ulga na dziecko

Gość

Re: ulga na dziecko

Postautor: Gość » 20 sty 2011, o 22:38

czytaj ze zrozumieniem nie wystarczy ojcem być trzeba to dziecko wychowywać a zeby to robić to trzeba miec wspólny adres zamieszkania a skoro przebywa w mieszkaniu dziecka bez zameldowania przebywa tam nielegalnie zrozum wreście.ten kto sadzi ze nie jest możliwe skożystanie przez ojca z ulgi prorodzinnej ma racje
pozdrawiam

jar

Re: ulga na dziecko

Postautor: jar » 21 sty 2011, o 05:43

domino ma rację. Ulga jest rozliczana na miesiące jeśli dziecko urodziło się w ciągu roku. W tym wypadku tzn. 29-12-2010 ulga będzie za jeden miesiąc.

marbar
Posty: 2528
Rejestracja: 4 sty 2010, o 10:26

Re: ulga na dziecko

Postautor: marbar » 21 sty 2011, o 09:01

"Jeżeli ojciec w roku 2010 mieszkał razem z dzieckiem i w akcie urodzenia dziecka jest wpisany jako ojciec to nie widze przeszkód aby mógł sobie odliczyć te 2 miesiące za dziecko. Nie ma tutaj związku czy jest żonaty ani to że adres zameldowania ma inny niż dziecka. Oczywiście mogę się mylić ale po przeczytaniu przepisów odnośnie ulgi prorodzinnej nie znalazłem nic co by ojca wykluczyło."

Nie mylisz się

Wirus
Posty: 1385
Rejestracja: 19 sty 2011, o 11:01
Lokalizacja: Łódź
Kontaktowanie:

Re: ulga na dziecko

Postautor: Wirus » 21 sty 2011, o 09:45

Temat stał sie strasznie chaotyczny.
Każdy pisze co innego i nie wiadomo kto komu odpowiada.

No trudno

marbar
Posty: 2528
Rejestracja: 4 sty 2010, o 10:26

Re: ulga na dziecko

Postautor: marbar » 21 sty 2011, o 11:14

spróbujmy uporządkować:

1) problem Iski

"Dziecko ur.31.10.2010r
Rodzice dziecka nie są małżeństwem ;
dziecko akt ur na nazwisko matki
ślub w tym roku
Matka dziecka studenta nie pracuje:
Ojciec dziecka pracuje czy może odliczyć ulgę na dziecko za dwa miesiące"

"Ojciec dziecka niestety jest zameldowany w innej miejscowości:
ale z matka dziecka mieszka od września ub.roku"
" Właśnie zadałam to pytanie matce i mówi że jest w pisany ojciec dziecka: tylko że dziecko ma nazwisko matki a po ślubie w tym roku będzie nosiło nazwisko ojca"


IMHO - ojciec (rodzic) ma prawo do skorzystania z ulgi, jesli spełnia warunki ustawowe (z art. 27f) czyli jesli wykonywał władzę rodzicielską (wychowywał dziecko).
Iska mówi, że jest to ojciec dziecka (wpisany w akt urodzenia) oraz, że mieszka razem z matka i dzieckiem od wrzesnia (dziecko urodzone w październiku).
Nie ma wyłączeń w tym względzie.

Odliczenie za 3 miesiące (październik listopad i grudzień), bo dziecko urodzone w październiku.

Z tym zdaniem zgadza większość odpowiadających.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2) Problem romanet: "A ja mam pytanie czy można odliczenie zastosować w przypadku gdy dziecko urodziło się np. 29 grudnia 2010r ? "

odpowiedź: tu nie mieliśmy rozbieżnych zdań - można odliczyć za 1 miesiąc

Temat romanet-a zatem zamknięty.
Ewentualna dyskusja dotyczyć zapewne będzie problemu Iski

marbar
Posty: 2528
Rejestracja: 4 sty 2010, o 10:26

Re: ulga na dziecko

Postautor: marbar » 21 sty 2011, o 11:38

Gość napisał(a) :
> czytaj ze zrozumieniem nie wystarczy ojcem być trzeba to dziecko wychowywać

tu się zgadzamy wszyscy

> a zeby to robić to trzeba miec wspólny adres zamieszkania

tak, trzeba mieć możliwość WYCHOWYWANIA dziecka, czyli wspólne zamieszkanie (choć też nie zawsze, o czym świadczy poniżej wklejony urywek interpretacji)

>a skoro przebywa
> w mieszkaniu dziecka bez zameldowania przebywa tam nielegalnie

Fakt, być może nie dopełnił obowiązku złożenia NIP 3, ale on większe znaczenie ma przy uldze internetowej.

>zrozum
> wreście.ten kto sadzi ze nie jest możliwe skożystanie przez ojca z ulgi
> prorodzinnej ma racje

Mamy inne zdanie, niestety

tu wklejam fragment interpretacji do przemyślenia (jeden z rodziców nie mieszkał z dziećmi w ogóle, jedynie spędzał z nimi czas):

ILPB2/415-69/09-2/ES
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

"Jak wynika ze złożonego wniosku, w roku 2008 r. Wnioskodawca wychowywał dwójkę dzieci, jednakże przez część roku 2008 matka również sprawowała opiekę nad nimi, poprzez wspólne spędzanie czasu z dziećmi oraz ponoszenie kosztów alimentów przekazywanych na ich utrzymanie na mocy ugody zawartej przed sądem.Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, iż rodzice wspólnie sprawowali władzę rodzicielską nad dziećmi. Zatem prawo do zastosowania ulgi z tytułu wychowania dzieci przysługuje obu rodzicom.Z regulacji ustawowej wynika jednoznacznie, iż kryterium podstawowym skorzystania z prawa do odliczenia ulgi jest wychowanie dziecka przez podatnika w danym roku podatkowym, pod warunkiem że istnieje między dzieckiem a podatnikiem więź prawna wynikająca z bycia biologicznym rodzicem lub stosunku przysposobienia. Ulga dotyczy zawsze obojga rodziców.W związku z tym zarówno Wnioskodawcy jak i Jego małżonce przysługuje prawo do ulgi w pełnej wysokości. Łączna kwota odliczenia ulgi z tytułu wychowania dzieci przysługującej małżonkom nie może jednak przekroczyć, w rozpatrywanej sprawie, dwukrotności sumy 1 173,70 zł za rok 2008.W przedmiotowej sprawie ulgę można podzielić w równych częściach albo w proporcji ustalonej przez małżonków. Nie ma przy tym przeszkód, aby małżonkowie zdecydowali, iż ulgę odliczy tylko jedno z nich w pełnej kwocie. Decyzja taka zależy jednak od zgodnej woli podatników. Zatem to małżonkowie winni zdecydować, czy ulgę z tytułu wychowywania dzieci odliczy tylko jedno, czy oboje małżonkowie. Natomiast w sytuacji podjęcia zamiaru odliczenia tej ulgi przez Zainteresowanego i małżonkę - odliczają ww. ulgę wyłącznie według proporcji przyjętych przez siebie, bowiem organ podatkowy nie ma uprawnienia do wskazywania wysokości odliczenia w ramach omawianej ulgi"

marbar
Posty: 2528
Rejestracja: 4 sty 2010, o 10:26

Re: ulga na dziecko

Postautor: marbar » 21 sty 2011, o 11:46

no i link do artykułu Gazety Prawnej z podobnym problemem:

http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly ... iecko.html

"Jak nowelizacja ustawy o PIT zapatruje się na osoby wychowujące dzieci w konkubinacie, mieszkające np. z matką, w sytuacji gdy pracuje tylko ojciec, ale jest gdzie indziej zameldowany, jednak mieszka razem z rodziną i ją utrzymuje. Czy ulga na dzieci mu przysługuje?

Barbara Rusinowska
konsultant podatkowy, Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Nowakowski i Wspólnicy, oddział w Toruniu

Tak

Przepisy nie uzależniają prawa do odliczenia ulgi od faktu pozostawania rodziców w związku małżeńskim ani od miejsca zameldowania rodziców"

"Z regulacji ustawowej wynika zatem wyraźnie, że kryterium podstawowym skorzystania z prawa do odliczenia ulgi jest wychowywanie dziecka przez podatnika w danym roku podatkowym, pod warunkiem że istnieje między dzieckiem a podatnikiem więź prawna wynikająca z bycia biologicznym rodzicem lub stosunku przysposobienia. Przepisy nie uzależniają więc prawa do odliczenia ulgi od faktu pozostawania rodziców w związku małżeńskim czy od miejsca zameldowania rodziców. Możliwe jest więc w świetle przedstawionej regulacji dokonanie odliczenia przez rodziców, którzy faktycznie mieszkają z dzieckiem, a nie są małżeństwem. Ulga dotyczy zawsze obojga rodziców, niezależnie od tego, czy są małżeństwem. W praktyce jednak to od decyzji rodziców zależy, czy zostanie ona odliczona od podatku tylko jednego z nich, czy od podatku obojga w ustalonej przez nich proporcji."

Bartek
Posty: 2493
Rejestracja: 30 gru 2009, o 15:39

Re: ulga na dziecko

Postautor: Bartek » 21 sty 2011, o 11:51

Fajne mamy przepisy, wystarczy spłodzić dziecko, wyjechać w drugi koniec kraju z inną panienką a i tak odliczać ulgę za "wychowywanie" :D

marbar
Posty: 2528
Rejestracja: 4 sty 2010, o 10:26

Re: ulga na dziecko

Postautor: marbar » 21 sty 2011, o 12:14

nie, nie Bartuś
mowa jest o WYCHOWYWANIU

To MUSI byc połączone z "bytowaniem", nie wystarczy z daleka spełniac obowiązek alimentacyjny. T nie "wychowywanie".


Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 13 stycznia 2010 r., syg. akt I SA/Kr 1280/09
(..)

"wychowywać" zarówno w słownikowym jak i potocznym rozumieniu oznacza: zapewniając byt doprowadzić do osiągnięcia pełnego rozwoju psychicznego i fizycznego. Wychowywanie polega na stałym troszczeniu się o byt materialny dziecka oraz o jego rozwój emocjonalny. Odwołanie się do takiego znaczenia pojęcia "wychowywać" było niezbędne z uwagi na to, iż ustawodawca w omawianych przepisach nie zawarł definicji tego pojęcia, jak też dodatkowych kryteriów w oparciu, o które było możliwe sprecyzowanie jego rozumienia (.,.)

---
ITPB2/415-168/08/MK
Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy
2008.04.30
(..)
Co do przesłanki „wychowywania dzieci” należy stwierdzić – wobec braku szczegółowego określenia tegoż pojęcia w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych – iż w myśl art. 87 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 Nr 9, poz. 59 ze zm.) rodzice i dzieci obowiązani są wspierać się wzajemnie. Natomiast art. 95 § 1 Kodeksu stanowi, iż władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka; natomiast wygasa ona z dniem uzyskania pełnoletności przez dziecko (art. 92). Zatem wychowanie dziecka jest jednym z atrybutów władzy rodzicielskiej. Niemniej jednak, doktryna prawa zajęła stanowisko, w świetle którego wzajemne wspieranie się rodziców i dzieci – jako obowiązek wynikający z art. 87 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – jest niezależne od sprawowania lub niesprawowania władzy rodzicielskiej nad dzieckiem. Zatem w odniesieniu do dzieci pełnoletnich „wychowywanie” jest związane z realizacją powyższego obowiązku
(..)
organ zastrzega, iż rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest ustalanie, czy dziecko jest faktycznie wychowywane przez rodzica; stanowi to bowiem domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne(..)

----

marbar
Posty: 2528
Rejestracja: 4 sty 2010, o 10:26

Re: ulga na dziecko

Postautor: marbar » 21 sty 2011, o 12:20

Drugi Urząd Skarbowy w Gdyni (17 kwietnia 2007r., PD-3/415-0004/07 ) wskazał, że ulga przysługuje tylko podatnikom zajmujących się faktycznie wychowaniem dziecka. Jeżeli wychowaniem dziecka zajmuje się jeden rodzic, pod którego opieką dziecko przebywa, a drugi rodzic nie mieszka z dzieckiem i jedynie przyczynia się do kosztów utrzymania dziecka, to nie przysługuje mu prawo do skorzystania z odliczenia. Przez wychowanie rozumieć należy faktycznie wychowanie i faktyczne ponoszenie ciężarów i konsekwencji wychowania dziecka a nie tylko ponoszenie obciążeń finansowych


Wróć do „Program PITy 2010 IPS - problemy podatkowe”Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość