szukania tekstu, kopiowania do schowka i drukowania.
  • Otwieranie strony Urzędowego Poświadczenia Odbioru w wewnętrznym oknie programu z pominięciem domyślnej przeglądarki.
  • Poprawa kodowania polskich znaków w wewnętrznym wydruku UPO.
 • 03.02.2015 (wersja 1.2.2.8)
  • Poprawienie wywoływania programu e-Druk Form IPS dla wewnętrznego wydruku UPO.
 • 24.01.2015 (wersja 1.2.2.5)
  • Usprawnienie ponownego odczytywania statusów.
  • Poprawienie odczytywania statusu przez aplikacje współpracujące jeśli dokumentu nie ma zapamiętanego w bazie danych.
 • 23.01.2015 (wersja 1.2.2.4) - Poprawienie podpisywania dokumentów zbiorczych.
 • 12.01.2015 (wersja 1.2.2.2)
  • Zablokowanie zmiany daty wysyłki podczas sprawdzania statusu.
  • Poprawienie importu poprzedniej dazy danych.
 • 10.01.2015 (wersja 1.2.2.1)
  • Poprawienie działania przycisku [Sprawdź] w głównym oknie programu.
  • Usunięcie błędu mogącego powodować problemy z odczytywaniem statusu we współpracujących aplikacjach.
 • 05.01.2015 (wersja 1.2.2.0)
  • Dodane obsługi Uniwersalnej Bramki Dokumentów służącej do przyjmowania dokumentów zbiorczych.
 • 02.01.2015 (wersja 1.2.1.6)
  • Premiera wersji użytkowej.