Przedstawiamy wersję BETA programu Asystent PIT. To program (pisany z udziałem tego samego Autora co pozostałe programy, ale produkcji Fundacji Nasza Szkoła), który jest interesującą alternatywą dla PITy IPS jako bezpłatne narzędzie dla podatników.
Program działa na bazie tego samego silnika obliczeń. Kwoty dochodu, kosztów, zaliczek itd. można wpisywać standardowo, tak jak w „PITach IPS” bezpośrednio w formularzach albo… podać dane do rozliczenia podatku, a doborem właściwego druku i jego wypełnieniem danymi zajmie się "Asystent PIT".

Warto zwrócić uwagę na łatwość dołączania formularzy (załączników), zmieniania formularzy jak. np. z PIT-37 na PIT-36, czy zmieniania rodzaju rozliczenia np. z małżonków osobno na razem. W tym ostatnim przypadku Asystent pokaże czy warto rozliczyć się osobno, czy też razem, a zdecydować o tym na podstawie pokazanych wartości podatku do zapłacenia można jednym kliknięciem.

 Program umożliwia:

  • wypełnienie, sprawdzenie i obliczenie, drukowanie, wysyłanie do e-Deklaracji formularzy:

PIT-16A, ORD-ZU, UPO,
PIT-19A, ORD-ZU, UPO,
PIT-28, PIT-28/A, PIT-28/B, PIT/D, PIT-2K, PIT/O, SPR/MT, ORD-ZU, UPO,
PIT-36, PIT/B, PIT/Z, PIT/D, PIT-2K, PIT/O, PIT/ZG, PIT/DS, PIT/BR, SSE-R, SSE-R/A, SSE/A, PIT/M, SPR/MT, ORD-ZU, UPO,
PIT-36L, PIT/B, PIT/Z, PIT/ZG, PIT/DS, PIT/BR, SPR/MT, ORD-ZU, SPR/MT, UPO,
PIT-37, PIT/D, PIT-2K, PIT/O, ORD-ZU, UPO,
PIT-38, PIT/ZG, ORD-ZU, UPO,
PIT-39, PIT/ZG, ORD-ZU, UPO,
PIT-CFC, ORD-ZU,

PIT-OP,  PIT-WZ

a także
wypełnienie druczka przelewu podatkowego

oraz druku ZAP-3 w przypadku konieczności poinformowania Urzędu Skarbowego o zmianie danych podatnika;

  • tworzenie zeznania PIT na podstawie „pfr” - wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego;
  • wprowadzanie danych na formularzach i w "Asystencie";
  • razem czy osobno - porównanie podatku w rozliczeniu małżonków i możliwość zmiany w dowolnym momencie.

Program przeznaczony jest dla systemu Windows w wersjach XP, 7, 8 i 10. Jest to jednoplikowy program portable – nie wymaga instalacji, należy go zapisać do katalogu z którego będzie uruchamiany i do tego katalogu również najwygodniej zapisywać wypełnione formularze.

W przyszłości planowana także wersja dla Max OSX, iOS i Android.

Wymiana doświadczeń i zgłaszanie uwag o funkcjonowaniu programu możliwe jest na FORUM Asystenta.

Uwagi o działaniu programu można zgłaszać e-mailem.

Poniżej prezentujemy przegląd charakterystycznych dla programu zrzutów ekranowych: