Leki

Gość

Leki

Postautor: Gość » 23 lut 2010, o 16:49

Czy kompresy gaz.wyj.12 warst 5x5cm 1op.a 3szt można zaliczyć do leków dla niepełnosprawnej osoby która jest sparaliżowana czy to jest raczej materiał opatrunkowy? Chodzi mi o to czy takie rzeczy jak wyżej napisane igły strzykawki można zaliczyć do odpisania

Mirek
Posty: 473
Rejestracja: 2 sty 2010, o 08:46

Re: Leki

Postautor: Mirek » 23 lut 2010, o 17:02

Trudno mi powiedzieć czy wydatki na wymienione przez Ciebie rzeczy można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej, zależy to m.in. od rodzaju niepełnosprawności.
Myślę jednak, że nie są to leki i jeżeli możesz dokonać odliczenia to poza limitem przysługującym na leki.

marbar
Posty: 2528
Rejestracja: 4 sty 2010, o 10:26

Re: Leki

Postautor: marbar » 23 lut 2010, o 18:49

"Myślę jednak, że nie są to leki i jeżeli możesz dokonać odliczenia to poza limitem przysługującym na leki."

Także uważam, że to nie leki.
zaraz poszukam.....

Bartek
Posty: 2493
Rejestracja: 30 gru 2009, o 15:39

Re: Leki

Postautor: Bartek » 23 lut 2010, o 18:53

W ustawie jest mowa o lekach których stosowanie zalecił lekarz specjalista..widział ktoś kiedyś lekarza zlecającego kompresy ? :) Moim zdaniem ustawodawca miał na myśli leki,a nie środki opatrunkowe itp

marbar
Posty: 2528
Rejestracja: 4 sty 2010, o 10:26

Re: Leki

Postautor: marbar » 23 lut 2010, o 18:54

Odpowiada: Urząd Skarbowy Poznań-Grunwald
(..)
Data udzielonej odpowiedzi: 2003-03-03
Pojęcie "rehabilitacja" wg Małego Słownika Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN 1997 r. to przywrócenie choremu aktywności przez fizyczne i psychiczne przystosowanie go do zmienionych warunków życia. Pieluchomajtki jak i inne środki opatrunkowe i przeciwodleżynowe niewątpliwie są środkami ułatwiającymi wykonywanie czynności życiowych osobie obłożnie chorej, a także poprzez swoją funkcję umożliwiają jej fizycznie i psychicznie przystosować się do zmienionych warunków życia, przez co spełniają cele rehabilitacyjne. Cewniki z osprzętem t. j. workami i roztworami do wlewów należy zakwalifikować jako urządzenie, które jak wyżej omówione środki są niezbędne w indywidualnych sytuacjach osób niepełnosprawnych.

W związku z powyższym mając na uwadze stan chorobowy w jakim znalazła się podatniczka, wydatki na zakup środków opatrunkowych, pieluchomajtek i innych wymienionych w piśmie można zakwalifikować jako odliczenie w ramach ulgi na rehabilitację, oczywiście pod warunkiem, że lekarz specjalista zaleci ich stosowanie jako niezbędnych w rehabilitacji.
____________


a tu nie pozwalają odliczać:

US18/ZD/FD/415/544/2004
2004.05.21
Urząd Skarbowy w Piasecznie

(..)
Pieluchomajtki nie są również sprzętem, urządzeniem czy narzędziem technicznym niezbędnym w rehabilitacji. Pieluchomajtki i podkładki higieniczne niewątpliwie ułatwiają życie osobom niepełnosprawnym i współdomownikom takich osób, ale ich zakup nie został wymieniony w katalogu wydatków na cele rehabilitacyjne określonym w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.
___________

PDFN/415-25/05
2006.01.19
Urząd Skarbowy w Wodzisławiu Śląskim
(..)

Zaznaczyć należy, że w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych brak jest definicji "leku" - a zatem należy opierać się na definicjach zawartych w ustawie z dnia 6 września 2001 roku - Prawo farmaceutyczne (t. jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 533).

Z definicji tych wynika, że: lekiem aptecznym jest produkt leczniczy sporządzony w aptece zgodnie z przepisem przygotowania zawartym w Farmakopei Polskiej lub farmakopeach uznawanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej przeznaczony do wydawania bezpośrednio w aptece; lekiem gotowym jest produkt leczniczy wprowadzony do obrotu pod określoną nazwą i w określonym opakowaniu; lekiem recepturowym jest produkt leczniczy sporządzony w aptece na podstawie recepty lekarskiej; produkt leczniczy to substancja lub mieszanina substancji, której przypisuje się właściwości zapobiegania lub leczenia chorób występujących u ludzi lub zwierząt, lub podawania człowiekowi lub zwierzęciu w celu postawienia diagnozy lub w celu przywrócenia, poprawienia czy modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu ludzkiego lub zwierzęcego.

W złożonym podaniu zostały zawarte zapytania dotyczące możliwości odliczenia jako leków następujących wydatków: diety przemysłowej pozwalającej na wyjście ze stanu niedożywienia; środków opatrunkowych (kompresy, plastry), cewników, strzykawek do podawania zmiksowanego jedzenia, igieł, wenflonów, zestawu do przetłaczania płynów, środków odkażających rany i jamę ustną, kremów przeciwodleżynowych, kremów i żelów przeciwbólowych stosowanych w związku z silnymi i bolesnymi przykurczami kończyn, środków przeciwbólowych, uspakajających; leków usprawniających trawienie i oddawanie stolca, moczu.

Jak już wcześniej zostało wspomniane warunkiem skorzystania z odliczenia wydatków z tytułu zakupu lekarstw jest fakt, aby lekarz specjalista stwierdził, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo).

(..)

Natomiast odnośnie punktu drugiego zauważa się, że środki opatrunkowe, cewniki, strzykawki do podawania zmiksowanego jedzenia, igły, wenflony, zestawy do przetłaczania płynów nie spełniają cech wskazanych w definicji "leku".

A zatem ustalono, że w świetle powyższych przepisów brak jest podstaw do uznania jakiejkolwiek diety oraz środków opatrunkowych, cewników, strzykawek do podawania zmiksowanego jedzenia, igieł, wenflonów, zestawu do przetłaczania płynów które niewątpliwie ułatwiają życie osobom niepełnosprawnym i współdomownikom takich osób, do wydatków na zakup leków odliczanych w ramach ulgi z tytułu wydatków na cele rehabilitacyjne.

Odnośnie natomiast punktu trzeciego dotyczącego zakupu środków odkażających rany i jamę ustną, kremów przeciwodleżynowym, kremów i żelów przeciwbólowych, środków przeciwbólowych, uspakajających, leków usprawniających trawienie i oddawanie stolca, moczu zauważa się, że wydatki na zakup powyższych produktów podlegają odliczeniu w ramach art. 26 ust. 7a pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych o ile: spełniają cechy "leku"; mieszczą się w Urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (opublikowanym w Dz. Urz. MZ z 2004 roku Nr 3 poz. 25 oraz w Dz. Urz. MZ z 2005 roku Nr 5 poz. 17); lekarz specjalista stwierdził, że są one konieczne do stosowania przez okres stały lub czasowy.

____________

Urząd Skarbowy Kraków - Śródmieście Znak: PB-2 /415/31/2003/KZ 29.04.2003 r.
(..)


Natomiast lekami, zgodnie z definicją, zawarta w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 10 października 1991 r. o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych, aptekach, [. . . . . ] (Dz. U. z 1991 r. nr 105, poz. 452 ze zm.) są surowce farmaceutyczne oraz ich mieszaniny, które w drodze procesu technologicznego zostały przygotowane w postaci nadającej się do stosowania w leczeniu, zapobieganiu, diagnostyce chorób ludzi i zwierząt, a także w celu poprawy cech użytkowych zwierząt, z wyjątkiem preparatów stosowanych poza organizmem żywym.
Jak wynika z treści wystawionych rachunków, tylko część poniesionych wydatków dotyczy leków.
Inne wydatki takie jak; strzykawki, przyrząd do przetłaczania płynów infuzyjnych, dotyczą, indywidualnego sprzętu niezbędnego w rehabilitacji oraz ułatwiającego wykonywanie czynności życiowych i podlegają odliczeniu od dochodu podatnika do wysokości poniesionego wydatku na podstawie art. 26 ust. 7a punkt 3 ww. ustawy podatkowej.

