Kto zataja swój błąd, ukrywa prawdę, jednocześnie każąc błądzić innym.

 • 19.04.2024 wersja 2.2024.10.22
  • Na DSF-1 poprawienie błędu z usunięciem kwot w poz. 21b i 21d w przypadku wybrania "Tak" w poz. 21a i jednocześnie samodzielnego wpisania kwot.
 • 18.04.2024 wersja 2.2024.10.21
  • Zaktualizowano wykaz OPP uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2023 rok w 2024 roku na podstawie aktualizacji na stronie https://niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/,
  • Poprawiono odświeżanie obliczeń na PIT-36, PIT-36S i PIT-37 w poz. "Podatek należny" dla przypadku gdy załączono JEDNOCZEŚNIE załączniki PIT/O i przelew podatkowy a rozliczenie nie było wysłane elektronicznie do systemu e-Deklaracje ani nie było drukowane. Zalecane jest otwarcie zapisanych rozliczeń z ww. formularzami i weryfikacja czy nie wystąpi komunikat informujący o wartości niezgodnej z obliczoną - dotyczy modułu za 2023 r. i za 2022 r. dla ww. rozliczeń sporządzonych na wersjach programu od wersji 2.2024.3.1 z dnia 28.12.2023 r.
 • 11.04.2024 wersja 2.2024.10.20
  • Przyśpieszenie wydruku zaawansowanego.
  • Poprawienie odczytu zapisanych w zeznaniach kwot i procentów gdy w ustawieniach regionalnych Windows ustawiony jest znak dziesiętny jako kropka (nie przecinek).
  • Różne usprawnienia.
 • 03.04.2024 wersja 2.2024.10.19
  • W wydruku uproszczonym poprawienie drukowania pól wieloliniowych gdy szerokość lub wysokość tekstu jest większa od pola.
 • 27.03.2024 wersja 2.2024.10.16
  • Konieczna aktualizacja do tej wersji w przypadku posiadania wersji 2.2024.10.15 z 25.03.2024r. z powodu zamykania się programu po edycji niektórych pól w formularzach i przez to traceniu wprowadzonych danych w edytowanym zestawie.
  • W wydruku uproszczonym przyśpieszono ok. 10 razy tworzenie wydruków i pliku PDF, uzyskano mniejszą wielkość plików PDF oraz lepszą jakość.
  • Zaktualizowano wykaz OPP uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2023 rok w 2024 roku na podstawie aktualizacji na stronie https://niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/,
  • Dla załącznika PIT/CFI dodano import danych z lat poprzednich,
  • Dostosowanie e-wysyłki DSF-1 do nowego schematu,
  • Różne usprawnienia.
 • 09.03.2024 wersja 2.2024.10.14
  • Poprawienie błędu w wydruku zaawansowanym.
  • Poprawienie działania wydruku uproszczonego.
  • Dodanie możliwości sortowania kolumn w wyborze podatnika.
  • Dostosowanie e-wysyłki PIT-36 do nowego schematu.
  • Poprawienie mechanizmu importu kwot z zeszłorocznego PIT/D.
 • 26.02.2024 wersja 2.2024.10.10
  • Usunięcie błędu "Stack overflow" występującego po wybraniu certyfikatu podpisu kwalifikowanego "Certum" i uniemożliwiającego podpisanie danych e-wysyłki.
  • Kilka usprawnień m.in. dodanie autopodpowiedzi w polach na zakładce podsumowanie.
 • 23.02.2024 wersja 2.2024.10.9
  • Dla bazy MS-SQL usunięcie błędu wprowadzonego w wersji 2.2024.10.8 z dnia 22.02.2024, który pojawiał się po otwarciu wyboru podatnika.
 • 22.02.2024 wersja 2.2024.10.8
  • Przy imporcie z PIT-RB/PIT-RBS dodano raport z importu w zakresie kwoty pozostającej do odliczenia w latach następnych,
  • Jak w PIT-28 w poz. 157a użytkownik programu niepotrzebnie wpisywał kwotę to program korygował wynik w poz. 157 do "0,00" - teraz koryguje do postaci pustego pola,
  • W PIT-28 w poz. 235 pod "więcej >" usunięto "Uwaga: ...",
  • Na PIT-28 w ramkach pod polami 22.2 i 24.2 poprawiono nazwy ulg,
  • Udoskonalenie okna komunikatów i błędów,
  • Poprawienie stabilności programu i różne usprawnienia.
 • 14.02.2024 wersja 2.2024.10.2
  • Poprawienie importu danych z programu TaxPro,
  • Zaktualizowano wykaz OPP uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2023 rok w 2024 roku na podstawie aktualizacji na stronie https://niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/,
  • Poprawka (dotycząca programu bez wpisanego numeru licencji) związana z usunięciem przez użytkownika proponowanego numeru KRS OPP lub/i podaniem przez użytkownika celu szczegółowego 1,5% bez podania numeru KRS OPP,
  • Różne usprawnienia.
 • 05.02.2024 wersja 2.2024.10.1
  • Dodano PIT-11 w części "Formularze od płatnika",
  • Dodano PIT-R jako załącznik do PIT-11 w części "Formularze od płatnika",
  • Na PIT-36S poprawiono warunki wyświetlania komunikatu "Wykazano należne zaliczki podatnika w poz. 90, a nie podano kwoty w poz. 24." (komunikat nie znikał jak wypełniono poz. 24),
  • W e-wysyłce dla PIT-37 poprawiono warunki dołączenia ORD-ZU (przy zaznaczonym przełączniku nr 1 w poz. 8 na PIT-37 i dołączonym ORD-ZU, blokowana była możliwość wysłania rozliczenia).
 • 01.02.2024 wersja 2.2024.9.1
  • Dodano PIT-40A/11A samodzielny w części "Formularze od płatnika",
  • Różne usprawnienia.
 • 31.01.2024 wersja 2.2024.8.1
  • Dodano PIT/D jako załącznik do PIT-28, PIT-36 i PIT-37,
  • Wersja finalna PIT/CFI jako załącznik do PIT-CFC,
  • Dodano PIT-R samodzielny w części "Formularze od płatnika",
  • Różne usprawnienia.
 • 26.01.2024 wersja 2.2024.7.1
  • Wersja finalna PIT/O jako załącznik do PIT-28, PIT-36, PIT-36L i PIT-37,
  • Różne usprawnienia.
 • 25.01.2024 wersja 2.2024.6.1
  • Dodano PIT-36 (z e-wysyłką) z PIT/B, PIT/BR, PIT/Z, PIT/DS, PIT/O (wersja testowa), PIT-2K, PIT/M, PIT/ZG, PIT/MIT, PIT/NZI, PIT/PM, PIT/IP, PIT/SE, SSE-R, SSE/A, SSE-R/A, ORD-ZU, Przelew podatkowy (1 odc.) i (1x2 odc.), UPO,
  • PIT-36S (wersja finalna),
  • PIT-37 (wersja finalna),
  • Na PIT/O dodano podpola 35f1-35g2 i 36f1-36g2 dotyczące ulgi na zabytki na zasadzie praw nabytych,
  • W PIT-36L poprawiono przeliczanie poz. 80 dla przypadku gdy wypełniono PIT-36L a następnie dołączono PIT/O (w wersji testowej) i wpisano kwotę w poz. 29a na PIT/O,
  • Dodano SSE-R jako załącznik do PIT-36S,
  • Dodano broszury do zeznań PIT-36 i PIT-37,
  • Dodano broszury do załączników PIT/O i PIT/D,
  • Rozbudowano dodatkowe opracowania dla PIT-28, PIT-36L, PIT-36 i PIT-37 w zakresie przychodów zwolnionych od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148, 152-154 ustawy o PDoF,
  • Na NIP-7 w tytule formularza usunięto pole skreśleń na tekście "OSOBY FIZYCZNEJ BĘDĄCEJ PODATNIKIEM LUB PŁATNIKIEM",
  • Różne usprawnienia.
 • 10.01.2024 wersja 2.2024.5.1
  • Dodano broszury do zeznań PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-39,
  • Zaktualizowano tablicę wyboru gmin,
  • W menu Pomoc dodano "Ulga dla młodych i ulga abolicyjna",
  • Zaktualizowano wykaz OPP uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2023 rok w 2024 roku na podstawie aktualizacji na stronie https://niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/.
 • 04.01.2024 wersja 2.2024.4.1
  • Dodano PIT/O (wersja testowa) jako załącznik do PIT-37, PIT-36L i PIT-28,
  • Wersja finalna PIT/O jako załącznik do PIT-36S, PIT-36LS i PIT-28S,
  • Dodano SSE/A i SSE-R/A jako załączniki do PIT-36S,
  • Dodano PIT-8C w części "Formularze od płatnika",
  • Dodano e-wysyłkę do PIT-28, PIT-28S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-36S, PIT-OP, PIT-DZ, PIT-CFC,
  • Dodano broszurę do zeznania PIT-38,
  • Rozbudowano zawartość strony https://taxopedia.pl/ o "PITopedia 2023".
 • 28.12.2023 wersja 2.2024.3.1
  • Dodano PIT-37 (wersja testowa) z PIT-2K, ORD-ZU, Przelew podatkowy (1 odc.) i (1x2 odc.), UPO,
  • Dodano PIT-36S (wersja testowa) z PIT/B, PIT/BR, PIT/Z, PIT/ZG, PIT/MIT, PIT/NZI, PIT/PM, PIT/IP, PIT/SE, ORD-ZU, Przelew podatkowy (1 odc.) i (1x2 odc.), UPO,
  • Dodano PIT/O (wersja testowa) jako załącznik do PIT-36S, PIT-36LS i PIT-28S,
  • Wersja finalna PIT/SE jako załącznik do PIT-36L i PIT-36LS,
  • Wersja finalna PIT/ZG jako załącznik do PIT-36L i PIT-36LS,
  • Dodano opracowanie "O rozliczeniu dochodów uzyskanych za granicą",
  • Dodano e-wysyłkę do APA-P.
  • Dla bazy SQLite poprawiono odszukiwanie (bez względu na wielkość polskich znaków) zapisanych rozliczeń oraz podatników.
 • 15.12.2023 wersja 2.2024.2.1
  • Dodano PIT-28/B jako załącznik do PIT-28 i PIT-28S,
  • PIT-28 (wersja finalna),
  • PIT-28S (wersja finalna),
  • PIT-36LS (wersja finalna),
  • Dodano e-wysyłkę do PIT-CSR/PIT-CSRS,
  • Dodano e-wysyłkę do PIT-RB/PIT-RBS,
  • Zaktualizowano wykaz OPP uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2023 rok w 2024 roku na podstawie aktualizacji na stronie https://niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/,
  • Dodano opracowanie "O rozliczeniu jako osoba samotnie wychowująca dziecko",
  • Dodano opracowanie "O rozliczeniu wspólnie z małżonkiem",
  • W menu "Pomoc" dodano opracowanie "Limity i wskaźniki".
  • Poprawienie wyboru kwoty autoryzującej w zależności od roku, w którym jest wysyłane zeznanie.
 • 07.12.2023 wersja 2.2024.1.2
  • Premiera PITy IPS z rozliczeniami za 2023 rok.
  • Obecnie dostępne
   • PIT-36L z PIT/B, PIT/BR, PIT/Z, PIT/ZG (wersja testowa), PIT/DS, PIT/MIT, PIT/NZI, PIT/PM, PIT/IP, PIT/SE (wersja testowa), ORD-ZU, Przelew podatkowy (1 odc.) i (1x2 odc.), UPO,
   • PIT-38 z załącznikami,
   • PIT-39 z załącznikami,
   • PIT-16A z załącznikami (z e-wysyłką),
   • PIT-RB/PIT-RBS z załącznikami,
   • PIT-CSR/PIT-CSRS z załącznikami,
   • PIT-DZ z załącznikami,
   • DSF-1 z załącznikami (z e-wysyłką),
   • APA-P z załącznikami,
   • PIT-CFC z PIT/CFI (wersja testowa), ORD-ZU, Przelew podatkowy (1 odc.) i (1x2 odc.), UPO,
   • ZAP-3 z załącznikiem (z e-wysyłką),
   • NIP-7 z załącznikami (z e-wysyłką),
   • PIT-OP z załącznikiem,
   • PIT-28 (wersja testowa) z PIT-2K, ORD-ZU, Przelew podatkowy (1 odc.) i (1x2 odc.), UPO,
   • PIT-28S (wersja testowa) z ORD-ZU, Przelew podatkowy (1 odc.) i (1x2 odc.), UPO,
   • PIT-36LS (wersja testowa) z PIT/B, PIT/BR, PIT/Z, PIT/ZG (wersja testowa), PIT/MIT, PIT/NZI, PIT/PM, PIT/IP, PIT/SE (wersja testowa), ORD-ZU, Przelew podatkowy (1 odc.) i (1x2 odc.), UPO.
   • Poprawienie wyboru kwoty autoryzującej w zależności od roku, w którym jest wysyłane zeznanie.

  • 31.07.2023 wersja 2.2023.20.2
   • Usunięcie błędu odczytu rozliczeń z lat 2017..2019 powstałego w wersji 2.2023.20.1.
  • 13.07.2023 wersja 2.2023.20.1
   • Rozbudowano obliczenia w poz. 39-40 na PIT/O dla przypadku małżonków, między którymi istnieje wspólność majątkowa (dodano możliwość automatycznego podziału wspólnej kwoty wydatków w ramach ulgi na zabytki pomiędzy małżonków oraz na poszczególne PIT-y/O danej os. fizycznej).
   • Zaktualizowano wykaz OPP uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2022 rok w 2023 roku na podstawie aktualizacji na stronie https://niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/.
  • 25.05.2023 wersja 2.2023.19.2
   • W PIT/O do poz. 37-42 dodano pomoc kontekstową w postaci dodatkowych opracowań.
   • W PIT/O do poz. z części E rozbudowano pomoc kontekstową o dodatkowe opracowanie na temat ulgi na rodzin 4+.
   • Zaktualizowano wykaz OPP uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2022 rok w 2023 roku na podstawie aktualizacji na stronie https://niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/.
  • 18.05.2023 wersja 2.2023.19.1
   • Na prośbę użytkowników dodano PIT-11(29) w części "Formularze od płatnika".
   • W PIT-39 dodano opcję wyłączania tła na str. 1 przy wydruku.
   • Na zakładce "Podsumowanie" dopracowano zaznaczanie kwadratu w poz. 429a na PIT-36 przy zmianie rozliczenia z małżonków osobno (w przypadku gdy PIT-37 był utworzony dla podatnika a PIT-36 dla małżonka) na małżonków razem.
   • Dopracowano zaznaczanie kwadratu w poz. 55a / 56a na PIT/O przy zmianie z rozliczenia małżonków osobno na razem.
   • Dostosowanie e-wysyłki PIT-36 i PIT-CFC do nowych schematów.
   • Różne usprawnienia.
  • 22.04.2023 wersja 2.2023.18.1
   • Dodano PIT-40A/11A w części "Formularze od płatnika".
   • W PIT/O do poz. 11-36, 43-45, 48-54 i 57-59 oraz do poz. z części D i E dodano pomoc kontekstową w postaci dodatkowych opracowań.
   • Dodano dodatkowe opracowanie dotyczące ulgi dla pracujących seniorów, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dostępne jako pomoc kontekstowa do odpowiednich pól na PIT-36 i PIT-37).
   • Różne usprawnienia.
  • 31.03.2023 wersja 2.2023.17.1
   • Rozbudowano opisy w oknach z podpolami na PIT-37 w części C i na PIT-36L w części D w zakresie przychodów zwolnionych od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 i 152-154 ustawy.
   • Dodano opracowanie "O rozliczeniu jako osoba samotnie wychowująca dziecko".
   • Dodano dodatkowe opracowania do PIT-28 i PIT-28S.
  • 24.03.2023 wersja 2.2023.16.1
   • Dodano "Kalkulator HPN" w poz. 137 na PIT-37, w poz. 316 na PIT-36 oraz na zakładce "Podsumowanie".
   • Rozbudowano opisy w oknach z podpolami na PIT/B i PIT/ZG oraz na PIT-36 w części D w zakresie przychodów zwolnionych od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 i 152-154 ustawy.
   • Dodano opracowanie "O rozliczeniu wspólnie z małżonkiem".
   • Różne usprawnienia.
  • 16.03.2023 wersja 2.2023.15.5
   • Dodanie opcji "Rozliczenie \ Asystent danych PIT \ konwersja PIT-28, PIT-36L -> PIT-36".
  • 03.03.2023 wersja 2.2023.15.2
   • Na prośbę użytkowników rozbudowano funkcjonalność programu w zakresie przychodów zwolnionych od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 i 152-154 ustawy, tj. na PIT/B i PIT/ZG dodano podpola na przychody zwolnione jedynie w celu przenoszenia ich na zeznania główne PIT-36L i PIT-36 (przychodów zwolnionych krajowych i zagranicznych z metodą odliczenia proporcjonalnego nie wykazuje się w załącznikach) oraz w części na przychody zwolnione na PIT-36L, PIT-36 i PIT-37 dodano podpola "z tego:".
   • W menu Pomoc dodano "PIT/B a przychody zwolnione na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 152-154 ustawy".
   • W PIT/O do poz. 55 i 56 dodano pomoc kontekstową w postaci dodatkowych opracowań.
   • Zaktualizowano wykaz OPP uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2022 rok w 2023 roku na podstawie aktualizacji na stronie https://niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/.
   • Różne usprawnienia.
  • 15.02.2023 wersja 2.2023.14.2
   • Dodano e-wysyłkę do PIT-36S.
   • Dodano e-wysyłkę do PIT-36LS.
   • Dodano e-wysyłkę do PIT-CFC.
  • 13.02.2023 wersja 2.2023.13.1
   • Dodano PIT/D i PIT-2K do zeznań PIT-37, PIT-36, PIT-28.
   • Dodano PIT-R samodzielny w części "Formularze od płatnika".
   • Na PIT-28/B dodano przełączniki "Ignoruj udział procentowy" w poz. 30-47 w części C.1 i C.2.
   • Na PIT-37 w poz. 140 i 141 dodano przełączniki 140b.1 i 141b.1.
   • Na PIT-36 w poz. 424 i 425 dodano przełączniki 424b.1 i 425b.1.
   • Dla PIT/ZG w dodatkowych opracowaniach dla poz. 8-10 dodano wyjaśnienie w zakresie "PIT/ZG a przychody zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy".
   • Różne usprawnienia.
  • 06.02.2023 wersja 2.2023.12.1
   • Dodano załączniki SSE-R, SSE/A i SSE-R/A dla PIT-36.
   • Dodano załączniki SSE-R, SSE/A i SSE-R/A dla PIT-36S.
   • Na PIT/B w poz. 7, poz. 15 w części C.1 i poz. 15 w części C.2 dodano "więcej >" z wyjaśnieniami ("UWAGA ...") oraz analogicznie rozbudowano "Dodatkowe informacje" dostępne jako pomoc kontekstowa do pól.
  • 02.02.2023 wersja 2.2023.11.1
   • Dodano DSF-1 z e-wysyłką i załącznikami: ORD-ZU, przelew podatkowy (1 odc.), przelew podatkowy (1x2 odc.), UPO.
