Najbardziej znanym i rozpoznawalnym programem autorstwa Marcina Konopki, a co za tym idzie – Przedsiębiorstwa Informatycznego IPS jest program do rocznych rozliczeń podatku o nazwie PITy i oznaczony numerem roku, za który składa się zeznanie podatkowe. To program z najdłuższą w Polsce tradycją w elektronicznym rozliczaniu podatków.

Jednak nowszym rozwiązaniem jest od 2018 r. program do zastosowań profesjonalnych — obsługi klientów Biur Rachunkowych czy Kancelarii Podatkowych o nazwie  PITy IPS. Umożliwia również nieodpłatnie wypełnienie do 3 zeznań użytkownikom indywidualnym.
Zawiera moduły do rozliczeń za lata 2017 – 2019.

Ważny KOMUNIKAT dot. obliczenia ulgi abolicyjnej za 2019 rok od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Do rozliczenia osobistego podatku przygotowana jest 22 edycja programu o nazwie PITy 2019, przeznaczona do przygotowania (wydruku lub wysyłki elektronicznej) rocznych zeznań podatku dochodowego oraz ryczałtu ewidencjonowanego. To program z bogatym wyposażeniem w funkcje i system pomocy.

Polecamy też uwadze program nowszy niż PITy roczne, przeznaczony wyłącznie dla użytkowników indywidualnych – Asystent PIT, który jest dostępny na osobnej stronie. Jego producentem jest Fundacja Nasza Szkoła przy współudziale IPS P.I.

Zmiany wprowadzone w 2019 roku w przepisach objęły również terminy składania zeznań podatkowych. Oprócz PIT-16A i PIT-19A (składanych do końca stycznia), pozostałe składa się w okresie od 15 lutego do końca kwietnia (Dz.U. z 2019 r., poz. 1387, art.45), natomiast w roku 2020 do końca maja.

Ściśle współpracującym programem jest e-Poczta podatkowa – program do wysyłania i zarządzania danymi dla e-Deklaracji. Szczególnie przydatny w sytuacji, gdy nie ma możliwości natychmiastowego wysłania deklaracji. Można przygotować dokument lub całą serię zeznań podatkowych do późniejszej wysyłki.

Prezentujemy tu również program do wypełniania i drukowania dowolnych formularzy – DRUKI IPS mini. Doskonały w sytuacji gdy trzeba doraźnie, szybko wypełnić urzędowy druk.

  PITy IPS PITy 2019 e-Poczta podatkowa Druki IPS Mini