sanatorium z opiekunem

Gosia13

sanatorium z opiekunem

Postautor: Gosia13 » 23 lut 2011, o 11:34

Moja mama była w sanatorium razem z siostrą jako opiekunem. Zapłaciła jako dofinansowanie za dwie osoby. Czy mogę odliczyć w uldze obie osoby?

marbar
Posty: 2528
Rejestracja: 4 sty 2010, o 10:26

Re: sanatorium z opiekunem

Postautor: marbar » 23 lut 2011, o 11:46

http://pit.dobry.pl/forum/viewtopic.php?f=2&t=294

najpierw jest link do Rzeczpospolitej, a niżej Mirek wkleił kawałek interpretacji US

marbar
Posty: 2528
Rejestracja: 4 sty 2010, o 10:26

Re: sanatorium z opiekunem

Postautor: marbar » 23 lut 2011, o 11:50

i jeszcze to:

IBPBII/1/415-549/09/MCZ
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach
2009.09.16
(..)
Zgodnie z przepisem art. 26 ust. 7a pkt 6 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwianiem wykonywania czynności życiowych, uważa się wydatki poniesione na odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne.

Z ww. przepisu wynika zatem, że to osoba niepełnosprawna w związku ze swoja niepełnosprawnością jeżeli poniesie wydatek za swój pobyt na leczeniu m.in. w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego może skorzystać z ww. odliczenia. Powyższe wynika bezpośrednio z zasady, iż podatek dochodowy od osób fizycznych jest podatkiem osobistym co oznacza równocześnie, iż ulgi i zwolnienia podatkowe również przysługują indywidualnie konkretnemu podatnikowi. Zatem poniesienie wydatku za inną osobę (innego podatnika) nawet będącego opiekunem (przewodnikiem) osoby niepełnosprawnej nie uprawnia osoby niepełnosprawnej do odliczenia od swojego dochodu kwoty wydatku poniesionego w związku z pobytem razem z nią na turnusie rehabilitacyjnym w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego opiekuna. W katalogu odliczeń wymienionych art. 26 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zaliczanych do wydatków na cele rehabilitacyjne (w tym w pkt 6 ww. ustawy) ustawodawca nie zawarł bowiem wydatku związanego z opłaceniem pobytu na turnusie rehabilitacyjnym opiekuna osoby niepełnosprawnej, a zatem nie podlega on odliczeniu od dochodu. Wobec czego wnioskodawca zgodnie z wola ustawodawcy będzie mógł odliczyć jedynie wydatek poniesiony na swój pobyt na turnusie rehabilitacyjnym w szpitalu uzdrowiskowym.

Rozszerzająca interpretacja przepisu art. 26 ust. 7a jest niedozwolona. Zgodnie bowiem z zasadą, przyjętą w orzecznictwie NSA, jak i w doktrynie prawa podatkowego, ulgi podatkowe są wyjątkiem od zasady równości i powszechności opodatkowania. Tak więc przepisy stanowiące ulgi winny być interpretowane ściśle, niedopuszczalna jest ich interpretacja rozszerzająca.

---------------------

marbar
Posty: 2528
Rejestracja: 4 sty 2010, o 10:26

Re: sanatorium z opiekunem

Postautor: marbar » 23 lut 2011, o 11:59

BI/415-0502/05
Izba Skarbowa w Gdańsku
2006-06-30
(..)
Pismem z dnia 03 lutego 2005r. (uzupełnionym w dniach: 21.03.2005r. i 13.04.2005r.) Podatniczka zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie odliczenia od dochodu za 2004r. w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatków poniesionych z tytułu pobytu na turnusie rehabilitacyjnym za siebie i opiekującą się nią osobę.

Zdaniem Podatniczki, jako osoba niepełnosprawna z pierwszą grupą inwalidztwa (niedowład kończyn dolnych) ma prawo do odliczenia od dochodu przedmiotowych wydatków udokumentowanych fakturą VAT w ramach ulgi rehabilitacyjnej.
(..)
Z powołanych powyżej przepisów wynika, że osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa mogą odliczyć od dochodu wydatki na cele rehabilitacyjne poniesione na:

•opłacenie przewodników w kwocie nie przekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł,
•opłacenie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym.
Zasady i warunki dokonywania odliczeń wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne zostały określone w art. 26 ust. 7b - 7g ustawy z dnia 26.07.1991r. W myśl zapisu art. 26 ust. 7b tej ustawy wydatki na cele rehabilitacyjne podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie były sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. W przypadku gdy wydatki były częściowo sfinansowane (dofinansowane) z tych funduszy (środków), odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy (środków) lub zwróconą w jakiejkolwiek formie. Zgodnie zaś z art. 26 ust. 7d tej ustawy warunkiem odliczenia wydatków jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organ orzekający do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach lub decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową, albo rentę socjalną, albo orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

Ponadto wysokość wydatku poniesionego za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym ustala się na podstawie dokumentu stwierdzającego jego poniesienie (art. 26 ust. 7c ustawy z dnia 26.07.1991r.)

Zatem mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny i prawny Podatniczka jako osoba z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczona do I grupy inwalidztwa mogła odliczyć od dochodu za 2004 rok wydatki poniesione z tytułu pobytu na turnusie rehabilitacyjnym za siebie - w pełnej kwocie, oraz za opiekującą się nią osobę w ramach "ulgi na opłacenie przewodnika" w kwocie nie przekraczającej 2.280 zł., o ile zostały spełnione warunki określone w art. 26 ust. 7b ustawy z dnia 26 lipca 1991r.

(..)

marbar
Posty: 2528
Rejestracja: 4 sty 2010, o 10:26

Re: sanatorium z opiekunem

Postautor: marbar » 23 lut 2011, o 12:02

I/415/Z-6/05
Urząd Skarbowy w Radomsku
2005-04-05
(..)
odliczeniu od dochodu przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają jedynie wydatki poniesione w związku z pobytem i leczeniem osoby niepełnosprawnej na turnusie rehabilitacyjnym. Odliczeniu z tytułu powyższej ulgi nie podlegają natomiast wydatki związane z pobytem rodzica bądź opiekuna.
(..)

marbar
Posty: 2528
Rejestracja: 4 sty 2010, o 10:26

Re: sanatorium z opiekunem

Postautor: marbar » 23 lut 2011, o 12:09

czyli ewentualnie można się pokusić o to odliczenie, ale nie w ramach opłaty za turnus, tylko jako "opłacenie przewodnika osoby niepełnosprawnej" 9limitowane kwotowo) - z tym, że opłacony przewodnik musiałby wykazać w zeznaniu rocznym ten dochód do opodatkowania.

Bartek
Posty: 2493
Rejestracja: 30 gru 2009, o 15:39

Re: sanatorium z opiekunem

Postautor: Bartek » 23 lut 2011, o 12:10

A jak by przewodnik miałby pecha i dobrze zarabiał to niepełnosprawny odliczyłby sobie 18%,a przewodnik zabulił 32%..świetny "biznes" dla..US :)

marbar
Posty: 2528
Rejestracja: 4 sty 2010, o 10:26

Re: sanatorium z opiekunem

Postautor: marbar » 23 lut 2011, o 12:16

a jeśli przewodnik nie ma dochodów - nie zapłaci podatku, osoba niepełnosprawna odliczy.

Ps. Bartus, a dlaczego jesteś PRZECIWNY płaceniu podatków?
"Oby Polska rosła w siłę, a ludzie żyli dostatniej"

Bartek
Posty: 2493
Rejestracja: 30 gru 2009, o 15:39

Re: sanatorium z opiekunem

Postautor: Bartek » 23 lut 2011, o 12:19

No właśnie żeby żyli dostatniej to muszą płacić niższe podatki :)

Ja to w ogóle jestem za likwidacją całego tego ZUSu. Niech sobie każdy odkłada na starość jak chce : lokaty,giełda,fundusze,skarpeta a nie kurna jakiś ZUS który nawet nie trzyma tej kasy na jakimś oprocentowanym rachunku.

Gosia13

Re: sanatorium z opiekunem

Postautor: Gosia13 » 23 lut 2011, o 12:38

Przetrawiłam, ale zadzwoniłam do US - powiedzieli, że tylko za pobyt podatnika czyli mamy.

A wracając do ZUS, znalazłam na jednym z portali taki wpisek:

Bajka o ZUSie

Byłem dziś w ZUS-ie
O, Jezusie!
Pół dnia tam byłem.
Cud, że przeżyłem.

- Hm, proszę Pana, w tej deklaracji
W kodzie pocztowym nie mamy spacji.
- Skąd ja mam wiedzieć, gdzie wstawić kreskę?
- Musi wypełnić Pan raz jeszcze.

Więc wypisuję jeszcze raz.
Nic się nie stało. Ja mam czas.

- A tutaj, o, w słowie "składkę"
Ogonek wyszedł poza kratkę.
Mamy komputer (mądra maszyna),
Tego ogonka nie przetrzyma.
Był tu przedwczoraj taki klient,
Wstawił ogonek, a za chwilę
Komputer wysiadł
I do dzisiaj
Znaleźć nie można trzech milionów.
I komu to potrzebne, komu?

Więc wypisuję jeszcze raz.
Nic się nie stało. Ja mam czas.

- O, tu jest błąd! Fundusz wypadkowy
Mamy od wczoraj całkiem nowy.
Wzrosło o dwa przecinek trzy.
Musi Pan zmienić, przykro mi.

- Lecz kiedy byłem tu poprzednio
Wisiała kartka, tam, przede mną,
że wypadkowy po staremu
a teraz zmiana, no i czemu?

- Kartka na ścianie, że tak powiem,
jest dokumentem nieurzędowym.
A składka wzrosła, to jest fakt.
Musi Pan zmienić, nie, czy tak?

Więc wypisuję jeszcze raz.
Nic się nie stało. Ja mam czas.

Po wypełnieniu sześciokrotnym
postanowiłem być bezrobotnym.

wniosek:
ZUS z pewnością jest organizacją przestępczą, ale nie można nazwać jej zorganizowaną.


Wróć do „Program PITy 2010 IPS - problemy podatkowe”Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 2 gości