   • Zmodyfikowano opis podpola 28c i 33b na PIT-36L i rozbudowano tekst pod "więcej >" obok tych podpól (w nawiązaniu do broszury).
   • Zmodyfikowano opis podpola 20c na PIT-36LS i rozbudowano tekst pod "więcej >" obok tego podpola (w nawiązaniu do broszury).
  • 31.01.2023 wersja 2.2023.10.1
   • Dodano PIT-28S z e-wysyłką i załącznikami: PIT-28/B, PIT/WZR, PIT/O, ORD-ZU, przelew podatkowy (1 odc.), przelew podatkowy (1x2 odc.), UPO.
   • Dodano e-wysyłkę do PIT-36.
   • Dodano broszury do zeznań PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-38 i PIT-39 oraz do załącznika PIT/D.
   • Dodano PIT-8C w części "Formularze od płatnika".
   • W menu "Rozliczenie" dodano opcję "Wydruk zestawienia rozliczeń".
  • 24.01.2023 wersja 2.2023.9.1
   • Dodano PIT-36LS (bez e-wysyłki) z załącznikami: PIT/B, PIT/BR, PIT/Z, PIT/ZG, PIT/O, PIT/MIT, PIT/WZ, PIT/NZI, PIT/PM, PIT/IP, PIT/SE, ORD-ZU, przelew podatkowy (1 odc.), przelew podatkowy (1x2 odc.), UPO.
  • 24.01.2023 wersja 2.2023.8.1
   • Dodano PIT-28 z e-wysyłką i załącznikami: PIT-28/B, PIT/WZR, PIT/O, ORD-ZU, przelew podatkowy (1 odc.), przelew podatkowy (1x2 odc.), UPO.
   • Dodano broszury do zeznania PIT-37 oraz do załącznika PIT/O.
  • 20.01.2023 wersja 2.2023.7.1
   • Dodano PIT-36L (z e-wysyłką).
  • 19.01.2023 wersja 2.2023.6.1
   • Dodano e-wysyłkę dla PIT-36L i PIT-RB/RBS.
   • W ustawieniach programu (Rozliczenie / Ustawienia programu / Ogólne) dodano przełącznik "Pokazuj domyślnie komunikaty z błędami oraz informacjami na rozliczeniu". Ustawienie włącza lub wyłącza przełącznik "Pokazuj wszystkie" w nowo otwartym rozliczeniu.
  • 17.01.2023 wersja 2.2023.5.1
   • Dodano PIT/O dla PIT-37, PIT-36, PIT-36S. Aktualna wersja programu nie umożliwia podziału wspólnej kwoty wydatków poniesionych w ramach ulgi na zabytki pomiędzy małżonków oraz na poszczególne PIT-y/O danej os. fizycznej.
  • 12.01.2023 wersja 2.2023.4.1
   • Dodano PIT-36S (bez e-wysyłki) z załącznikami: PIT/B, PIT/BR, PIT/Z, PIT/ZG, PIT/MIT, PIT/WZ, PIT/NZI, PIT/PM, PIT/IP, PIT/SE, ORD/ZU, Przelew podatkowy (1 odc.) i (1x2 odc.), UPO.
   • W PIT-36 usunięto nadmiarowy komunikat do poz. 228, 229 informujący o skorygowaniu kwoty do wysokości 10% dochodu osiągniętego z pozarolniczej działalności gospodarczej. Dotyczył sporadycznych przypadków.
  • 07.01.2023 wersja 2.2023.3.2
   • Dodano PIT-36 (bez e-wysyłki) z załącznikami: PIT/B, PIT/BR, PIT/Z, PIT/DS, PIT/M, PIT/ZG, PIT/MIT, PIT/WZ, PIT/NZI, PIT/PM, PIT/IP, PIT/SE, ORD/ZU, Przelew podatkowy (1 odc.) i (1x2 odc.), UPO.
  • 02.01.2023 wersja 2.2023.2.1
   • Dodano PIT-37 z e-wysyłką i z załącznikami: ORD-ZU, przelew podatkowy (1 odc.), przelew podatkowy (1x2 odc.), UPO.
  • 30.12.2022 wersja 2.2023.1.1
   • Dodano PIT-CFC z załącznikami
   • W menu "Pomoc" dodano opracowanie "Limity i wskaźniki"
   • W menu "Pomoc" dodano opracowanie "O rozliczeniu dochodów uzyskanych za granicą"
   • Rozbudowano zawartość strony https://taxopedia.pl/ o "PITopedia 2022"
  • 27.12.2022 wersja 2.2023.0.1
   • Premiera PITy IPS moduł za 2022 r. zawierająca:
    • PIT-38 z załącznikami,
    • PIT-39 z załącznikami,
    • PIT-16A z załącznikami (z e-wysyłką),
    • PIT-RB/PIT-RBS z załącznikami,
    • PIT-CSR/PIT-CSRS z załącznikami (z e-wysyłką),
    • PIT-DZ z załącznikami (z e-wysyłką),
    • APA-P z załącznikami (z e-wysyłką),
    • ZAP-3 z załącznikiem (z e-wysyłką),
    • NIP-7 z załącznikami (z e-wysyłką),
    • PIT-OP z załącznikami.

   

  • 06.05.2022 wersja 2.2022.21.8
   • Dodanie komunikatu o wydłużeniu terminu dotyczącego możliwości przekazania kwoty 1% podatku należnego na rzecz OPP po okresie rozliczeniowym w związku z nieodwołaniem do końca marca 2022 roku stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz rozbudowa podstawy prawnej dostępnej jako pomoc kontekstowa do poszczególnych pól na te dane.
   • Różne usprawnienia.
  • 29.04.2022 wersja 2.2022.21.7
   • Zaktualizowano listę uprawnionych OPP.
  • 27.04.2022 wersja 2.2022.21.6
   • Drobne usprawnienia.
  • 21.04.2022 wersja 2.2022.21.5
   • Przywrócenie poprawnego wpisywania, obliczania i zapamiętywania działań matemetycznych w sumatorze kwot.
  • 14.04.2022 wersja 2.2022.21.3
   • Przy tworzeniu nowego rozliczenia na podstawie zeszłego roku usunięto import kwot z "Podział kwot odliczeń z PIT-ów od płatnika dla podatnika" (tj. gdy na rozliczeniu za 2020 r. dane były wprowadzane przy pomocy formularzy "wejściowych" PIT-11 i PIT-40A/11A).
   • Na PIT/O do poszczególnych pól dodano pomoc kontekstową w postaci dodatkowych informacji dotyczących wydatków rehabilitacyjnych.
   • W pozycjach sumatora dodano uwzględnianie kwot wprowadzanych ze spacjami.
   • W pozycjach sumatora poprawiono uwzględnianie kwot składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z PIT-11 i PIT-40A/11A w przypadku dopisywania kolejnych kwot składek bezpośrednio w sumatorze.
  • 31.03.2022 wersja 2.2022.21.2
   • W DSF-1 usunięto automatyczne wstawianie roku do poz. 3 - błąd powstał na wersji 2.2022.21.1 programu z 29.03.2022 r.
  • 29.03.2022 wersja 2.2022.21.1
   • Uwaga: poprawiono e-wysyłkę PIT-36 z kilkoma PIT/B (przy e-wysyłce PIT-36 z kilkoma PIT/B program w pliku XML nie wykazywał kwot z części B z pierwszego PIT/B). Zeznania PIT-36 z kilkoma PIT/B (gdy wypełniono część B) należy wysłać ponownie jako korekty.
   • Dla rodzajów rozliczeń "osoby samotnie wychowująca dziecko" i "Małżonków razem" dodano możliwość utworzenia "zerowych" z działalności gospodarczej PIT-36L.
   • Na PIT/SE w poz. 36 dodano ograniczenie do limitu wynikające z opisu przed tą pozycją.
   • Na PIT/O do poszczególnych pól dodano pomoc kontekstową w postaci dodatkowych informacji dotyczących: darowizn na cele pożytku publicznego, darowizn na cele kultu religijnego, darowizn na cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi, darowizn na cele kształcenia zawodowego, darowizn na cele odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie, darowizn na przeciwdziałanie COVID-19, darowizn w formie tabletów i laptopów, darowizn wynikających z odrębnych ustaw, zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, wydatków z tytułu użytkowania sieci Internet, wydatków na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, wpłat na IKZE, innych ulg odliczanych od dochodu (przychodu), ulgi uczniowskiej, składek na ubezpieczenia społeczne dot. umowy aktywizacyjnej, ulgi na dzieci i innych ulg odliczanych od podatku.
   • Import do PIT-38: dodano informację o kosztach uzyskania przychodów, które nie zostały potrącone w 2020 r.
   • Rozbudowano linki do fragmentów ustaw np. na "rysunkach" formularzy.
   • Rozbudowana pomoc kontekstową (podstawę prawną) do PIT-36, PIT-37.
   • W tablicach wyboru w polach na walutę, w której prowadzony jest rachunek, dodano sortowanie wg najczęściej wybieranych.
  • 16.03.2022 wersja 2.2022.20.1
   • Dodanie e-wysyłki PIT-36S.
  • 12.03.2022 wersja 2.2022.19.4
   • W oknie e-wysyłki "Wysyłanie zeznania" dodano informację o możliwości wpisania kwoty weryfikacyjnej z części "Przychody zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy" z PIT-37 / PIT-36 (możliwe w przypadku gdy nie było kwot w części "Dochody / straty ze źródeł przychodów").
   • W imporcie z Excela poprawiono pobieranie wartości niektórych podpól.
  • 10.03.2022 wersja 2.2022.19.2
   • Dodano PIT-11 (jako formularz otrzymany od płatnika).
