PITy 2019 - Polityka prywatności

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest IPS Przedsiębiorstwo Informatyczne - Marcin Konopka z siedzibą w Siedlcach, ul. Sokołowska 161, NIP 953-101-51-40, REGON 091124955, zarejestrowaną w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miasta Siedlce pod numerem 17192/2004 (zwany dalej IPS).
 2. Przy rejestracji na forum dyskusyjnym pozyskiwane są m.in. dane osobowe:
  • nazwa użytkownika;
  • adres e-mail;
  • adres IP.
  Są one przetwarzane w okresie aktywności konta.
 3. Dane wymienione w pkt. 2 niezbędne są do utworzenia konta, a tym samym umożliwiają użytkownikowi korzystanie w pełni z forum na podstawie wyrażonej wcześniej zgody.
 4. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje:
  • prawo dostępu do danych – czyli uzyskania informacji czy dane osobowe są przetwarzane, w jakim zakresie oraz uzyskania kopii tych danych;
  • prawo do sprostowania danych – czyli poprawienia danych osobowych jeśli są one nieprawidłowe lub niekompletne;
  • prawo do bycia zapomnianym – czyli usunięcia danych osobowych, o ile zostanie spełniony jeden z warunków wymienionych w art. 17 RODO;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych- czyli przetwarzanie danych osobowych jest ograniczone wyłącznie do ich przechowywania;
  • prawo do przenoszenia danych – czyli prawa uzyskania kopii swoich danych osobowych lub przekazanie ich wskazanemu administratorowi, o ile będzie to technicznie możliwe;
  • prawo do sprzeciwu – czyli w dowolnym momencie można wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych;
  • prawo do wycofania zgody – czyli w dowolnym momencie można wycofać zgodę, na podstawie której dane są przetwarzane;
  • prawa do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji – czyli prawo do niewyrażania zgody na to, aby dane osobowe były wykorzystywane do celów podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
  Powyższe prawa można realizować wysyłając wniosek na adres e-mail: siedlce@ips-infor.com.pl lub adres siedziby Administratora. Zgodnie z art. 77 RODO osoba, której dane dotyczą może wnieść skargę do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wymienionych w pkt. 3 mogą być one przekazywane organom państwowym (np. Prokuraturze, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 6. IPS jako Administrator danych osobowych dochowuje najwyższej staranności w zakresie ochrony danych osobowych oraz prawa do prywatności.

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”)
 2. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)

Pliki cookis

Ten tekst opisuje, w jaki sposób „PITy 2019” i firmy stowarzyszone zwane dalej „my”, „nas”, „nasz”, „PITy 2019”, „https://pit.dobry.pl/forum” i phpBB zwane dalej „oni”, „ich”, „oprogramowanie phpBB”, „www.phpbb.com”, „phpBB Limited”, „Zespoły phpBB”, korzystają z informacji zwanymi dalej „informacjami o tobie” zebranych w czasie dowolnej twojej sesji na forum.

Informacje o tobie są zbierane na dwa sposoby. Po pierwsze, przeglądanie „PITy 2019” powoduje, że aplikacja phpBB tworzy kilka ciasteczek, które są małymi plikami tekstowymi pobranymi do katalogu plików tymczasowych twojej przeglądarki. Pierwsze dwa ciasteczka zawierają identyfikator użytkownika zwany „user-id” i anonimowy identyfikator sesji zwany „session-id”, automatycznie przyznane ci przez aplikację phpBB. Trzecie ciasteczko zostanie utworzone, gdy przejrzysz chociaż jeden temat na „PITy 2019”. Jest ono używane do zapisania informacji, które tematy zostały przez ciebie przeczytane i służy do ułatwienia ci nawigacji na forum.

W czasie przeglądania „PITy 2019” możemy też utworzyć ciasteczka niezależne od oprogramowania phpBB, ale ich ten dokument nie dotyczy – ma on opisywać tylko strony stworzone przez oprogramowanie phpBB. Drugi sposób, w jaki zbieramy informacje o tobie, to dane wysyłane przez ciebie do nas. Mogą być to między innymi posty napisane przez ciebie jako anonimowy użytkownik zwane dalej „anonimowe posty”, konta użytkownika założone na „PITy 2019” zwane dalej „twoje konto” i posty napisane przez ciebie po rejestracji i zalogowaniu zwane dalej „twoje posty”.

Jak działa forum

Twoje konto będzie zawierać przynajmniej unikalną identyfikacyjną nazwę zwaną dalej „twoja nazwa użytkownika”, hasło używane do logowania zwane dalej „twoje hasło” i osobisty aktywny adres e-mail zwany dalej „twój adres e-mail”. Mamy prawo wymagać podania dodatkowych informacji przy rejestracji, i to my ustalamy czy podanie ich jest konieczne, czy nie. W każdym przypadku masz możliwość wybrania, które informacje o twoim koncie są wyświetlane publicznie. Co więcej, w panelu zarządzania kontem masz możliwość włączenia lub wyłączenia wysyłania do ciebie automatycznie generowanych przez oprogramowanie phpBB e-maili.

Twoje hasło jest zaszyfrowane, więc jest bezpieczne, niemniej nie należy używać tego samego hasła na różnych witrynach internetowych. Hasło to umożliwia dostęp do twojego konta na „PITy 2019”, więc chroń je i w żadnym wypadku nie podawaj nikomu. Jeśli je zapomnisz, użyj funkcji „Nie pamiętam hasła”. Witryna poprosi cię o podanie nazwy użytkownika i adresu e-mail. Po podaniu tych danych zostanie wygenerowane nowe hasło i przesłane na podany przez ciebie adres e-mail. Umożliwi ono odzyskanie dostępu do twojego konta.


Wróć do strony logowania