Zwrot za wymianę stolarki okiennej

zz67
Posty: 2
Rejestracja: 13 kwie 2012, o 11:45

Zwrot za wymianę stolarki okiennej

Post autor: zz67 »

Otrzymałem PIT-8C ze spółdzielni mieszkaniowej za "Zwrot za wymianę stolarki okiennej" 2 tys zł. czy muszę to wykazać jako dochód i na jakim PIT. Rozliczam się z żoną nie prowadzę działalności.

adaM
Posty: 123
Rejestracja: 9 lut 2010, o 17:41

Re: Zwrot za wymianę stolarki okiennej

Post autor: adaM »

Niestety musisz wykazać to w zeznaniu PIT36 w pozycji "inne"( poz.nr82.)Domyślam się że kiedyś odliczyłeś koszt wymiany okien w ramach ulgi remontowej? Otrzymałeś wtedy zwrot podatku. Teraz to działa w drugą stronę.

marbar
Posty: 2529
Rejestracja: 4 sty 2010, o 10:26

Re: Zwrot za wymianę stolarki okiennej

Post autor: marbar »

z tymi oknami to była istna huśtawka.
Ja np. zgłupiałam.

Ale od 2009 obowiązuje (chyba!) interpretacja ogólna Min-fin:

Interpretacja ogólna z dnia 17.03.2009 r., sygn. DD3/033/33/KDJ/09/209 - Minister Finansów

W związku z wątpliwościami zgłaszanymi przez organy podatkowe w zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do refundacji otrzymywanych z tytułu wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej:

1. od spółdzielni mieszkaniowych przez osoby posiadające spółdzielcze (lokatorskie i własnościowe) prawa do lokali mieszkalnych;
2. od właścicieli mieszkań zakładowych i komunalnych przez najemców tych lokali mieszkalnych,

w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa, na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.), uprzejmie wyjaśniam:

I. Konsekwencje podatkowe wynikające z faktu otrzymania od spółdzielni mieszkaniowej zwrotu wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej przez osoby posiadające spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych wielokrotnie była przedmiotem rozstrzygnięć przed sądami administracyjnymi. Obecnie można zaobserwować ugruntowaną linię orzecznictwa w tym zakresie. Stanowisko zajmowane przez Sądy w tych sprawach odbiega jednak od prezentowanego dotychczas przez Ministerstwo Finansów.

Zdaniem Sądów, zwrot kosztów z tytułu wymiany okien otrzymany od spółdzielni mieszkaniowej nie powoduje po stronie podatników przysporzenia majątkowego i z tego względu nie mieści się w pojęciu przychodu z innych źródeł. Nie podlega zatem opodatkowaniu. Takie stanowisko wynika np. z wyroków WSA w Szczecinie z dnia 10 czerwca 2007 r., sygn. akt I SA/Sz 161/06, WSA w Bydgoszczy z dnia 20 lutego 2008 r., sygn. akt I SA/Bd 830/07, wyrok WSA Gliwicach z dnia 1 marca 2008 r., sygn. akt I SA/GL 914/07, WSA w Kielcach z dnia 27 czerwca 2008 r., sygn. akt I SA/Ke 149/08.

Natomiast zgodnie z poglądem wyrażanym wielokrotnie przez Ministerstwo Finansów, otrzymany od spółdzielni zwrot wydatków stanowi dla podatnika przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym w zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym otrzymano refundację.

Z kolei, podatnicy, którzy uprzednio dokonali odliczenia poniesionych wydatków na wymianę okien w ramach ulgi na remont i modernizację, a następnie otrzymali zwrot tych wydatków, mają prawo wyboru sposobu uwzględnienia zwrotu w zeznaniu podatkowym. Uznano, iż rozliczenia tej kwoty w zeznaniu podatnik może dokonać poprzez jej uwzględnienie w przychodach albo doliczenie do podatku w kwocie faktycznie odliczonej w latach ubiegłych.

Jednakże z uwagi na utrwalony w orzecznictwie sądowo-administracyjnym odmienny od powyższego pogląd, Minister Finansów podjął decyzję o odstąpieniu przez Ministerstwo Finansów i organy podatkowe od dotychczas stosowanej interpretacji i uznał, że otrzymanie od spółdzielni mieszkaniowej zwrotu wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej nie stanowi dla osób mających spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych, przychodu podlegającego opodatkowaniu.

II. Odnosząc się natomiast do otrzymywanego zwrotu kosztów wymiany okien w lokalach zakładowych oraz komunalnych, uprzejmie informuję.

Najem lokali komunalnych następuje w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005r., Nr 31, poz. 266 z późn. zm.).

Stosownie do art. 6a ust. 3 pkt 3 lit. b tej ustawy, do obowiązków wynajmującego (właściciela) należy w szczególności dokonywanie napraw lokalu, napraw lub wymiany instalacji i elementów wyposażenia technicznego w zakresie nieobciążającym najemcy, a zwłaszcza wymiany pieców grzewczych, stolarki okiennej i drzwiowej oraz podłóg, posadzek i wykładzin podłogowych, a także tynków.

Również na gruncie przepisów Kodeksu cywilnego w odniesieniu do najmu lokali zakładowych, wymiana stolarki okiennej obciąża wynajmującego (właściciela). Wynika to z postanowień art. 662, art. 663, art. 680 i art. 681 Kodeksu cywilnego.

Z przedstawionych regulacji wynika, iż obowiązek wymiany okien w lokalu oddanym do używania na podstawie umowy najmu obciąża zarówno właściciela mieszkania zakładowego, jak i mieszkania komunalnego, a nie najemcę takiego lokalu. Stąd, jeżeli najemca podczas trwania umowy najmu, z własnych środków sfinansuje wymianę okien a następnie otrzyma od właściciela zwrot tych wydatków, będzie to okoliczność neutralna podatkowo. Kwota refundacji nie będzie stanowiła dla najemcy przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

marbar
Posty: 2529
Rejestracja: 4 sty 2010, o 10:26

Re: Zwrot za wymianę stolarki okiennej

Post autor: marbar »

mam nadzieję, że nic nowego Min-Fin nie urodziło

koleżanka
Posty: 1432
Rejestracja: 11 sty 2010, o 22:25

Re: Zwrot za wymianę stolarki okiennej

Post autor: koleżanka »

osobiście nie czytałam o narodzinach nowego :))

marbar
Posty: 2529
Rejestracja: 4 sty 2010, o 10:26

Re: Zwrot za wymianę stolarki okiennej

Post autor: marbar »

byłoby pępkowe, nie?
;-)

zz67
Posty: 2
Rejestracja: 13 kwie 2012, o 11:45

Re: Zwrot za wymianę stolarki okiennej

Post autor: zz67 »

Cytuję Min Finansów "Jednakże z uwagi na utrwalony w orzecznictwie sądowo-administracyjnym odmienny od powyższego pogląd, Minister Finansów podjął decyzję o odstąpieniu przez Ministerstwo Finansów i organy podatkowe od dotychczas stosowanej interpretacji i uznał, że otrzymanie od spółdzielni mieszkaniowej zwrotu wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej nie stanowi dla osób mających spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych, przychodu podlegającego opodatkowaniu." Jeżeli dobrze zrozumiałem ok. 400 zł jestem do przodu?. I Urząd nie będzie mnie wzywał. Czy tak?.

marbar
Posty: 2529
Rejestracja: 4 sty 2010, o 10:26

Re: Zwrot za wymianę stolarki okiennej

Post autor: marbar »

z tego pisma tak wynika
:)

trumper
Posty: 1
Rejestracja: 27 kwie 2012, o 22:31

Re: Zwrot za wymianę stolarki okiennej

Post autor: trumper »

Mam tę samą sytuację.
Rozliczyłem się PIT 36.
Czyli jeśli złożyłem PIT 36 tylko i wyłącznie z powodu zwrotu za wymianę stolarki okiennej, to mam teraz złożyć korektę?
Jeśli tak, to czy też PIT 36, czy też PIT 37

marbar
Posty: 2529
Rejestracja: 4 sty 2010, o 10:26

Re: Zwrot za wymianę stolarki okiennej

Post autor: marbar »

nie sądzę, by US czepiał się typu formularza, bo oba służą do rozliczania dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych.
Choć różni urzędnicy tam zasiadają.
Ale to już błąd maleńkiej wagi.
Ważne, że zeznanie złożone w ustawowym terminie, że prawidłowe.

ODPOWIEDZ