   • Na PIT/O do poz. 49 i 50 dodano pomoc kontekstową w postaci dodatkowych informacji (dotyczącą tzw. „ulgi na powrót”).
   • Dla rozliczenia małżonków razem na PIT/O w poz. 49 i 50 zaktualizowano warunki wyświetlania komunikatów (dot. przypadków gdy tylko jedno z małżonków korzysta z odliczenia tzw. „ulgi na powrót”).
   • Dla rodzajów rozliczeń "osoby samotnie wychowująca dziecko" i "Małżonków razem" dodano możliwość utworzenia "zerowych" z działalności gospodarczej załączników do PIT-28 (np. PIT-28/B).
   • Do listy kwot autoryzujących e-wysyłkę dodano możliwość pobierania także kwot z części "Przychody zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy" z PIT-37 / PIT-36 (możliwe w przypadku gdy nie było kwot w części "Dochody / straty ze źródeł przychodów").
   • Dla PIT/O i PIT/D poprawiono przejście do broszur informacyjnych dostępnych na stronie https://taxopedia.pl/
  • 01.03.2022 wersja 2.2022.18.5
   • Dodano informację dotyczącą "zerowych" z działalności gospodarczej PIT-28 (np. załączenie "zerowego" PIT-28/B) lub "zerowych" PIT-36L i możliwości rozliczenia się jako os. samotnie wychowująca dziecko lub razem małżonków, przy spełnieniu pozostałych warunków dla danego rodzaju rozliczenia.
  • 24.02.2022 wersja 2.2022.18.3
   • UWAGA! Poprawiony błąd w danych zeznań wysyłanych do systemu e-Deklaracje, które zostały wypełnione przy pomocy formularzy "wejściowych" PIT-40A/11A, PIT-8C, PIT-R. Polegał on na pomijaniu danych naniesionych na tych formularzach (np. kwota przychodu). Dane pól wynikowych (np. dochód, podatek) były poprawne. Najlepiej wysłać zeznanie ponownie jako korektę aby podatnik uniknął ew. wezwania do urzędu skarbowego.
   • Dodano linki do fragmentów ustaw na PIT-36, PIT-36S i PIT-36LS.
   • Poprawienie importu z Excela formularzy PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS.
  • 22.02.2022 wersja 2.2022.18.1
   • Dodano PIT/D i PIT-2K dla PIT-36 i PIT-37.
   • Dodano linki do fragmentów ustaw na PIT-37.
   • Dodano broszury do zeznań PIT-36S, PIT-36LS i PIT-39.
   • Na podglądzie wydruku uproszczonym poprawiono ułożenie poziomych stron (str. 2 na PIT-28).
  • 21.02.2022 wersja 2.2022.17.2
   • Poprawa wydruku uproszczonego.
  • 19.02.2022 wersja 2.2022.17.1
   • Dodano PIT/D i PIT-2K dla PIT-28.
   • W wydruku uproszczonym poprawiono wydruk 2 strony (poziomej) PIT-28.
   • Dodano broszury do zeznań PIT-36, PIT-36L i PIT-38 oraz do załączników PIT/O i PIT/D.
   • Dodano linki do fragmentów ustaw na PIT-28/B i PIT/WZ.
  • 16.02.2022 wersja 2.2022.16.1
   • Dodano SSE-R, SSE/A, SSE-R/A do: PIT-36 i PIT-36S.
  • 15.02.2022 wersja 2.2022.15.1
   • Dodano PIT-36S z załącznikami PIT/B, PIT/BR, PIT/Z, PIT/O, PIT/ZG, PIT/MIT, PIT/WZ, PIT/NZI, PIT/PM, PIT/IP, PIT/SE, ORD-ZU, UPO.
   • Dodano PIT-R (jako formularz otrzymany od płatnika).
   • Dodano broszurę do PIT-37.
   • Dodano linki do fragmentów ustaw na formularzu PIT-28S.
  • 12.02.2022 wersja 2.2022.14.3
   • Dodano PIT/Z do: PIT-36, PIT-36L, PIT-36LS.
   • Zaktualizowano treść ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
   • Zaktualizowano opracowania "Kto może rozliczyć dochody jako osoba samotnie wychowująca dziecko?" i "Kto może rozliczyć dochody wspólnie z małżonkiem?".
   • Na PIT/O dodano podpola 27t i 28t.
   • Na PIT/O rozbudowano opisy pod "więcej >" i pod "dodatkowe warunki >" w okienkach z podpolami w poz. 27 i 28.
   • Na PIT/O rozbudowano opis pod "więcej >" w okienkach z podpolami w poz. 47 i 48.
  • 12.02.2022 wersja 2.2022.13.1
   • Dodanie e-wysyłki do PIT-36.
   • Poprawienie przywracania okien programu z paska zadań.
   • Kilka innych poprawek.
  • 09.02.2022 wersja 2.2022.12.1
   • Dodano PIT-28S z załącznikami PIT-28/B, PIT/WZR, PIT/O, ORD-ZU, UPO i e-wysyłką.
   • Usunięcie zbędnie pojawiającego się komunikatu dotyczącego wypełnienia celu szczegółowego 1% w przypadku wystąpienia podatku należnego / ryczałtu należnego w wysokości „0” zł.
   • Usunięcie błędu "runtime error 216" występującego czasami podczas zamykania programu.
  • 08.02.2022 wersja 2.2022.11.1
   • Dla sposobów rozliczenia "Osoby samotnie wychowującej dziecko", "Małżonków razem", "Małżonków osobno" dodano PIT-28 z załącznikami PIT-28/B, PIT/WZR, PIT/O, ORD-ZU, Przelew podatkowy (1 odc.) i Przelew podatkowy (1x2 odc.), UPO i e-wysyłką.
  • 07.02.2022 wersja 2.2022.10.2
   • W PIT-28 w poz. 184 poprawiono pilnowanie limitu pięciokrotności stawek wynikających z art. 17 ustawy o ryczałcie.
  • 05.02.2022 wersja 2.2022.10.1
   • Dodano PIT/O do PIT-36.
  • 04.02.2022 wersja 2.2022.9.1
   • Dodano PIT-36 z załącznikami PIT/B, PIT/BR, PIT/DS, PIT/M, (PIT/O w opracowaniu), PIT/ZG, PIT/MIT, PIT/WZ, PIT/NZI, PIT/PM, PIT/IP, PIT/SE, ORD-ZU, Przelew podatkowy (1 odc.), Przelew podatkowy (1x2 odc.), UPO.
   • Na PIT-36L w części J zaktualizowano kolejność poruszania się za pomocą TAB z wg numerów pól na tematyczną.
   • Na PIT-36LS w części J zaktualizowano kolejność poruszania się za pomocą TAB z wg numerów pól na tematyczną.
   • W menu Pomoc / Akty prawne / O unikaniu podwójnego opodatkowania: dodano przejście do wykazu umów na stronie https://taxopedia.pl/.
   • W PIT/O załączonym do PIT-37 w części E poz. 8 poprawiono wyświetlanie komunikatów pojawiających się dla rozliczenia innego niż rozliczenie małżonków razem.
   • Zaktualizowano pobieranie kwoty autoryzującej przy e-wysyłce dla modułów starszych niż za 2021 rok.
  • 03.02.2022 wersja 2.2022.8.1
   • Dodano z poziomu zakładki "Indywidualnie" PIT-28 z załącznikami PIT-28/B, PIT/WZR, PIT/O, ORD-ZU, Przelew podatkowy (1 odc.) i Przelew podatkowy (1x2 odc.), UPO i e-wysyłką.
   • Dodano PIT-CFC z załącznikami PIT/CFI, ORD-ZU, Przelew podatkowy (1 odc.), Przelew podatkowy (1x2 odc.), UPO z e-wysyłką.
   • Dodano e-wysyłkę do PIT-36LS.
   • Na stronie https://taxopedia.pl/ w "PITopedia 2021" dodano wykaz umów/konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania i innych aktów prawnych (w przygotowaniu jest przejście z programu z poziomu menu Pomoc).
  • 02.02.2022 wersja 2.2022.7.1
   • Dodano Przelew podatkowy (1 odc.) dla PIT-37, PIT-36L, PIT-38, PIT-39, DSF-1.
   • Dodano Przelew podatkowy (1x2 odc.) dla PIT-37, PIT-36L, PIT-38, PIT-39, DSF-1.
   • Dodano linki do fragmentów ustaw na PIT-36L.
   • Na stronie https://taxopedia.pl/ w "PITopedia 2021" dodano tabelę umów międzynarodowych o wymianie informacji w sprawach podatkowych (także przejście z programu z poziomu menu Pomoc) i tabelę z rozporządzeniami dotyczącymi zaniechań opodatkowania.
   • Usunięcie błędu w wydruku zaawansowanym uniemożliwiającego wydruk na drukarkę (oprócz wewnętrznego zapisu do pliku PDF).
  • 29.01.2022 wersja 2.2022.6.1
   • Dodano PIT-36LS z załącznikami PIT/B, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/O, PIT/MIT, PIT/WZ, PIT/NZI, PIT/PM, PIT/IP, PIT/SE, ORD-ZU, UPO.
  • 26.01.2022 wersja 2.2022.5.1
   • Dodano PIT-37 z załącznikami PIT/O, ORD-ZU, UPO oraz e-wysyłką.
   • Dla PIT-36L dodano załącznik PIT/BR.
   • Dodano PIT-40A/11A (jako formularz otrzymany od płatnika).
   • Dodano OLDCT.
   • Dodano e-wysyłkę do APA-P.
  • 22.01.2022 wersja 2.2022.4.6
   • Dodanie e-wysyłki do PIT-36L.
   • Poprawienie pozycji wypełnień i wyglądu czcionek na wydruku do PDF.
  • 21.01.2022 wersja 2.2022.4.5
   • Poprawienie obsługi licencji za poprzednie lata rozliczeń.
   • Dodanie e-wysyłki PIT-OP.
  • 20.01.2022 wersja 2.2022.4.4
   • Usunięcie błędu drukowania w wydruku zaawansowanym (na wydruku brak rysunku formularza) wprowadzonego w poprzedniej wersji tj. z dnia 19 stycznia.
   • Usunięcie błędów wyświetlania listy zapisanych rozliczeń (i innych elementów) przy niestandardowych ustawieniach ekranu Windows (np. "duży kontrast").
  • 19.01.2022 wersja 2.2022.4.1
   • Dla PIT-38 dodano załącznik PIT/ZG
   • Dla PIT-39 dodano załącznik PIT/ZG
   • Dla PIT-36L dodano załączniki PIT/B, PIT/IP, PIT/ZG, PIT/O, PIT/NZI
   • Dodano APA-P oraz APA-P zał.
   • Dodano PIT-8C (jako formularz otrzymany od płatnika)
   • Dodano e-wysyłkę do DSF-1
  • 13.01.2022 wersja 2.2022.3.1
   • Dla PIT-36L dodano załączniki PIT/MIT, PIT/PM, PIT/WZ, PIT/SE.
   • Dodano e-wysyłkę do PIT-39 (do użycia w e-deklaracjach od 17.01.2022 r.)
   • Dodano e-wysyłkę do PIT-38 (do użycia w e-deklaracjach od 18.01.2022 r.)
  • 10.01.2022 wersja 2.2022.2.1
   • Dodano PIT-36L z załącznikami PIT/DS i ORD-ZU
    • Dodano e-wysyłkę do PIT-16A
    • Dodano e-wysyłkę do PIT-19A
  • 05.01.2022 wersja 2.2022.1.152
   • Premiera PITy IPS edycja za 2021 rok.
   • UWAGA! W przypadku niemożności pobrania aktualizacji poprzez program prosimy pobrać plik ze strony przez przeglądarkę internetową.
   • Program zawiera
    • PIT-16A z załącznikami,
    • PIT-19A z załącznikami,
    • PIT-OP,
    • PIT-38 z załącznikiem ORD-ZU,
    • PIT-39 z załącznikiem ORD-ZU,
    • DSF-1,
    • ZAP-3 (z e-wysyłką),
    • NIP-7 z załącznikami (z e-wysyłką).

   

  • 29.04.2021 wersja 2.2020.24.7
   • Rozbudowano podlinkowania do fragmentów ustaw w broszurach do PIT/O, PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-36S.
   • Na PIT-36S dodano komunikat do poz. "Strata z pozarolniczej działalności gospodarczej po zmniejszeniach" w przypadku poniesienia straty z pozarolniczej działalności gospodarczej i dałączenia PIT/WZ.
   • Dodano pomoc kontekstową w postaci dodatkowych informacji na PIT/O do poz. 19-22 i w części D do poz. 4-5.
   • Zwiększenie maksymalnej ilości załączników dla PIT-36, PIT-36L i PIT-36LS do 300 szt.
   • Różne usprawnienia.
  • 22.04.2021 wersja 2.2020.24.4
   • Na PIT-36, PIT-36L i PIT-36LS dodano komunikaty do poz. "Strata z pozarolniczej działalności gospodarczej po zmniejszeniach" w przypadku poniesienia straty z pozarolniczej działalności gospodarczej i załączenia PIT/WZ.
   • Zaktualizowano tablicę wyboru urzędów skarbowych.
   • Zaktualizowano kontrolę KRS Organizacji Pożytku Publicznego według najnowszego wykazu.
  • 15.04.2021 wersja 2.2020.24.1
   • UWAGA: od dnia 15.04.2021 r. wpłaty z tytułu DSF-1 realizuje się przy użyciu mikrorachunku podatkowego (Dz. U. z 14.04.2021 r. poz. 690) - dostosowaliśmy przelew podatkowy dołączany do DSF-1 do tych przepisów.
  • 12.04.2021 wersja 2.2020.23.8
   • Rozbudowano pomoc kontekstową do niektórych pól formularza PIT/O dodając opracowania "Dodatkowe informacje".
   • Różne usprawnienia, np. zapamiętywanie ustawień 2 strony obok siebie, działanie klawiszy Home i End.
   • Poprawka w dołączaniu rozliczenia małżonka do rozliczenia podatnika (dodanie przeliczania zestawu w przypadku gdy jest w zestawie PIT/D).
   • Zaktualizowano kontrolę KRS Organizacji Pozytku Publicznego według najnowszego wykazu.
   • Na stronie https://taxopedia.pl w "PITopedia 2020" w "Odliczenia i ulgi od dochodu/przychodu (PIT/O)" dodano kolejne opracowania.
  • 29.03.2021 wersja 2.2020.23.6
   • Poszerzono opcjię "Rozliczenie / Zmień rozliczenie / Zamień miejscami podatnika z małżonkiem" o możliwość zamiany w "Rozliczeniu małżonków razem".
   • Dodanie opcji "Rozliczenie / Zmień rozliczenie / Dołącz rozliczenie małżonka" - tworzenie rozliczenia małżonków z osobnych rozliczeń.
   • Dodanie opcji "Rozliczenie / Zmień rozliczenie / Rozłącz rozliczenie małżonków" - tworzenie dwóch osobnych rozliczeń z "rozliczenia małżonków osobno".
   • Dodano możliwość dołączenia formularzy UPO z poziomu okna wysyłki do e-deklaracji.
  • 23.03.2021 wersja 2.2020.23.4
   • Dodanie importu PIT-11, PIT-R, PIT-8C i PIT-40A/11A z programu DRUKI IPS Pro.
   • Naprawienie błędu wprowadzonego w wersji 2.2020.23.3 - część urzędów skarbowych nie była widoczna na liście wyboru.
  • 23.03.2021 wersja 2.2020.23.3
   • Dodanie importu z programu DRUKI IPS Pro (wersja testowa).
   • Poprawienie obsługi polskich znaków w liście urzędów skarbowych na niepolskim ustawieniu Windows.
   • Dodanie menu dokumentu.
   • Różne usprawnienia i poprawki.
  • 16.03.2021 wersja 2.2020.23.1
   • Dodano załącznik PIT/Z do PIT-36, PIT-36L, PIT-36S i PIT-36LS.
   • Zoptymalizowano "rysunki" kilku formularzy (DSF-1, PIT/M, PIT/NZI, PIT/MIT, PIT/PM, PIT-CFC, PIT/CFI, SSE/A) pod kątem wielkości tworzonych plików PDF.
   • Na PIT-36 dodano dwa komunikaty informacyjne w przypadku obliczenia przez program zgodnie ze zdaniem z broszury informacyjnej do PIT-36: "Jeżeli u podatników, którzy osiągnęli w roku podatkowym wyłącznie przychody z tytułu emerytur i rent zagranicznych, które nie podlegały ubruttowieniu w związku z wejściem w życie ustawy od 1 stycznia 1992 r. (stosownie do art. 55 ust. 6 ustawy), po odliczeniu podatku według skali, pozostaje kwota przychodu niższa niż kwota stanowiąca 20% górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej w stosunku rocznym, podatek określa się tylko w wysokości nadwyżki ponad tę kwotę".
   • Dodano możliwość zamiany miejscami podatnika i małżonka w "Rozliczeniu małżonków osobno".
   • Dodano nowe menu "Właściwości dokumentu" z wyborem czcionki, koloru czcionki i możliwością przekreślania pustych pól.
   • Dołaczono import danych z Excela do menu "Rozliczenie / Import z aplikacji zewnętrznych."
   • Uproszczono format danych do importowania z arkuszy Excela (zobacz opis).
   • Dodano możliwość skojarzenia plików typu *.PITyIPS z programem PITyIPS w celu otwierania plików poprzez kliknięcie na pliku w ekspolatorze.
   • Poprawienie pobierania słowników zapisanych w PITy 2019 IPS
   • Na stronie taxopedia.pl dodano "Zestawienie zmian w przepisach za dany rok podatkowy", opracowanie dotyczące ulgi na dzieci i informacje o ZAP-3.
  • 08.03.2021 wersja 2.2020.22.2
   • Przywrócenie poprawnego importu rozliczeń ze schowka.
  • 06.03.2021 wersja 2.2020.22.1
   • Dodano formularz PIT-11 (uzupełnianie PIT-37 / PIT-36 na podstawie danych z PIT-11).
   • Zoptymalizowano "rysunki" kilku formularzy (PIT/BR, PIT/ZG, PIT/OP) pod kątem wielkości tworzonych plików PDF.
   • Poprawienie działania i funkcjonalności sumatora.
   • Usunięcie błędu w sumatorze, który mógł (po edycji przez użytkownika) powodować powielanie kwoty przeniesionej z innych formularzy.
  • 04.03.2021 wersja 2.2020.21.6
   • Dodanie opcji importu z arkuszy Excela (*.xls, *.xlsx). Zobacz format arkusza. Obecnie import z Excela dostepny z menu: Rozliczenie / Importuj z pliku lub schowka.
   • Dodanie opcji importu z programów TaxPro i Puzzle - menu: Rozliczenie / Importu z aplikacji zewnętrznych.
   • Dodano linki do podstaw prawnych na "rysunkach formularzy" PIT-36, PIT/IP, PIT-40A/11A(wersja 20).
   • Na PIT/ZG pod "więcej >" obok poz. 9a dodano podlinkowanie do wysokości diet dla poszczególnych państw.
   • Na PIT/ZG do poz. 9a i 9 rozbudowano podstawę prawną o wysokość diet dla poszczególnych państw.
   • Zoptymalizowano "rysunki" formularzy pod kątem wielkości tworzonych plików PDF.
   • Na stronie https://taxopedia.pl rozbudowano "PITopedia 2020".
  • 26.02.2021 wersja 2.2020.20.3
   • Aktualizacja schematu wysyłki PIT-36 - dostosowanie do zmian M.F.
  • 25.02.2021 wersja 2.2020.20.2
   • Poprawiono wywołanie e-wysyłki PIT-36S.
  • 25.02.2021 wersja 2.2020.20.1
   • Dodano e-wysyłkę do PIT-36S.
   • Poprawiono obliczanie sumy w sumatorze w przypadku znaku "." (kropki) ustawionej jako znak dziesiętny w systemie Windows.
   • Dodano linki do podstaw prawnych na "rysunkach formularzy" PIT-36L, PIT-36LS, PIT-36S, PIT/WZ, PIT/SE.
  • 22.02.2021 wersja 2.2020.19.2
   • Na zakładce "Podsumowanie" poprawiono wyświetlanie kwoty w "Łączna kwota do zapłaty (-) / do zwrotu".
   • Dodano pomoc merytoryczną w postaci podstawy prawnej do pól formularza PIT/WZ.
   • Na PIT/WZ dostosowano komunikaty do wymagań e-wysyłki.
   • Dodano pomoc merytoryczną w postaci podstawy prawnej do pól z części H.3 formularza PIT-36 i pól z części F.3 formularza PIT-36S.
  • 22.02.2021 wersja 2.2020.19.1
   • Dodano e-wysyłkę PIT-CFC.
   • Dodano e-wysyłkę APA-P.
   • Dodane komunikaty informujące o braku możliwości jednoczesnego wysłania do e-deklaracji kwot z pozycji 27, 28 sekcji D i 36,37 sekcji E załącznika PIT/WZR dołączonego do PIT-28(23) lub PIT-28S(23).
  • 19.02.2021 wersja 2.2020.18.4
   • Dodano linki do podstaw prawnych na "rysunkach formularzy" PIT-28, PIT-28S.
   • Na PIT/WZR dostosowano komunikaty do wymagań e-wysyłki.
   • W module za 2019 rok poprawiono obliczanie ulgi abolicyjnej na PIT/O odliczanej od podatku obliczonego wg skali podatkowej w przypadku osiągania przychodów z zagranicy z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy, dla których ma zastosowanie metoda proporcjonalna i wybrano obliczanie ulgi abolicyjnej "przez program".
  • 18.02.2021 wersja 2.2020.18.1
   • Dodano przelewy podatkowe (1 odc. i 1x2 odc.) dla PIT-CFC i DSF-1.
   • Dodano linki do podstaw prawnych na "rysunkach formularzy" PIT/O i PIT-37.
   • Dodano broszurę informacyjną do SSE-R.
   • Dodano dodatkowe informacje do poz. 3 na DSF-1 (dostępne jako pomoc merytoryczna do pola).
  • 17-02-2021 wersja 2.2020.17.1
   • Dodano formularz DSF-1 z e-wysyłką.
   • Dodano e-wysyłkę NIP-7.
   • Dodano e-wysyłkę do formularza PIT-36LS.
   • Poprawiono: formularz PIT-40A/11A dołączony do rozlicznia były "gubiony" w momencie konwersji rozliczenia na inny sposób opodatkowania.
   • Poprawiono: niewłaściwe działanie klawisza [Alt] w niektórych polach edycyjnych.
   • Na stronie https://taxopedia.pl w PITopedia 2020 dodano "Co się zmieniło na rysunku formularza w porównaniu z poprzednim rokiem?".
  • 16-02-2021 wersja 2.2020.15.3
   • Usunięcie problemu ze startem programu w niektórych wersjach Windows 7. Poprawienie rozmieszczenia tekstów. Program może wymagać dwukrotnego uruchomienia (w takim przypadku zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat).
   • Jeszcze jedna poprawka techniczna - usunięcie błędu uniemożliwiającego start programu w niektórych przypadkach gdy w Windows jest ustawione skalowanie czcionek.
  • 16-02-2021 wersja 2.2020.15.1
   • Dodano e-wysyłkę PIT-36L
   • Dodano PIT-CFC z załacznikiem PIT/CFI.
   • Dodano samodzielny PIT-R.
  • 13-02-2021 wersja 2.2020.14.2
   • Poprawienie skalowania wydruku.
  • 13-02-2021 wersja 2.2020.14.1
   • Dodano e-wysyłkę do PIT-28S.
   • Dodanie marginesów stron w wydruku uproszczonym.
  • 12-02-2021 wersja 2.2020.13.1
   • Dodano formularz PIT-36S z załącznikami PIT/B, PIT/BR, PIT/SE, PIT/WZ, SSE-R, SSE/A, SSE-R/A, PIT/O, PIT/ZG, PIT/MIT, PIT/NZI, PIT/PM, PIT/IP, ORD-ZU, UPO.
   • Dodano formularz NIP-7 z załącznikami.
   • Dodano formularz PIT-40A/11A wersja 20 i wersja 19 (uzupełnianie PIT-37 / PIT-36 na podstawie danych z PIT-40A/11A).
   • Przyspieszenie tworzenia powtarzających się wydruków.
  • 11-02-2021 wersja 2.2020.10.2
   • Poprawiono drukowanie zaznaczeń kwadratów w poz. 147 i 148 na PIT-28S na wydruku zaawansowanym.
   • Poprawka polegająca na zabezpieczeniu, aby na wydruku zaawansowanym numer referencyjny drukował się zawsze małymi literami.
  • 10-02-2021 wersja 2.2020.12.1
   • Dodano formularz PIT-8C (uzupełnianie PIT-38 na podstawie danych z PIT-8C).
   • Dodano formularz OLDCT (oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych).
   • Poprawiono błąd "Access ..." pokazujący się przy zmianie rodzaju rozliczenia np. z indywidualnie na osoby samotnie wychowującej dziecko (usterka była wprowadzona w wersji 2.2020.11.1 z dnia 9 luty).
  • 09-02-2021 wersja 2.2020.11.1
   • Dodano formularz PIT-36L z załącznikami PIT/B, PIT/BR, PIT/SE, PIT/WZ, PIT/ZG, PIT/O, PIT/DS, PIT/MIT, PIT/NZI, PIT/PM, PIT/IP, ORD-ZU, przelewy podatkowe (1 odc. i 1x2 odc.), UPO.
   • Dodano formularz PIT-36LS z załącznikami PIT/B, PIT/BR, PIT/SE, PIT/WZ, PIT/ZG, PIT/O, PIT/MIT, PIT/NZI, PIT/PM, PIT/IP, ORD-ZU, UPO.
   • Dodano formularz APA-P z załącznikami.
   • Nowa opcja (eksperymentalna) - Folder wymiany plików rozliczeń. Służy do ułatwienia wymiany rozliczeń pomiędzy dwoma komputerami, np. stacjonarnym i laptopem.
   • Poprawka w wydruku trzeciej strony PIT-36.
  • 08-02-2021 wersja 2.2020.10.1
   • Dodano e-wysyłkę do PIT-36.
  • 05-02-2021 wersja 2.2020.9.1
   • Dodano e-wysyłkę do PIT-OP (Uwaga! Obecnie formularza nie przyjmuje bramka e-deklaracji).
   • Udoskonalenia w rysunkach wielu formularzy.
   • Poprawiono obliczanie ulgi abolicyjnej w latach 2017-2019 w rozliczeniach małżonków osobno w przypadku gdy jednocześnie obydwoje małżonkowie korzystali z odliczeń tej ulgi na PIT-36L.
  • 04-02-2021 wersja 2.2020.8.5
   • W edytorze formularzy dodanie pasków z tytułem formularza i numere strony.
   • Kilka poprawek, w tym w oknie wyboru formularza dla kwoty autoryzacyjnej.
  • 03-02-2021 wersja 2.2020.8.1
   • Dodano załączniki PIT/O i PIT/IP do PIT-36.
  • 02-02-2021 wersja 2.2020.7.3
   • Odblokowanie chwilowo zablokowanego PIT/O dla PIT/28 i PIT/37. Odblokowanie PIT/O dla PIT-36 nastąpi prawdopodobnie 3 lutego.
   • Poprawienie wydruku do PDF z wyłaczonym tłem.
  • 01-02-2021 wersja 2.2020.7.1
   • Dodano formularz PIT-36 z załącznikami PIT/B, PIT/BR, PIT/SE, PIT/WZ,PIT/DS, SSE-R, SSE/A, SSE-R/A, PIT/D, PIT-2K, PIT/M, PIT/ZG, PIT/MIT, PIT/NZI, PIT/PM, ORD-ZU, przelewy podatkowe (1 odc. i 1x2 odc.), UPO.
   • Dodano broszury informacyjne do PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS.
   • Usunięto usterkę mogącą objawiać się czarnymi plamami na wydrukach.
   • Zmniejszono objętość wydruków do plików PDF niektórych formularzy. Wydruki kolejnych formularzy będą sukcesywnie modyfikowane.
  • 29-01-2021 wersja 2.2020.6.2
   • Usunięcie błędu systemowego mogącego pojawiać się po wysłaniu danych do e-Deklaracji (usterka była wprowadzona w wersji 6.1 z 27 stycznia).
  • 27-01-2021 wersja 2.2020.6.1
   • Dodano formularze przelewów podatkowych (1 odc. i 1x2 odc.) do PIT-28, PIT-37, PIT-38 i PIT-39.
