Program o nazwie PITy IPS przeznaczony dla profesjonalistów wypełniających zeznania podatkowe usługowo (wymagający wykupienia licencji) umożliwia korzystanie z bazy danych klientów, ma szereg nowych funkcjonalności przydatnych w zawodowym wypełnianiu zeznań podatkowych.

Umożliwia również użytkownikom indywidualnym nieodpłatnie (t.j. bez wykupienia licencji) wypełnienie do 3 rocznych zeznań podatkowych.

W odróżnieniu od dotąd przygotowywanych programów do rozliczeń za kolejne lata podatkowe, jest wieloletnim programem, uzupełnianym o wskażniki i formularze obowiązujące w kolejnych latach podatkowych.
Zawiera pełne rozliczenia począwszy od składanych za 2017 rok.

Pierwsze formularze za 2020 rok są dostępne od 7 stycznia 2021 r. Ponieważ publikacja wzorów druków oraz danych potrzebnych do składania elektronicznego nastąpiła dopiero w grudniu, rozliczenia lub moduły za 2020 rok będą dodawane sukcesywnie.

Program PITy IPS można użyć bez zakupu licencji w celu zapoznania się z jego możliwościami. Program bez licencji umożliwia utworzenie trzech rozliczeń.
Osobom rozliczającym się samodzielnie oraz rozliczającym nieodpłatnie inne osoby polecamy bezpłatny program PITy 2020 Asystent.

Więcej informacji – na osobnej stronie.

Krótki przegląd programu: