Strona 2 z 2

Re: Pit z Holandii a umowa zlecenie w Polsce

: 7 lis 2016, o 11:50
autor: wla.gle
Drathir pisze:
>1. Mógłbyś opisać jak wyliczona została ulga abolicyjna
Ulga abolicyjna polega na tym, że:
....podatnik podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, rozliczający się na zasadach tzw. metody proporcjonalnego odliczenia, uzyskane w roku podatkowym poza terytorium RP dochody ze źródeł, o których mowa w art. 12 ust. 1, art. 13, art. 14 lub z praw majątkowych w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, z wykonywanej poza terytorium RP działalności artystycznej, literackiej, naukowej, oświatowej i publicystycznej, z wyjątkiem dochodów (przychodów) uzyskanych z tytułu korzystania z tych praw lub rozporządzania nimi

>ma prawo odliczyć od podatku dochodowego, obliczonego zgodnie z art. 27, pomniejszonego o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, kwotę stanowiącą różnicę między podatkiem obliczonym metodą odliczenia proporcjonalnego, a kwotą podatku obliczonego metodą wyłączenia z progresją.

Za rok 2013 w PIT-36 to różnica podatków z pola 181 między podatkiem obliczonym metodą odliczenia proporcjonalnego, a kwotą podatku obliczonego metodą wyłączenia z progresją.

>2. Państwo oddało mi 115 zł, teraz nadpłaty mam 38- więc otrzymałeś 77 zł za dużo od US, w związku z tym musisz im to zwrócić wraz z ustawowymi odsetkami od dnia zwrotu nadpłaty z pierwotnego zeznania do dnia wpłaty tych 77 zł.

> 3. Rozumiem, że mam dosłać korektę do US, jaki powód najlepiej wpisać w
UZASADNIENIE PRZYCZYN ZŁOŻENIA KOREKTY?

-uzasadnienia przyczyn korekty nie musisz pisać /nie obowiązuje już od 2016/, jednak można złożyć,np. o takiej treści " w pierwotnym zeznaniu podatkowym nie zostały uwzględnione dochody zagraniczne z pracy w Holandii" lub podobnie.
Można też dołączyć tzw. czynny żal.
Wpisz w google frazę -czynny żal- wyświetlą Ci się wzory jak napisać.