   • W oknie wydruku uproszczonego dodano możliwość ukrycia tła oraz prosty wydruk do PDF.
  • 26-01-2021 wersja 2.2020.5.3
   • Usunięcie usterki (wystepującej w Windows 7) wyświetlania i drukowania formularzy PIT-28, 28B, WZR, 37, O i D.
  • 25-01-2021 wersja 2.2020.5.2
   • Dodano formularz PIT-37 z załącznikami z e-wysyłką.
   • Dodano broszurę informacyjną do PIT-37.
  • 21-01-2021 wersja 2.2020.4.2
   • Poprawienie uszkodzonego rysunki PIT-19A.
  • 20-01-2021 wersja 2.2020.4.1
   • Dodano e-wysyłkę do PIT-28.
  • 20-01-2021 wersja 2.2020.3.1
   • Dodano e-wysyłkę do PIT-38 i PIT-39.
   • Dodano formularz ZAP-3 (z e-wysyłką).
   • Dodano broszury informacyjne do PIT/D i PIT/O.
  • 14-01-2021 wersja 2.2020.2.4
   • Dodano e-wysyłkę do PIT-16A i PIT-19A.
   • Dodano broszury informacyjne do PIT-38 i PIT-39.
  • 13-01-2021 wersja 2.2020.2.3
   • Dodanie eksportu rozliczenia do schowka i importu ze schowka.
   • Poprawienie importu pola Rok z zeznań utworzonych w programie PITy2019 i starszych.
  • 11-01-2021 wersja 2.2020.2.1
   • Dołączenie PIT-28 i PIT-28S (uzupełnienie o wysyłkę do e-Deklaracji przewidziane jest 21 stycznia).
  • 07-01-2021 wersja 2.2020.1.1
   • Premiera wersji 2020. Dostępne formularze za 2020 rok PIT-38, PIt-39, PIT-16A i PIT-19A.

  • 27-11-2020 wersja 2.2019.12.7
   • Poprawka wysyłania PIT-36S z PIT/B. Do danych XML nie był dołączany PIT/B. Należy ponownie wysłać PIT-36S jako korektę.
  • 13-11-2020 wersja 2.2019.12.6
   • Na PIT-36 i PIT-36S za 2019 r. w poz. dotyczącej obliczenia podatku dodano pomoc kontekstową (dodatkowe informacje).
  • 18-09-2020 wersja 2.2019.12.4
   • Poprawienie przełączania rodzaju rozliczenia po otwarciu zapisanego rozliczenia.
  • 15-09-2020 wersja 2.2019.12.3
   • Poprawiono przeliczanie ulgi abolicyjnej na PIT/O odliczanej od podatku obliczonego wg skali podatkowej w przypadku osiągania przychodów z zagranicy z pozarolniczej działalności gospodarczej, dla których ma zastosowanie metoda proporcjonalna i wybrano obliczanie ulgi abolicyjnej "przez program".
  • 03-06-2020 wersja 2.2019.12.2
   • W opracowaniu "Jaki formularz wybrać?" zaktualizowano terminy składania niektórych zeznań rocznych (na podstawie aktualizacji w Dz. U. z 2020 r. poz. 875 przepisów m.in. ustawy o COVID-19, tj. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych).
   • Rozbudowano podstawę prawną do niektórych pól na DSF-1 w związku z aktualizacją ustawy o COVID-19.
   • Rozbudowano funkcjonalność w poz. 1 na DSF-1.
  • 19-05-2020 wersja 2.2019.12.1
   • Dodano PIT-R (wersja 20) i PIT-11 (wersja 25).
   • W opracowaniu "Jaki formularz wybrać?" zaktualizowano terminy składania niektórych zeznań rocznych (w związku ze zmianami ogłoszonymi w Dz. U. poz. 695 w ustawie o COVID-19).
   • Rozbudowano podstawę prawną do niektórych pól na PIT-OP, PIT-37, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-38, PIT-39 w związku z dodanym art. 52v w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.
   • Zaktualizowano tekst jednolity ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
   • Usunięto automatyczne uzupełnianie roku w poz. 3 na DSF-1 (informacja ze strony internetowej ministerialnej: "Uwaga - w poz. 3 DSF-1 należy wpisać rok kalendarzowy, w którym z dniem 30 kwietnia upływa termin zapłaty daniny solidarnościowej wykazywanej w tej deklaracji").
   • Dodano linki do fragmentów ustaw na rysunkach formularzy: PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-36S, PIT-36LS, PIT/IP, DSF-1, PIT-CFC, PIT/CFI, PIT-28, PIT-28S, PIT-28/B.
   • Rozbudowano linki do fragmentów ustaw na rysunkach formularzy: PIT-16A, PIT-19A.
  • 15-04-2020 wersja 2.2019.11.12
   • Poprawienie wyboru danych podmiotów z Biura IPS.
   • Zapamiętywanie i odtwarzanie edycji pól przy zmienianiu zakładek formularzy.
   • W menu "Pomoc" dodano nowe opracowanie "Kredyt mieszkaniowy a zaniechanie poboru podatku" (dot. PIT-11 za 2019 r. od banków).
   • Zaktualizowano tekst jednolity ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
   • Zaktualizowano tekst jednolity ustawy o o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
   • W opracowaniu "Jaki formularz wybrać?" zaktualizowano terminy składania niektórych zeznań rocznych (w związku z ustawą o COVID-19, tj. ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych).
   • Rozbudowano podstawę prawną do niektórych pól na PIT-28, PIT-28S, PIT-28/B, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT/B i PIT/ZG w związku z dodanym art. 52k w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.
   • Rozbudowano podstawę prawną do niektórych pól na PIT-28, PIT-28S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-36, PIT-36S, PIT-38, PIT-39 i APA-P w związku z ustawą o COVID-19.
  • 26-03-2020 wersja 2.2019.11.2
   • Usunięcie usterki pobierania aktualizacji przez program wprowadzonej w wersji 2.2019.11.1.
  • 25-03-2020 wersja 2.2019.11.1
   • Dodanie wysyłki do e-deklaracji APA-P i PIT-CFC.
   • Poprawienie działania zmiany nazwy rozliczenia.
   • W ustawieniach bazy danych dla MsSQL poprawienie działania [Kopiuj teraz].
  • 20-03-2020 wersja 2.2019.10.17
   • Poprawiono odświeżanie obliczeń w poz. 351 na PIT-36 przy zaznaczonym "Tak" w poz. 351a i pustych poz. 286 i 338. Prosimy o sprawdzenie kwoty w PIT-36 w poz.351.
   • Tymczasowe usunięcie wyboru jakości wyświetlanego rysunku formularza. Do czasu rozwiązania problemów technicznych ustawienie jakości standardowej.
  • 18-03-2020 wersja 2.2019.10.15
   • Dodano podlinkowania do fragmentów ustaw na "rysunkach" formularzy PIT/B, PIT/Z.
   • Rozbudowano podlinkowania do fragmentów ustaw na "rysunku" formularza PIT/ZG, PIT/O.
   • Dodano tablicę wyboru w poz. 19 na APA-P i APA-P zał.
   • Na prośbę użytkowników dodaliśmy oddzielne podpola na kwotę podatnika (poz. 351b) i małżonka (poz. 351c) na PIT-36 - po wypełnieniu przynajmniej jednego z nich, poz. 351 zostanie przeliczona (jak dokonany wybór w poz. 351a).
   • Dopracowano wyświetlanie rysunków formularza (zlikwidowano sporadyczne znikanie rysunków stron).
  • 16-03-2020 wersja 2.2019.10.12
   • Poprawienie odczytu rozliczeń z plików archiwum.
   • W Program\Ustawienia programu dodanie wyboru jakości wyświetlania rysunków formularzy.
  • 14-03-2020 wersja 2.2019.10.11
   • Dodano druki przelewów podatkowych do DSF-1.
   • Dodano APA-P zał (dodatkowe sekcje D i F).
   • Dodano formularz UPO do DSF-1.
   • Dodano formularz UPO do APA-P.
   • Dodano podlinkowania do fragmentów ustaw na "rysunkach" formularzy PIT/MIT, PIT/NZI, PIT/PM.
   • W Program\Ustawienia programu|Baza danych|Edycja dodanie ustawień zapisywania (archiwizowania) rozliczeń w plikach.
   • W Program\Ustawienia programu|Baza danych|Edycja dodanie opcji reindeksacji bazy danych - [Napraw teraz].
   • Aktualizacja listy OPP.
   • Dodano możliwość kopiowania i wklejania sumatora.
   • Różne udoskonalenia.
  • 10-03-2020 wersja 1.2019.10.1
   • Dodano formularz PIT-CFC.
   • Dodano załącznik PIT/CFI.
   • Rozbudowano podlinkowania do fragmentów ustaw na "rysunku" formularza PIT-39.
   • Różne udoskonalenia.
  • 05-03-2020 wersja 1.2019.9.5
   • Dodanie wysyłki do e-deklaracji w PIT-36S.
   • Dodanie wysyłki do e-deklaracji w DSF-1.
   • Różne udoskonalenia.
  • 03-03-2020 wersja 1.2019.9.2
   • Rozszerzenie opcji przycisku [Sprawdź] w "Program / Ustawienia programu - Sprawdzaj import ze starszych wersji programu przy starcie" o powtórny import dokumentów w celu reindeksowania bazy danych.
  • 28-02-2020 wersja 1.2019.9.1
   • Dołączenie formularza APA-P.
   • Dołączenie (obecnie nieaktywnego) formularza PIT/CFI.
   • Dołączenie treści "Stanowisko Ministerstwa Finansów Departamentu Podatków Dochodowych w sprawie kosztów uzyskania przychodów przysługujących podatnikom korzystającym z tzw. ulgi dla młodych" (dostępna z poziomu menu "Pomoc" oraz w PIT-36 i PIT-37 jako dodatkowe pliki pomocy do pól).
