Strona 1 z 1

opodatkowanie odsetek z lokaty przędsiębiorcy

: 26 kwie 2013, o 22:56
autor: maro
witam
mam pytanie , jak opodatkować odsetki z lokaty przedsiębiorcy od których bank nie pobrał podatku
- działalność na ryczałcie pit 28

Re: opodatkowanie odsetek z lokaty przędsiębiorcy

: 27 kwie 2013, o 08:51
autor: Mirek
Odsetki uzyskane na rachunkach bankowych związanych z działalnością gospodarczą zalicza się do przychodów tej działalności.
W przypadku działalności opodatkowanej ryczałtem odsetki takie są opodatkowane stawką 3% i powinny być wykazane w ewidencji przychodów oraz oczywiście na PIT-28.

Re: opodatkowanie odsetek z lokaty przędsiębiorcy

: 27 kwie 2013, o 22:09
autor: maro
tak też mówili mi w banku przy zakładaniu lokaty , ale NSA w wyroku z 2012-08-01 (II FSK 2644/10) orzeka co innego .
cytuje fragment orzeczenia ;
"...Przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą być tylko odsetki z takich rachunków bankowych, które utrzymywane są w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą. Słowo "utrzymywanie" zawiera w sobie element stałości oraz celu (który może być jednym z celów) posiadania rachunku w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Słowo "związek" oznacza również trwałe powiązanie funkcjonalne rachunku bankowego i prowadzenia działalności gospodarczej. Jeżeli osoba uzyskująca przychody z działalności gospodarczej posiada rachunek rozliczeniowy, za pomocą którego dokonuje wpłat i na który otrzymuje należności związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, odsetki należą do źródła "pozarolnicza działalność gospodarcza". Natomiast odsetki od środków zgromadzonych na pozostałych rachunkach (w tym lokatach bankowych), czy odsetki od obligacji, stanowić będą zawsze "przychód z kapitałów pieniężnych"...."
http://www.orzeczenia-nsa.pl/wyrok/ii-f ... fc127.html
pozdrawiam

Re: opodatkowanie odsetek z lokaty przędsiębiorcy

: 28 kwie 2013, o 13:13
autor: Czech
To w końcu się zdecyduj czy lokata jest przedsiębiorcy - jak napisałeś w pierwszym poście - czy lokatę zakłada osoba fizyczna nie prowadząca działalności.
Czy nie potrafisz tego odróżnić ??
Podana przez ciebie interpretacja nie stoi w sprzeczności z tym co napisał Mirek.

Re: opodatkowanie odsetek z lokaty przędsiębiorcy

: 28 kwie 2013, o 16:09
autor: maro
Wszystko się zgadza tylko sądy i skarbówka inaczej to widzą , np.;
Odsetek od kwot zgromadzonych na rachunku bankowym utrzymywanym w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą – zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego wyrażonym w wyroku z 27 marca 2013 r. (II FSK 1507/11) – nie można utożsamiać z odsetkami od lokat terminowych. Rachunek takiej lokaty nie jest bowiem rachunkiem związanym bezpośrednio z bieżącą działalnością gospodarczą. Decydujący w tym przypadku jest brak funkcjonalnego powiązania rachunku lokacyjnego z prowadzeniem działalności gospodarczej.