NIP 1 a EDG-1

Arkady_1
Posty: 792
Rejestracja: 5 sty 2010, o 00:35

Re: NIP 1 a EDG-1

Post autor: Arkady_1 »

gard napisał(a) :
> I znów jest problem - ustawa o swobodzie dg nakazuje aktualizację EDG1
> tylko w przypadku zmiany danych objętych ewidencją. Zakres danych
> wynikający z obowiązku rejestracji i identyfikacji podatników jest większy
> (np. informacja o prowadzeniu ksiąg przez biuro rachunkowe

EDG-1 pozycja 24: dane podmiotu prowadzącego dokumentację rachunkową wnioskodawcy

>nr dowodu osobistego

EDG-1 pozycja 7: dane osobowe

> konto bankowe

załącznik EDG-RB informacja o rachunkach bankowych

> itd).

Wszystko, wbrew pozorom, jest :-)

http://www.mg.gov.pl/NR/rdonlyres/8B09E ... sdoedg.pdf

gard
Posty: 234
Rejestracja: 31 gru 2009, o 01:17

Re: NIP 1 a EDG-1

Post autor: gard »

To że jest na druku nie znaczy, że jest w ustawie :)
"Art. 25. 1. Wpisowi do CEIDG podlegają:
1) firma przedsiębiorcy oraz jego numer PESEL, o ile taki posiada;
2) numer identyfikacyjny REGON przedsiębiorcy, o ile taki posiada;
3) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki posiada;
4) informacja o obywatelstwie polskim przedsiębiorcy, o ile takie posiada, i innych obywatelstwach przedsiębiorcy;
5) oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu, adres do doręczeń przedsiębiorcy oraz adres, pod którym jest wykonywana działalność gospodarcza, a jeżeli przedsiębiorca wykonuje działalność poza miejscem zamieszkania - adres głównego miejsca wykonywania działalności i oddziału, jeżeli został utworzony; dane te są zgodne z oznaczeniami kodowymi przyjętymi w krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju;
6) adres poczty elektronicznej przedsiębiorcy oraz jego strony internetowej, o ile takie posiada;
7) data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej;
8) określenie przedmiotów wykonywanej działalności gospodarczej, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD);
9) informacje o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej;
10) informacje o umowie spółki cywilnej, jeżeli taka została zawarta;
11) dane pełnomocnika upoważnionego do prowadzenia spraw przedsiębiorcy, o ile przedsiębiorca udzielił ogólnego pełnomocnictwa;
12) informacja o zawieszeniu i wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej;
13) informacja o ograniczeniu lub utracie zdolności do czynności prawnych oraz o ustanowieniu kuratora;
14) informacja o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu, o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika, zmianie postanowienia o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu na postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika i zakończeniu tego postępowania;
15) informacja o wszczęciu postępowania naprawczego;
16) informacja o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej określonej we wpisie do CEIDG."

Arkady_1
Posty: 792
Rejestracja: 5 sty 2010, o 00:35

Re: NIP 1 a EDG-1

Post autor: Arkady_1 »

gard napisał(a) :
> To że jest na druku nie znaczy, że jest w ustawie :)

Tak. Przyznaję, że odpisałem na poprzednią wiadomość, wyłączyłem komputer i dopiero zaskoczyłem, że chodziło o zawartość ustawy, a nie formularza. Chyba już zmęczony byłem i jakoś szybciej napisałem niż przemyślałem co czynię...

gard
Posty: 234
Rejestracja: 31 gru 2009, o 01:17

Re: NIP 1 a EDG-1

Post autor: gard »

Jedno okienko miało spowodować, że będzie lepiej, a wyszło jak zwykle ...

Arkady_1
Posty: 792
Rejestracja: 5 sty 2010, o 00:35

Re: NIP 1 a EDG-1

Post autor: Arkady_1 »

gard napisał(a) :
> To że jest na druku nie znaczy, że jest w ustawie :)
> "Art. 25. 1. Wpisowi do CEIDG podlegają:


Jednakże, czytając dalej ART.25
......
ust. 5. Integralną częścią wniosku o wpis do CEIDG jest Żądanie:
1) wpisu albo zmiany wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej
(REGON);
2) zgłoszenia identyfikacyjnego albo aktualizacyjnego, o którym mowa w przepisach o zasadach
ewidencji i identyfikacji podatników i płatników;
3) zgłoszenia płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń
społecznych albo zgłoszenia oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w
rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.

***********
Pkt.2) mówi o płatnikach i podatnikach.
i czytając dalej art. 25.
**********

ust. 6. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzór, w tym elektroniczny, wniosku o wpis do
CEIDG będącego jednocześnie, dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą, wnioskiem o
wpis lub zmianę wpisu w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON),
zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i
identyfikacji podatników i płatników, zgłoszeniem płatnika składek albo ich zmiany w rozumieniu
przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszeniem oświadczenia o kontynuowaniu
ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników,
uwzględniając:
1) zakres danych podlegających wpisowi do CEIDG i innych rejestrów urzędowych;
2) warunki powszechnej dostępności formularzy;
3) prowadzenie CEIDG w systemie teleinformatycznym;
4) zakres danych niezbędnych dla uzyskania albo zmiany wpisu do krajowego rejestru urzędowego
podmiotów gospodarki narodowej (REGON), zgłoszenia identyfikacyjnego albo aktualizacyjnego, o
którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, zgłoszenia
płatnika składek albo ich zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo
zgłoszenie oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu
przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.

***********
Pkt.4) mówi o płatnikach i podatnikach.
**********

Arkady_1
Posty: 792
Rejestracja: 5 sty 2010, o 00:35

Re: NIP 1 a EDG-1

Post autor: Arkady_1 »

gard napisał(a) :
> Jedno okienko miało spowodować, że będzie lepiej, a wyszło jak zwykle ...

Będzie dobrze ;-)
Tyle, że US mam po drugiej stronie ulicy, a gminę na drugim końcu miasta...

gard
Posty: 234
Rejestracja: 31 gru 2009, o 01:17

Re: NIP 1 a EDG-1

Post autor: gard »

Art. 25 dotyczy _wpisu_ do CEIDG.
O aktualizacji mówi art 30:
"Art. 30. 1. Przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o:
1) zmianę wpisu - w terminie 7 dni od dnia zmiany danych, o których mowa w art. 25 ust. 1 i 5, powstałej po dniu dokonania wpisu do CEIDG;"

I tu umknął mi ten "ust. 5".
Faktycznie - aktualizacja danych też za pośrednictwem gminy.

Szkoda tylko, że w gminie znajomość prawa jest mizerna (ostatnio pani w Gminie przekonywała mnie, że wspólnik spółki jawnej to w KRS, nie w edg).

gard
Posty: 234
Rejestracja: 31 gru 2009, o 01:17

Re: NIP 1 a EDG-1

Post autor: gard »

Arkady_1 napisał(a) :
> gard napisał(a) :
> > Jedno okienko miało spowodować, że będzie lepiej, a wyszło jak zwykle ...
>
> Będzie dobrze ;-)
> Tyle, że US mam po drugiej stronie ulicy, a gminę na drugim końcu miasta...

Jest dobrze, ale tylko w najprostszych przypadkach, np. rozpoczęcie pierwszej dg. Ale już rozpoczęcie indywidualnej dg przez przedsiębiorcę będącego wspólnikiem spółki osobowej przerasta nie tylko panie w okienku ale i ministra układającego wzór EDG1.

Arkady_1
Posty: 792
Rejestracja: 5 sty 2010, o 00:35

Re: NIP 1 a EDG-1

Post autor: Arkady_1 »

gard napisał(a) :
> Art. 25 dotyczy _wpisu_ do CEIDG.
> O aktualizacji mówi art 30:

Tak. Święta prawda, ale chodziło mi o informacje zawarte we wniosku.

Będzie dobrze :-) W jakieś dwa lata się dotrą. Akurat się zmieni ustawa i wszystko zaczniemy od poczatku ;-)

Arkady_1
Posty: 792
Rejestracja: 5 sty 2010, o 00:35

Re: NIP 1 a EDG-1

Post autor: Arkady_1 »

gard napisał(a) :
>(ostatnio pani w Gminie przekonywała mnie, że wspólnik spółki jawnej to w KRS, nie w edg).

Prawdę mówiac nie wiem, nie zajmowałem się tym nigdy, ale zaglądajac na stronę KRS online, widzę że sa tam spółki jawne...

http://www.krs-online.com.pl/spolka-jawna-fp-29.html

Przy czym, tak sobie zerknąłem i nie analizowałem przepisów pod kątem wspólnik/ spółka.

Zablokowany