   • Rozbudowanie komunikatów związanych z tzw. ulgą dla młodych na PIT-36 i PIT-37.
   • Rozbudowanie podstawy prawnej dla niektórych pól formularzy PIT-36 i PIT-37.
   • Dostosowanie obliczeń zaokrągleń niektórych kwot: w bardzo rzadkich przypadkach np. obliczenie 6111,855 było zaokrąglone do 6111,85 zamiast do 6111,86.
   • Dodanie automatycznego importu słowników autopodpowiedzi z programów PITy2017..2019.
   • Poprawki i udoskonalenia m.in. w sumatorze czy podgląd daty utworzenia i modyfikacji zeznania.
  • 24-02-2020 wersja 1.2019.8.2
   • Usunięcie problemu z wyświetlaniem rysunku załączników.
  • 19-02-2020 wersja 1.2019.8.1
   • dodanie formularzy PIT-40A/11A i PIT-8C.
   • rozbudowa opisów do podpól "a" w poz. dotyczących składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne na PIT-37 i PIT-36.
   • Aktualizacja spisu OPP na dzień 11 lutego.
   • Różne udoskonalenia.
  • 15-02-2020 wersja 1.2019.7.1
   • Zakończenie testów PIT-36 i PIT-36S
   • Dołączenie (obecnie nieaktywnego) formularza APA-P.
   • W ustawieniach programu - baza danych - dodanie opcji importuj zeznania z bazy danych SQLite.
  • 14-02-2020 wersja 1.2019.6.5
   • W PIT-37 i PIT-36 dostosowanie obliczeń "obliczonego podatku" (poz. 114 na PIT-37 i poz. 225 na PIT-36) do sposobu preferowanego przez Ministerstwo Finansów: dotyczy wybranego sposobu opodatkowania innego niż "indywidualnie" gdy uzyskiwane były tylko przychody z Polski - w niektórych przypadkach była różnica 1 grosza.
   • Znaczne poprawienie szybkości współpracy z bazą programu Biuro Rach..IPS.
   • Poprawienie okna pobierania kwoty autoryzującej w wysyłce do e-deklaracji.
  • 13-02-2020 wersja 1.2019.6.1
   • Dołączenie formularza PIT-36. Wersja testowa.
   • Dodanie formularza DSF-1.
   • Umożliwienie wprowadzania formuł w sumatorach.
   • Rozszerzenie funkcjonalności o tworzenie nowych zeznań [eksportuj do nowego ...] na podstawie poprzednich lat bezpośrednio z panela "Otwórz rozliczenie"
  • 12-02-2020 wersja 1.2019.5.1
   • Dołączenie PIT-36S w wersji testowej.
   • Uzupełnienie auto-podpowiedzi w polach.
  • 12-02-2020 wersja 1.2019.4.14
   • Poprawienie synchronizacji danych podatniów na PIT/O.
   • Usunięcie dublowania zapisu zeznań w bazie danych pewnych przypadkach.
  • 11-02-2020 wersja 1.2019.4.11
   • Dołączenie broszurek opracowanych na podstawie Min.Fin. do PIT-37, PIT-36 i PIT-36S.
   • Wprowadzenie zabezpieczenia danych e-deklaracji przed usunięciem.
   • Wprowadzenie zapamiętywania formuł w polach formularzy.
   • Umożliwienie szukania zeznania i podatnika bez rozróżniania polskich liter.
   • Usunięcie błędu kasowania dokumentu z bazy danych.
  • 07-02-2020 wersja 1.2019.4.5
   • Dostosowanie obliczeń, na podstawie udziału procentowego na PIT/B, w przypadku kwot po przecinku ,99 groszy
   • Rozbudowanie importu z lat poprzednich pobieranie danych KRS OPP, nazwę OPP, cel szczegółowy, zaznaczenie kwadratu dotyczšcego zgody na przekazanie danych do OPP.
  • 06-02-2020 wersja 1.2019.4.2
   • Zakończenie testów PIT-37.
   • Dołączenie broszurek opracowanych na podstawie Min.Fin. do PIT/D, PIT/O, PIT-39, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-38.
  • 05-02-2020 wersja 1.2019.3.6
   • Usunięcie problemów z zapisem modyfikowanych zeznań w bazie MySQL.
   • Usunięcie problemów z połączeniem z bazą MySQL.
  • 03-02-2020 wersja 1.2019.3.3
   • Naprawienie zapisu dużych zeznań i importu zeznań do bazy MySQL.
  • 31-01-2020 wersja 1.2019.3.1
   • Dodanie formularza PIT-37 (łącznie z e-wysyłką). Wersja "testowa".
   • Usunięcie zbędnego komunikatu o braku wysyłki w PIT-36L.
  • 29-01-2020 wersja 1.2019.2.42
   • Dodanie wysyłki do e-deklaracji PIT-36L.
  • 28-01-2020 wersja 1.2019.2.40
   • Korekta informacji o roku rozliczenia (w niektórych przypadkach zeznanie za 2019 rok mogło być zapisane w bazie danych jako zeznania za 2017 lub 2018 rok).
   • Uzupełnienie numeracji dla licencji na moduł PITy 2017.
   • Poprawienie sortowania zeznań wg statusu e-deklaracji.
  • 21-01-2022 wersja 1.2019.2.35
   • Dodanie wysyłki do e-deklaracji PIT-16A.
   • Poprawienie zapisu podatników w imporcie do bazy danych zeznań z plików *.PITy2017NG,*.PITy2018NG.
   • Umożliwienie użycia [Ctrl]+[V] w sumatorze.
  • 21-01-2020 wersja 1.2019.2.31
   • Poprawienie wpisywania numerów licencji.
   • Poprawienie filtrowania listy zapisanych zeznań według statusu wysyłki do e-deklaracji.
   • W PIT-28S ponowne dopracowanie obliczeń w poz.53 i obliczeń z nią związanych.
   • Możliwość dołączenia do zeznania przelewu i UPO bez utraty numeru referencyjnego.
   • W ustawieniach programu przycisk [Sprawdź] - dodanie wyboru katalogu dokumentów *.PITy…NG.
  • 18-01-2020 wersja 1.2019.2.18
   • W PIT-28S poprawienie obliczeń w poz.53.
   • Poprawienie współpracy z MSSQL Server 2017.
  • 17-01-2020 wersja 1.2019.2.14
   • Zabezpieczenie przed przenoszeniem danych o e-deklaracjach z poprzednich lat do nowych rozliczeń.
   • Poprawienie działalnia importu zeznań zawierajšcych ulgę na dzieci.
   • Poprawka wysyłki e-deklaracji PIT-28. Jeśli z zakresu poz. 100-108 wypełniono tylko poz. 108 (tj. poz. 100-107 puste lub wpisano "0,00") i wartość w poz. 108 = 0,01 to nie przenosiło wartości z poz. 108 do danych xml.
  • 16-01-2020 wersja 1.2019.2.7
   • Dodanie formularza OLDCT.
   • W oknie wysyłki do e-Deklaracji umożliwienie usunięcia wysłanych danych.
   • Poprawienie roku wyszukiwania kwoty autoryzacyjnej.
   • Dodanie w menu Pomoc wywołania TaxoPedia.pl.
  • 15-01-2020 wersja 1.2019.2.5
   • Dodanie wysyłki do e-deklaracji dla PIT-28.
   • Wprowadzenie zapamiętywania ustawień interfejsu programu.
   • Poprawienie odczytu zeznań zapisanych wczeœniejszą wersją.
   • Zabezpieczenie przed niepotrzebnym przenoszeniem danych o e-deklaracjach z poprzednich lat.
  • 10-01-2020 wersja 1.2019.1.262
   • Dodany PIT/O do PIT-28 i PIT-28S.
   • Dodane PIT-36L i PIT-36LS z załącznikami, z wyjątkiem PIT/O.
   • Aktualizacja przelewu podatkowego: ze względu na publikację w dniu 7.01.2020 r. obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 3 stycznia 2020 r.
  • 08-01-2020 wersja 1.2019.1.250
   • Dodanie zeznań PIT-28 i PIT-28S (obecnie bez załącznika PIT/O).
   • Dodanie wysyłki do e-deklaracji do PIT-19A.
   • Poprawienie importu z PITy2018 i PITy2017 dla zeznań małżonków osobno.
  • 04-01-2020 wersja 1.2019.1.243
   • Dodanie akceptacji licencji dla programu PITY 2019.
   • Poprawienie importu rozliczeń z plików *.PITY2018NG z danymi e-deklaracji.
  • 03-01-2020 wersja 1.2019.1.237
   • Dodanie modułu rozliczeń za 2019 rok - obecnie dostępne formularze:
    • do wydruku i e-deklaracji PIT-OP, ZAP-3 , PIT-38, PIT-39
    • Ponieważ nie opublikowano jeszcze schematów wysyłki elektronicznej – tylko do wydruku: PIT-16A, PIT-19A.

  • 26-03-2019 wersja 1.2018.1.90
   • Dodanie ukrywania przez użytkownika wybranych komunikatów.
   • Przyśpieszenie współpracy z bazą danych.
  • 15-03-2019 wersja 1.2018.1.43
   • W PIT-11 usunięcie nadmiarowych komunikatów o błędach.
   • Przyśpieszenie odczytywania listy dokumentów z bazy danych.
  • 09-03-2019 wersja 1.2018.1.18
   • Poprawienie zapisu zeznania w przypadku otwarcia i zapisu bez modyfikacji danych.
  • 05-03-2019 wersja 1.2018.1.1
   • Premiera programu.