PIT-39

Zgłoś problem, zaproponuj rozwiązanie, zapytaj.
janeczka1949janina
Posty: 1
Rejestracja: 5 mar 2019, o 11:19

PIT-39

Post autor: janeczka1949janina »

w pozycji 25 "kwota dochodu zwolnionego na podstawie art. 21 ust.1 pkt 131 ustawy - w programie, dzieli na dwa kwotę dochodu z poz 23 jeśli chcemy ją w całości zaniechać- dlaczego. Powinna być możliwość wpisania całej kwoty z poz. 23.
Pozdrawiam .

Pitowiec
Posty: 133
Rejestracja: 4 sty 2012, o 18:58

Re: PIT-39

Post autor: Pitowiec »

Proszę podać kwoty z poz. 20-23 i poz. 25a z PIT-39 (nawet fikcyjne) to podam jak to się oblicza.
Program oblicza zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131, tj. "131) dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych;".
Nie widzę aby program dzielił przez dwa i mi oblicza kwotę w poz. 25 w wysokości kwoty z poz. 23. Dlatego proszę o dane (nawet fikcyjne, dla których zachodzi wg Pani podobna sytuacja).

wla.gle
Posty: 5769
Rejestracja: 10 lut 2010, o 09:34

Re: PIT-39

Post autor: wla.gle »

Z objaśnienia do PIT-39
KWOTA DOCHODU ZWOLNIONEGO NA PODSTAWIE ART. 21 UST. 1 PKT 131 USTAWY (poz. 25)
Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e ustawy, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych. Zwolnienie to polega na wyłączeniu z opodatkowania tej części dochodu jaka proporcjonalnie odpowiada udziałowi poniesionych wydatków na określone w ustawie własne cele mieszkaniowe w osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia.
Przykład:
Przychód z odpłatnego zbycia 200.000 zł.
Koszty uzyskania przychodu 150.000 zł.
Dochód 50.000 zł.
Wydatki poniesione na cele mieszkaniowe 180.000 zł.
Obliczenie dochodu podlegającego zwolnieniu:
(50.000 zł x 180.000zł) / 200.000 zł = 45.000 zł.
Dochód podlegający zwolnieniu 45.000 zł.
Do opodatkowania pozostaje dochód w kwocie 5.000 zł. (50.000 zł – 45.000 zł).
Uwaga! Jeżeli przychód z odpłatnego zbycia zostanie w całości przeznaczony na własne cele mieszkaniowe to dochód w całości będzie korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego.

Zenek1
Posty: 11
Rejestracja: 18 mar 2019, o 18:34

Re: PIT-39

Post autor: Zenek1 »

Sprzedałem odziedziczoną w spadku nieruchomość za 150.000 zł ( ja+ trójka rodzeństwa ) przed upływem 5 lat, w styczniu 2018 roku. Chcę swoją część 150.000 : 4= 37.500 PLN wydać na cele mieszkaniowe, aby uniknąć płacenia całego podatku. Mam faktury na 7000 zł, za 2018 rok. Chciałbym również dokonać remontu w kolejnych latach, dzięki temu chciałbym uniknąć płacenia podatku.
Moje pytania:
1. W poz. 20 wpisuję 37.500 PLN?
2. W poz. 21 wpisuję 7.000 zł?
3. W poz. 23 wpisuję kwotę 30.500 zł. A jakie kwoty należy wpisać do poz. 25 i poz. 26 ?
4. Spadkodawca zmarł w listopadzie 2017 roku, a odziedziczoną nieruchomość sprzedaliśmy w styczniu 2018 roku. Do kiedy uzyskaną kwotę przychodu ze zbycia odziedziczonego lokalu mieszkalnego mogę wydatkować na własne cele mieszkaniowe czy do końca 2020 roku, a do 30 kwietnia 2021 roku mam czas, aby rozliczyć się z Urzędem Skarbowym?

Czech
Posty: 1345
Rejestracja: 4 sty 2012, o 21:05

Re: PIT-39

Post autor: Czech »

Jeżeli chcesz przeznaczyć na cele mieszkaniowe cały przychód - a tym samym NIE zapłacić podatku musisz :
poz.20 37500
poz.21 tutaj wpisuje się koszty :notariusz, opłaty ,ewentualnie cena zakupu mieszkania -ale u ciebie był spadek więc zakup=0.
poz.23 to różnica 20-21
poz.25 37500 - to takie zadeklarowanie na przyszłość , które mówi , że chcesz wszystko przeznaczyć na cele mieszkaniowe - wtedy podatek wychodzi na "0". Masz na to czas do końca 2020 r. Jeżeli nie nazbierasz tych wydatków to do 30 kwietnia 2021 musisz zrobic korekte PIT-39 z 2018 i tam w poz.25 wpisac rzeczywiście poniesione wydatki na cele mieszkaniowe.

Zenek1
Posty: 11
Rejestracja: 18 mar 2019, o 18:34

Re: PIT-39

Post autor: Zenek1 »

A gdzie w PIT- 39, który należy złożyć do 30.IV.2019 roku mam wpisać wydatki w kwocie 7088,42 zł, które rzeczywiście poniosłem na remont własnego mieszkania w 2018 roku.
Czy w tej sytuacji, w poz.25 ma być 30411,58 ( 37500- 7088,42= 30411,58 )

Proszę doprecyzuj:
poz.20 37500
poz.21 0
poz.23 37500
poz.25 37500 czy 30411,58

Zenek1
Posty: 11
Rejestracja: 18 mar 2019, o 18:34

Re: PIT-39

Post autor: Zenek1 »

A może tak ma być?

Proszę o potwierdzenie czy dobrze zrozumiałem wszystko, a moje wyliczenia są na podstawie są fikcyjnych kwot.

Reasumując PIT- 39 składany w:

1. 2019 roku- Muszę złożyć do 30.IV. 2019, w pozycji 23 i 25 wpisuję 37500- NIE ODLICZAM WYDATKÓW faktycznie PONIESIONYCH w 2018 roku NA WŁASNE CELE MIESZKANIOWE, np. 7000 zł

2. 2020 roku- Muszę złożyć do 30.IV. 2020, w pozycji 23 i 25 wpisuję 37500- NIE ODLICZAM WYDATKÓW faktycznie PONIESIONYCH w 2019 roku NA WŁASNE CELE MIESZKANIOWE, np. 1000 zł

3. 2021 roku- Muszę złożyć ostateczne rozliczenie i zapłacić podatek do 30.IV. 2021.
a- w poz. 23 wpisuję 37500,
b- w poz. 25 należy zrobić korektę wpisuję 8000( czyli mam zsumować wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe w 2018, 2019 i 2020 roku ) i zapłacić należny podatek, który wyliczy mi system, wg mnie to 5605 zł
WYDATKI PONIESIONE w 2020 roku NA WŁASNE CELE MIESZKANIOWE to, np. 0,00 zł. W tej sytuacji w pozycji 25 mam wpisać łączną kwotę wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe czyli za 2018- 7000, 2019- 1000, 2020-0= łącznie 8000

Proszę o precyzyjną, wręcz łopatologiczną informację czy prawidłowy jest mój tok myślenia.

Czech
Posty: 1345
Rejestracja: 4 sty 2012, o 21:05

Re: PIT-39

Post autor: Czech »

W pozycji 25 wpisujesz - deklarujesz - kwotę, którą zamierzasz wydać na cele mieszkaniowe w ciągu 2 lat. Na razie wydałeś 7000 i jeżeli więcej nie wydasz to w poz.25 wpiszesz 7000 - ale to dopiero w korekcie , którą złożysz za dwa lata.

Jeżeli zamierzasz wydać (do końca 2020) cały przychód na cele mieszkaniowe to :
poz.20 37500
poz.21 0
poz.23 37500
poz.25 37500

podatek wtedy nie wychodzi.

ODPOWIEDZ