PITy 2019 IPS

Program PITy 2019 IPS, przeznaczony do wypełniania deklaracji podatkowych PIT za 2019 rok, posłuży do rozliczeń, do końca lutego 2020 r. w przypadku ryczałtu, oraz od 15 lutego do końca maja 2020 r. do rozliczenia podatku na zasadach ogólnych, a także do końca września 2020 r. w rozliczeniu PIT-CFC.

Program umożliwia:

  • wypełnienie, sprawdzenie i obliczenie podatku bezpośrednio na formularzach:

PIT-16A, ORD-ZU, UPO, (do końca stycznia)
PIT-19A, ORD-ZU, UPO, (do końca stycznia)
PIT-28, PIT-28/B, PIT/D, PIT/O, PIT-2K, SPR/MT, ORD-ZU, UPO,
PIT-28S, PIT-28/B, PIT/O, SPR/MT, ORD-ZU, UPO,
PIT-36, PIT/B, PIT/BR, PIT/D, PIT/DS, PIT/IP, PIT/NZI, PIT/M, PIT/MIT, PIT/PM, PIT/O, PIT/Z, PIT/ZG, PIT-2K, SSE-R, SSE-R/A, SSE/A, SPR/MT, ORD-ZU, UPO,
PIT-36S, PIT/B, PIT/BR, PIT/IP, PIT/MIT, PIT/PM, PIT/O, PIT/Z, PIT/ZG, SSE-R, SSE-R/A, SSE/A, SPR/MT, ORD-ZU, UPO,
PIT-36L, PIT/B, PIT/BR, PIT/IP, PIT/MIT, PIT/PM, PIT/O, PIT/Z, PIT/ZG, SPR/MT, ORD-ZU, UPO,
PIT-36LS, PIT/B, PIT/BR, PIT/IP, PIT/MIT, PIT/PM, PIT/O, PIT/Z, PIT/ZG, SPR/MT, ORD-ZU, UPO,
PIT-37, PIT/D, PIT-2K, PIT/O, ORD-ZU, UPO,
PIT-38, PIT/ZG, ORD-ZU, UPO,
PIT-39, PIT/ZG, ORD-ZU, UPO,
PIT-CFC, PIT/CFI, ORD-ZU,

a także

wypełnienie druczka przelewu podatkowego

oraz druku ZAP-3 w przypadku konieczności poinformowania Urzędu Skarbowego o zmianie danych podatnika;

  • wydrukowanie deklaracji w całości lub na oryginalnych formularzach z urzędu skarbowego,
  • eksport do pliku pdf, emf bądź
  • wysłanie zeznań do systemu e-Deklaracje.

Poniżej prezentujemy przegląd charakterystycznych dla programu zrzutów ekranowych:

Warunki użytkowania programu

Prosimy o zapoznanie się z warunkami licencji (w prawym panelu, na górze strony) przed pobraniem i rozpoczęciem użytkowania programu.

Do zastosowań profesjonalnych – osobny program

Biurom rachunkowym, kancelariom podatkowym oraz osobom usługowo wypełniającym PITy, polecamy osobny program o nazwie PITy IPS.