Warunki użytkowania programu PITy roczne IPS

  1. Licencja na używanie programu jest bezpłatna dla osób rozliczających własne zeznania lub dla osób bezinteresownie pomagających w rozliczeniach innym podatnikom.
  2. Osoby korzystające z programu na warunkach licencji bezpłatnej zobowiązują się do przekazania 1% podatku (o ile taki wystąpi) dowolnie wybranej Organizacji Pożytku Publicznego. Wyrażają także zgodę na to, aby program podpowiedział w zeznaniu numer KRS promowanej O.P.P.
  3. Firmy, urzędy i osoby wypełniające zeznania odpłatnie lub w ramach obowiązków służbowych powinny posiadać zakupioną licencję czasową lub zwykłą na użytkowanie modułów PIT-36 i PIT-37 z programami Formularze IPS i Biuro Rachunkowe IPS.
  4. Autor programu dołożył NAJWIĘKSZYCH starań, aby program działał prawidłowo w zakresie technicznym a szczególnie merytorycznym. Ponieważ program jest tworem myśli ludzkiej, nie można wykluczyć, że nie jest wolny od błędów. Z tego powodu autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody materialne i niematerialne.
  5. Publikowanie programu na płytach CD-ROM dołączanych do gazet i czasopism oraz publikowanie na stronach internetowych jest możliwe tylko za PISEMNĄ zgodą autora.
  6. Dozwolone jest nieodpłatne kopiowanie wersji instalacyjnej programu i przekazywanie innym osobom.

Marcin Konopka
IPS Przedsiębiorstwo Informatyczne