Opłata przewodnika osoby niewidomej

101422
Posty: 1
Rejestracja: 24 sty 2012, o 10:43

Opłata przewodnika osoby niewidomej

Post autor: 101422 »

W roku 2011 weszły przepisy w życie, iż w związku z opłaceniem przewodnika osoby niewidomej na żądanie organów podatkowych należy okazać; oprócz orzeczenia o stopniu niesprawności i wykazać z imienia i nazwiska osoby, które opłacono w związku z pełnieniem przez nie funkcji przewodnika. Co z tym się wiąże czy ta osoba musi też w swym rozliczeniu wykazać ten dochód i jak?

marbar
Posty: 2529
Rejestracja: 4 sty 2010, o 10:26

Re: Opłata przewodnika osoby niewidomej

Post autor: marbar »

Tak, przewodnik, który uzyskał dochód z tego tytułu (dochody z innych źródeł - art.10 ust.1 pkt 9 ustawy pdof) , powinien wykazać to w swoim zeznaniu rocznym

wla.gle
Posty: 6322
Rejestracja: 10 lut 2010, o 09:34

Re: Opłata przewodnika osoby niewidomej

Post autor: wla.gle »

Ewentualnie jeżeli przewodnik osoby niewidomej nie uzyskał dochodów powodujących powstanie obowiązku podatkowego, to nie musi wykazywać tego dochodu /kwota wolna od podatku/ lub jeżeli nie rozlicza się ze współmałżonkiem.

marbar
Posty: 2529
Rejestracja: 4 sty 2010, o 10:26

Re: Opłata przewodnika osoby niewidomej

Post autor: marbar »

ależ co Ty mówisz!!!

Nie ma mowy, by dochodu NIE WYKAZAĆ!!!

Nie zapłaci podatku - i owszem (w sytuacji o której mówisz), ale dochód MUSI wykazać.
Nie ma innej opcji.

Skąd masz te informacje?

marbar
Posty: 2529
Rejestracja: 4 sty 2010, o 10:26

Re: Opłata przewodnika osoby niewidomej

Post autor: marbar »

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
IPPB1/415-108/08-2/MO
(..)
Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku
(..)
Przychody z tego tytułu podlegają wykazaniu w zeznaniu bez względu na wysokość w jakiej zostały osiągnięte. W przypadku gdy dochód z tego tytułu, czy to samodzielnie jeśli jest jedynym dochodem otrzymującego świadczenie, czy też po zsumowaniu z pozostałymi dochodami nie przekroczy kwoty nie powodującej obowiązku zapłaty podatku, w rocznym zeznaniu podatkowym nie wystąpi podatek do zapłaty. Nie oznacza to jednak, że dochód ten jest zwolniony z podatku. Dochód w takiej wysokości podlega opodatkowaniu, ale został osiągnięty w kwocie, która nie powoduje obowiązku zapłaty podatku.(..)

anmo
Posty: 4
Rejestracja: 4 sty 2010, o 08:46

Re: Opłata przewodnika osoby niewidomej

Post autor: anmo »

W zwiazku z w/w tematem mam takie pytanie. Jak ma przewodnik opłacony przez osobę niewidomą wykazać w dochodach otrzymana zapłatę, czy musi zawrzeć umowę z osoba niewidomą i jak powiadomia Urząd Skarbowy i jaki jest termin.

marbar
Posty: 2529
Rejestracja: 4 sty 2010, o 10:26

Re: Opłata przewodnika osoby niewidomej

Post autor: marbar »

IMHO - bez umowy pisemnej. Uważam, że ustna umowa tak samo ważna.
Jak wykazać w zeznaniu rocznym?
Ano zliczyć otrzymane pieniądze (można sobie prowadzić notatki np. w kalendarzu, kiedy i ile się otrzymało) i wykazać w zeznaniu rocznym w poz. "inne źródła" i na zasadach ogólnych opodatkować łącznie z innymi dochodami.
USu nie powiadamiać, bo od tego jest roczne zeznanie w tym wypadku

To tak na pierwszy rzut oka.

Dopuszczam możliwość swojej pomyłki w myśleniu, zatem idę poszukać w interpretacjach US.
Najwyżej odszczekam powyższe

marbar
Posty: 2529
Rejestracja: 4 sty 2010, o 10:26

Re: Opłata przewodnika osoby niewidomej

Post autor: marbar »

DIS Katowice z 2009 roku
IBPBII/1/415-150/09/TK

(..)

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią, że wydatki ponoszone przez osoby niewidome z I lub II grupą inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa nie wymagają sformalizowanego dokumentu potwierdzającego poniesienie wydatku np. rachunku, faktury, co oznacza, że w toku weryfikacji organowi podatkowemu można przedstawić każdy dowód świadczący o tym, że osoba niepełnosprawna istotnie poniosła wydatki na opłacenie przewodnika (może to być więc np. każda umowa cywilnoprawna zawarta z przewodnikiem). Organ podatkowy jest uprawniony na podstawie Ordynacji podatkowej do żądania przedstawienia okoliczności poniesienia wydatku, w tym wskazania danych identyfikujących osoby świadczące pomoc w charakterze przewodników osób niepełnosprawnych oraz wysokości wypłaconego im wynagrodzenia, a podatnik celem zweryfikowania zasadności dokonanego odliczenia winien informacji powyższych udzielić.
(..)
--------------------------

Natomiast po nowelizacji ustawy, ustawodawca dookreślił swoje stanowisko w tej sprawie, dodając zapis:

(..) Jednakże na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej podatnik jest obowiązany przedstawić dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności:

1) wskazać z imienia i nazwiska osoby, które opłacono w związku z pełnieniem przez nie funkcji przewodnika;


Wiadomo w jakim celu.

koleżanka
Posty: 1436
Rejestracja: 11 sty 2010, o 22:25

Re: Opłata przewodnika osoby niewidomej

Post autor: koleżanka »

"Najwyżej odszczekam powyższe" - nic nie musisz odszczekiwać, to szczera prawda
A ja dodam tylko, że ta osoba-przewodnik musi rozliczyć swój przychód w PIT-36 w poz. inne źródła.
Jeśli miała inne przychody opodatkowane według skali to wszystko razem rozlicza w tym pitku.

arturo
Posty: 30
Rejestracja: 5 sty 2010, o 18:55

Re: Opłata przewodnika osoby niewidomej

Post autor: arturo »

Przerabiałem ten temat już rok wcześniej. Dodam że przewodnikiem może być osoba małoletnia. Taki temat zapodałem na tym forum już przy okazji rozliczeń za 2010 rok (http://pit.dobry.pl/forum/viewtopic.php?f=7&t=3140) Po konsultacji osobistej w US małolat złożył pit-36 z podpisem prawnego opiekuna (rodzica).

ODPOWIEDZ