Najbardziej znanym i rozpoznawalnym programem autorstwa Marcina Konopki, a co za tym idzie – Przedsiębiorstwa Informatycznego IPS jest program do rocznych rozliczeń podatku o nazwie PITy i oznaczony numerem roku, za który składa się zeznanie podatkowe.

To program z najdłuższą w Polsce tradycją w elektronicznym rozliczaniu podatków.

Dostępna jest kolejna, 21 edycja programu o nazwie PITy 2018, przeznaczona do przygotowania (wydruku lub wysyłki elektronicznej) rocznych zeznań podatku dochodowego oraz ryczałtu ewidencjonowanego. Dzięki bogatemu wyposażeniu, systemowi pomocy i intuicyjności obsługi program ten może posłużyć do osobistego rozliczenia podatku.

Nowością do zastosowań profesjonalnych — obsługi klientów Biur Rachunkowych czy Kancelarii Podatkowych będzie program PITy IPS.

Ściśle współpracującym programem jest e-Poczta podatkowa – program do wysyłania i zarządzania danymi dla e-Deklaracji. Szczególnie przydatny w sytuacji, gdy nie ma możliwości natychmiastowego wysłania deklaracji. Można przygotować dokument lub całą serię zeznań podatkowych do późniejszej wysyłki.

Prezentujemy tu również program do wypełniania i drukowania dowolnych formularzy – DRUKI IPS mini. Doskonały w sytuacji gdy trzeba doraźnie, szybko wypełnić urzędowy druk.

Polecamy też uwadze nowy program przeznaczony wyłącznie dla użytkowników indywidualnych – Asystent PIT, który jest dostępny na osobnej stronie. Jego producentem jest Fundacja Nasza Szkoła przy współudziale IPS P.I.

  e-Poczta podatkowaDruki IPS MiniPITy IPS