Pozostałe wydatki stanowiące materiały medyczne (opatrunki, kompresy, plastry, spirytus salicylowy oraz len), które nie są, lekami ani też przyrządami, choćby były zakupione dla potrzeb chorej osoby niepełnosprawnej, nie podlegają odliczeniu od dochodu bowiem nie zostały wymienione art. 26 ust. 7a ustawy podatkowej jako wydatki rehabilitacyjne.

_______________
BD-F/415-79/05
2005.03.08
Izba Skarbowa w Poznaniu
(..)


Z przedstawionego w nadesłanym zapytaniu stanu faktycznego wynika, iż podatniczka posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz opinię lekarza specjalisty, który z uwagi na rozpoznanie zaburzeń ze strony układu pokarmowego o podłożu alergicznym, stwierdził konieczność stosowania diety bezglutenowej w celu ratowania zdrowia.

(..)
ustawodawca przewidując w powołanym przepisie możliwość odliczenia od dochodu wydatków na zakup leków, nie zawarł w żadnym z przepisów ustawy definicji "leku". W takiej sytuacji istnieje oczywista konieczność przeniesienia na grunt prawa podatkowego definicji wynikających z innych gałęzi prawa, w tym przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. Nr 126, poz. 1381 z późn. zm.).

Podkreślić należy, że w art. 2 ww. ustawy ustawodawca odrębnie zdefiniował pojęcia "leku" i "produktu leczniczego przeznaczonego do specjalnych celów żywieniowych".

Wobec powyższego uznać należy, że skoro ustawodawca odrębnie zdefiniował powyższe pojęcia to nie można ich wzajemnie utożsamiać.

W świetle powyższego stwierdzić należy, że wydatki na zakup produktów leczniczych (produkty bezglutenowe) mogą podlegać odliczeniu od podstawy obliczenia podatku w ramach art. 26 ust. 7a pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o ile mieszczą się w Urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, opublikowanym w Dz. Urz. MZ z 2004 r. Nr 3, poz. 25.

gajka

Re: Leki

Postautor: gajka » 4 mar 2010, o 15:02

krew mnie zalewa.Moja mama od 20 lat cierpi na tzw. owrzodzenie podudzi .Ostatnio po terapii -szpitalnej-larwami muchy i wspaniałym oczyszczeniu ran lekarz-chirurg (więc chyba specjalista) zlecił stosowanie opatrunku BACTIGRAS na przemian z INADINE -tez opatrunek oba nasączone lekami.Zadałam pytanie czy to leki czy opatrunki?W aptece usłyszałam -leki ,w urzędzie skarbowym-opatrunki .No więc jak lek czy opatrunek?Pomijam fakt ze aby zaopatrzeć taką ranę należy użyć kompresów ,absorbującej wydzielinę ligniny oraz bandaża.Bandaże ,pomimo że uwłacza to podstawowym zasadom septyki-piorę.Czy mam prać również kompresy?Moze ustawę pisali ludzie zdrowi na ciele ale czy zdrowi na umyśle?A może w Naszym sejmie brakuje lekarzy? Albo co ciekawsze znowu stworzono jakąś furtkę-dla kogoś.Jak mozna pisać ustawę i nie precyzować czego konkretnie dotyczy?

marbar
Posty: 2528
Rejestracja: 4 sty 2010, o 10:26

Re: Leki

Postautor: marbar » 5 mar 2010, o 10:11

chyba bym "pokombinowała" z zaświadczeniem od specjalisty, o konieczności stosowania tych leko-opatrunków.


Wróć do „Program PITy 2009 IPS - problemy podatkowe”Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość